Projekter

Ingen opgave er for stor. Ingen opgave er for lille. Vi har specialiseret os i at vise vejen lige dér, hvor vores kunder har brug for os.

LE34 viser vejen
projekt

Vindpark Overgaard - størst med grøn strøm

LE34 har bidraget til, at Vindpark Overgaard nord for Randers er Danmarks største vindmøllepark. Møllerne kan producere strøm til mere end 125.000 husstande.

Læs mere
projekt

LE34 sikrer ressourcebesparelser på Nyt OUH

Det nye universitetshospital i Odense er ved at tage form i Odense Sydøst. Når det står færdigt i 2024 er det landets største supersygehus bygget ud fra visionen: Patienten først. LE34 har været med siden 2018 og sikrer de tekniske forberedelser af byggeriet med fokus på besparelser i tid og materialer.

Læs mere
projekt

Femerns multifunktionelle jordfordeling

Du skal plante et træ ... multifunktionel arealanvendelse er bragt i spil i anlæggelse af Femern-forbindelsen. Et anlægsprojekt, der påvirker alle i lokalområdet på den ene eller anden måde.
Også naturen.

Læs mere
projekt

Grøn omstilling: Energinet henter rådgivning fra LE34 til arealer og rettigheder

Nye vinde blæser med stor styrke over energisektoren som følge af nationale og internationale aftaler om at overgå til klimaneutrale samfund inden 2030. Som ejer og udvikler af el- og gasnet i Danmark står Energinet overfor en omfattende grøn omstilling af deres energisystemer. LE34 rådgiver om rettighedserhvervelse af arealer til projektet.

Læs mere
projekt

Skybrudstunneller ved Svanemøllen og Valby

Hvordan får man lige lov til at placere Danmarks største skybrudstunnel på 10 km midt i en tætbebygget hovedstad?

Læs mere
projekt

Kontrolmåling af arealoplysninger til BBR

I januar 2023 fik vi i opgave at kontrolmåle bolig- og bebygget areal på murermestervillaen for at sikre korrekte BBR-oplysninger. Vi tog vores mobile VLX-scanner på ryggen og i løbet af 30 minutter var opmålingen i hus.

Læs mere
Projekt

Jordfordeling i Dronninglund: lodsejerne strømmede til

Det begyndte med engagement og initiativ fra 32 lodsejere. Nu har 75 lodsejere indgået jordfordelingsaftaler med hinanden og rokkeret rundt på i alt 878 hektar til gavn for pengepungen og klimaet i form af mindre kørsel mellem markerne. LE34 haft en gennemgående rolle som jordfordelingsplanlægger fra start til slut.

Læs mere
Projekt

Opmåling af Ertholmene til vands, til lands og i luften

Fæstningen på Ertholmene hviler på 400 år gamle sænkekasser. LE34’s primære opgave var at fotodokumentere tilstanden af kasserne og indsamle data på kajanlæggene, så Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som bestyrer Christiansø og Frederiksø, kan foretage en grundig undersøgelse af, hvad næste og bedste skridt er for kajens fundament.

Læs mere
projekt

Lighthouse

Danmarks højeste boligbyggeri - Lighthouse på Aarhus Ø - kræver Danmarks højeste præcision i bygningsafsætning.

Læs mere
projekt

Mobile Mapping i Fredericia og Aalborg Kommune

Allerede nu begynder landets kommuner at høste fordelene ved den revolutionerende teknologi Mobile Mapping og den tilhørende webviewer PointView. Projektering af vejanlæg har aldrig været nemmere.

Læs mere
projekt

Det Ny H.C. Andersens Museum i Odense

Moderne eventyr. Jo ældre H.C. Andersen bliver, jo mere moderne bliver han. Med lidt hjælp fra en lang række internationale eksperter. Også LE34. Det imponerende byggeprojekt Det Ny HCA Museum har taget form.

Læs mere
projekt

Ledende Landinspektør: Når staten eksproprierer

Den ledende Landinspektør fra LE34 har en betroet rolle både før, under og efter selve ekspropriationsforretningen.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Skovtårnet
projekt

Skovtårnet

Nyd en absolut enestående udsigt fra toppen af Sjællands nye højeste sted. LE34 har gennemført opmåling og afsætning af tårnet, så alle elementer står korrekt.

Læs mere
projekt

Forsyningsprojekt i Ghana med dygtige partnere

LE34's årtier lange engagement i den danske forsyningsbranche er nu udvidet udover landets grænser.

Læs mere
Skybrudstunnel er en opgave for landinspektører
projekt

Skybrudstunnel Strandboulevarden

Skybrudstunneller og andre klimatilpasninger, der skal fremtidssikre byer og land, er komplekse anlægsprojekter, hvor behovet for tekniske landinspektørydelser er stort.

Læs mere
VA-banken anvendes hos Sønderborg Forsyning. Landinspektørfirmaet LE34 står bag VA-banken i Danmark.
projekt

VA-banken hos Sønderborg Forsyning

Forsyningsselskabet i Sønderborg havde brug for ét professionelt system, der kan det hele – uden at vælte økonomien. Valget er faldet på VA-banken© fra LE34.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter
Projekt

Aalborg Østre Havn

Helt tæt på vandet dominerer de stærke lysreflekser og den friske luft, mens resterne af det oprindelige havnemiljø danner en rå scene til de nye arkitektperler på Aalborg Havnefront. LE34 er med til at sikre, at byggeplanerne kan blive til virkelighed.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Københavns Metro
PROJEKT

Københavns Metro

Den nye Metro Cityring og Metro Sydhavnslinje binder byen sammen. LE34 er med til at binde Metroselskabets anlægsarbejde sammen: Vi sikrer det juridiske og det tekniske fundament.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Femern-Forbindelsen
projekt

Femern-forbindelsen

Verdens længste sænketunnel kræver omhyggelig planlægning og grundig forberedelse. LE34 står for at sikre Femerns areal- og rettighedserhvervelse gennem ekspropriation og frivillige aftaler.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Nordhavnskvarter
Projekt

Københavns nye Nordhavnskvarter

LE34 er med til at forvandle havnen fra gammel industri til maritim metropol: En helt ny københavner-bydel har set dagens lys.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Hotel Bella Sky
Projekt

Bella Sky Hotel

Den skæve facade på Bella Sky Hotel udfordrer konventionerne. LE34 har været med til at sikre, at det lykkedes – at etagerne blev forskudt korrekt, så det hele endte med at stå lige præcis så skævt, som det var meningen.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Regina-bygningen
Projekt

Regina-bygningen Aarhus

Forskudte etager og en bevaringsværdig facade gør renoveringen af Regina-bygningen kompleks. Men med en avanceret BIM-model bliver det enkelt at planlægge det komplekse.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter
projekt

Bedre bane med LE34 som ekstra ressource

LE34 vundet endnu et udbud som inhouse-rådgiver hos Banedanmark.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter
projekt

Inhouse-planlægger med speciale i lokalplaner

En ny lokalplan lægger fundamentet til en vellykket og gennemtænkt byudvikling. Som inhouse-landinspektør hos kommunerne lægger vi fundamentet til en vellykket proces.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Digitale Kirkegårdskort
projekt

Digitale kirkegårdskort

LE34 er med til at modernisere kirkegårdskortene i en lang række danske provstier, så kirkegårdslederne får et helt nyt overblik til effektivisering af den kort- og langsigtede drift.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Klim Vindmøllepark
projekt

Klim Vindmøllepark

Hver af de 22 møllers placering er nøje udvalgt: LE34's landinspektører har sikret, at placeringen er optimal i forhold til vind, skygge, støj og rettigheder.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Vandpartner Østjylland
projekt

Vandpartner Østjylland

LE34 er en del af det østjyske partnerskab, Vandpartner, der arbejder for at sikre rent vand og velfungerende kloakker.

Læs mere
LE34' s landinspektører er offshorespecialister og har omfattende erfaring fra Nordsøen
projekt

Total Energies

Det kræver stabil teknisk snilde i verdensklasse at arbejde og opmåle under ustabile forhold til havs.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Banedanmark
Projekt

Banedanmark

Banedanmark holder landets jernbane på sporet. LE34 holder Banedanmarks opmåling på sporet med landets dygtigste landinspektører og landmålingsteknikere.

Læs mere
LE34 Landinspektører projekter Klitgaard Agro
Projekt

Klitgaard Agro

Klik, klik, klik: Digitale drænkort og daglig styring af opgaver i en og samme løsning sparer tid i landbruget.

Læs mere
Projekt

Baltic Pipe: ny gasledning til Polen

Energinet har valgt LE34 som ansvarlig for kvalitetssikring af det digitale matrikelkort, der ligger til grund for de kommende ekspropriationer til Baltic Pipe.

Læs mere

Arbejdstunnel i Arenastaden, Stockholm

I efteråret 2022 har vi som underleverandør til entreprenørvirksomheden Rosenqvist Entreprenad AB lavet de indledende arbejder på konstruktionen af en arbejdstunnel til Arenastaden i det nordlige Stockholm. Arbejdstunnellen skal anvendes i byggeriet af den fremtidige metrostation, Arenastaden.

Læs mere