Ejendomsmæssig forundersøgelse

Kom godt fra start med en ejendomsmæssig forundersøgelse, der giver overblik over muligheder og udfordringer i relation til lodsejere og rettigheder.

Få mere at vide

Forundersøgelsen samler formalia og lodsejernes holdning

En væsentlig del af LE34’s arbejde med en ejendomsmæssig forundersøgelse sker gennem tæt dialog med de berørte lodsejere. Her klarlægger vi deres holdning til mulige projekter, og vi noterer også den store mængde viden om lokale terræn- og drænforhold, som lodsejerne har opnået gennem generationer, og som sjældent er registreret nogen steder. Den anden del af forundersøgelsen drejer sig at klarlægge af evt. restriktioner i projektområdet.

Bliv kontaktet af vores ejendoms-eksperter

Visualisering gør det komplekse forståeligt

Resultatet af vores ejendomsmæssige forundersøgelse er, at vi leverer utvetydige anbefalinger til de ejendomsmæssige løsninger, der skal understøtte realiseringen af dit projekt, ligesom vi bringer alternative projektidéer ”til bordet”, som kan være med til at få ambitionernes for projektet til at lykkes – uanset om det er multifunktionel jordfordeling eller et kommunalt anlægsprojekt.

Farverne angiver lodsejernes holdning til det kommende projekt.

Data og viden om et projektelement er meget nemmere at forstå og anvende, når de visualiseres og er intuitive at bruge.
Kortet viser resultat af en ejendomsmæssig forundersøgelse. Den grønne farve angiver, at lodsejer umiddelbart er positiv stillet overfor det kommende projekt. Gul angiver, at lodsejeren ikke har taget stilling - og råd, at lodsejeren er imod projektet.

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.