Jordfordeling i Dronninglund: lodsejerne strømmede til

Projekter

Det begyndte med engagement og initiativ fra 32 lodsejere. Nu har 75 lodsejere indgået jordfordelingsaftaler med hinanden og rokkeret rundt på i alt 878 hektar til gavn for pengepungen og klimaet i form af mindre kørsel mellem markerne. LE34 haft en gennemgående rolle som jordfordelingsplanlægger fra start til slut.

LE34 viser vejen
Færre landbrugsmaskiner på landevejene i Dronninglund-området. Det er et af resultaterne af den omfattende jordfordeling, hvor i alt 62 landmænd har byttet jorde med hinanden. Det minimerer også CO2-udslip
FAKTA

Kunde:

  • Jordfordelingsforeningen Vendsyssel Øst

Periode:

  • 2019- 2022

Ydelser:

Som resultat af jordfordelingen har lodsejerne i gennemsnit fået 1,7 kilometer kortere til deres marker. Ud over besparelse i transport og CO2-udslip stiger landbrugenes ejendomsværdi, da en ejendom, der er samlet ét sted, typisk er nemmere at sælge.

Jordfordeling i Dronninglund har givet håndgribelige gevinster

Jens Eigil Hermansen, der sammen med sin søn og svigersøn driver en kvægfarm og dyrker afgrøder til salg, er en af de mange landmænd, der sparer såvel tid som penge på grund af jordfordelingen.

– Vi har solgt 56 hektar, der lå otte kilometer væk, og fået 55 tilbage, der kun er to kilometer væk. Dermed sparer vi mindst 70.000 kroner om året i transport af majs, græs og gylle, og når vi medregner besparelsen i tid og arbejdsløn, sparer vi nok 100.000 i alt. Det gør vores hverdag nemmere, og vi generer heller ikke omgivelserne så meget ved at køre på vejene, så der er mange fordele, fortæller han.

Mennesker, respekt og samarbejde

Jordfordeling handler om at fordele jorden imellem sig; det siger næsten sig selv, men det allervigtigste i en jordfordelingsproces er i virkeligheden mennesker. Og deres respekt for hinandens ønsker og evne til at samarbejde.

De 75 landmænd i Dronninglund-området samlede sig i en foreningen, Jordfordelingsforeningen Vendsyssel Øst. Foreningen blev samlingspunkt for møder, diskussioner og løsninger. Gennem hele processen, der strakte sig over to år, har LE34 været involveret som jordfordelingsplanlægger, ligesom vi har varetaget rollen som bestyrelsesformand for jordfordelingsforeningen.

LE34 har stået for blandt andet dialog og ønskerunde med alle lodsejere for at afdække, hvilke brikker der var i spil og kunne rykkes rundt på for at få Jord-puslespillet til at gå op. Vi har vurderet de forskellige jordes værdi, forhandlet med de enkelte lodsejere, udarbejdet kort, jordfordelingsoverenskomster, udstykningskontrol, koordineret med Landbrugsstyrelsen, gennemført ansøgning om offentlig tilskud til de enkelte lodsejere samt matrikulær berigtigelse af den afsluttede jordfordeling.

Jordfordeling kan løse store samfundsudfordringer

Jordfordeling er værktøjet, der kan indhente efterslæbet på arrondering i landbruget. Hvis jordfordelingen kombineres med multifunktionelle arealanvendelser, kan jordfordeling være nøglen til nogle af samfundets store udfordringer i forhold til klimatilpasning og mangel på areal.

Jordfordeling kan løse store samfundsudfordringer

Jordfordeling er værktøjet, der kan indhente efterslæbet på arrondering i landbruget. Hvis jordfordelingen kombineres med multifunktionelle arealanvendelser, kan jordfordeling være nøglen til nogle af samfundets store udfordringer i forhold til klimatilpasning og mangel på areal.

Ulrik Lunden, ejer af landbruget Store Bouet & Overgård

“Dansk landbrug gennemgår en kraftig strukturudvikling, og i takt med konsolideringen af bedrifter, der finder sted, vokser behovet for jordfordeling, der er understøttet fra statens side.”

Statslige tilskud kan indhente efterslæbet på jordfordeling

Jordfordelingsprojektet i Østvendsyssel er blevet gennemført med økonomisk tilskud fra den såkaldte Tørkepakke, der blev vedtaget efter den tørkeramte sommer i 2018. Ulrik Lunden, der driver landbruget Store Bouet & Overgård, er den landmand, der har haft flest hektar med i jordfordelingen. Han mener, behovet for denne form jordfordeling stiger i fremtiden.

– Dansk landbrug gennemgår en kraftig strukturudvikling, og i takt med konsolideringen af bedrifter, der finder sted, vokser behovet for jordfordeling, der er understøttet fra statens side. For at få det til at gå op i en højere enhed i et større område kræver det nemlig maksimal uvildighed og velvilje fra både myndigheder og finansieringsinstitutter samt flid og dygtighed fra landinspektørerne og ikke mindst tålmodighed fra alle involverede, siger han.

Markerne blev samlet

Før jordfordelingen var Jens Eigil Hermansens marker spredt fra Agersted til Ørsø. Efter jordfordelingen, hvor de 62 landmænd har købt og solgt jorde med hinanden, er hans marker nu alle samlet i området syd for Ørsø. Se før- og efterkortet her til venstre.

Jes Juhl Jørgensen, landinspektør og jordfordelingsekspert, LE34

“Ved en jordfordeling er det vigtigt, at alle parter går ind til projektet på stor åbenhed over for hinandens ønsker, for der er mange interesser at tage højde for. Det kræver en god dialog mellem parterne, og der skal være en gensidig respekt og forståelse, og det har i høj grad været tilfældet i Dronninglund og er essentielt for projektets succes.”

Få mere at vide

Kontakt os

Er du nysgerrig efter, hvordan LE34 kan hjælpe dig med (multifunktionel)jordfordeling fra start til slut i processen inklusive ansøgning om tilskud fra de offentlige puljer? Kontakt os.

Jes Juhl Jørgensen
Landinspektør og partner 
Gasværksvej 30R
9000 Aalborg

jjj@le34.dk
+45 9813 4655

Send en mail til Jes Juhl Jørgensen