Om os

200 års udvikling. Jo ældre LE34 bliver, jo mere moderne bliver vi.

LE34 viser vejen
Hvem er landinspektørfirmaet LE34? Om os
Hvem er landinspektørfirmaet LE34? Om os

Kenneth Norre, administrerende direktør, LE34

“LE34 er til stede lokalt, nationalt og globalt. Til lands, til vands og i luften. Det gør os indsigtsfulde i lokale forhold og deres relation til de globale. Det gør os stabile, agile og giver os overblik. Og det sikrer, vi altid er lige i nærheden af vores kunder uanset opgavens størrelse og geografi.”

Intelligent totalrådgivning

LE34’s kompetencer og områder er struktureret, så vi kan levere præcis den totalrådgivning, vores kunder efterspørger. Fra planlægning og byudvikling til ekspropriation og tinglysning. Fra afsætning og udstykning til monitorering og laserscanning. Og fra volumenberegninger og databehandling til augmented reality og as-built dokumentation. Vores specialister dækker det hele. På landjorden, til vands og fra luften.

Styring af spidsbelastning

Vi har sat ressourcestyring i system, så vi altid ved, hvem vi kan trække på, hvor og hvornår. På den måde kan vi altid garantere vores kunder, at deres opgaver bliver løst rettidigt – uanset belastningen på det enkelte kontor, er der altid en ledig ressource på nabokontoret.

Hvem er landinspektørfirmaet LE34? Om os
Hvem er landinspektørfirmaet LE34? Om os

Kort udrykningstid

Med 29 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 100 målehold i felten hver dag, er vi altid højst en time væk fra enhver opgave. Vores lokale tilstedeværelse er vigtig for vores kunder og derfor vigtig for os. Når vi kender de lokale forhold, kan vi tage højde for alle parametre og interessenter i vores rådgivning og det skaber værdi for vores kunder.

Faglig styrke

For at sikre faglig udvikling og høj ekspertise inden for vores kompetenceområder, har vi organiseret LE34 i en række faglige områder med ansvarlige forretningschefer og faste erfamøder. Hvert område går på tværs af vores geografiske kontorer og derfor tilbyder vi hinanden faglig sparring på et højt niveau, uanset hvor i landet vi befinder os. Vores faglige områder arbejder under 6 temaer:

• Forsyning

• GIS

• Miljø, Plan & Jura

• Offshore

• Skel & Ejendomme

• Teknisk Måling

Med disse 6 områder kan vi levere totalrådgivning til vores kunder – altid håndholdt af eksperter.

Hvem er landinspektørfirmaet LE34? Om os

CSR - vi tager vores ansvar alvorligt

På FN’s topmøde i New York i september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 

Mål 1 Afskaf Fattigdom og Mål 2 Stop Sult adresserer specifikt, at manglende beskyttelse af ejendomsret og brugsret fastholder store dele af verdens befolkning i fattigdom og sult. Uden anerkendte rettigheder til ejendom bruger lokalbefolkninger i udviklingslande landbrugsjord kortsigtet og forbliver fattige og uden en sikker adgang til fødevarer.

Vi mener, vores 200 års erfaring med ejendomsregistrering og vores speciale i det danske matrikulære system, hvor ejerskab af jord er reguleret gennem rettigheder, ansvar og restriktioner, forpligter os til at bidrage. Derfor involverer vi os aktivt i Verdensbankens indsatser og arbejder målrettet for at bidrage til indfrielsen af FN’s udviklingsmål. Vi arbejder hver dag for at identificere områder, hvor LE34 kan være med til at bekæmpe verdens udfordringer, fordi vi mener, vores faglighed forpligter.

Professionel ledelse og bestyrelse

Vi tror på, at vi som landets største landinspektørfirma har et ansvar for at gå foran i professionaliseringen af vores branche. Derfor har vi, med stor succes, prioriteret at ledelsen af LE34 varetages af eksperter. Vi har engageret Ulrik Ahrendt-Jensen som professionel bestyrelsesformand og Kenneth Norre som professionel direktør. Begge har en erfaringsmæssig tyngde og ballast, som er med til at sikre, at vi hele tiden er et skridt foran på teknologisk udvikling, processer og på de resultater, vi skaber for vores kunder.

FN's verdensmål LE34 landinspektørfirma

LE34 arbejder målrettet med FN's verdensmål

Ovenfor: Vi arbejder målrettet med delmål 1.4 og 2.3 for beskyttelse af retten til at eje og råde over jord og ejendom for verdens fattigste og bruger mål 17: Partnerskab For Handling som redskab i vores arbejde for at bidrage til arbejdet i udviklingslande. Til højre: Bestyrelsesformand Ulrik Ahrendt-Jensen og administrerende direktør Kenneth Norre fotograferet sammen hos OK-Fonden, hvor Ulrik er administrerende direktør.

Landinspektørfirma FN's verdensmål

LE34 arbejder målrettet med FN's verdensmål

Ovenfor: Vi arbejder målrettet med delmål 1.4 og 2.3 for beskyttelse af retten til at eje og råde over jord og ejendom for verdens fattigste og bruger mål 17: Partnerskab For Handling som redskab i vores arbejde for at bidrage til arbejdet i udviklingslande. Til højre: Bestyrelsesformand Ulrik Ahrendt-Jensen og administrerende direktør Kenneth Norre fotograferet sammen hos OK-Fonden, hvor Ulrik er administrerende direktør.

ISO-certificering

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav. Kvalitetssikring og risikostyring giver os nogle helt grundlæggende ledelsesværktøjer i håndteringen af vores projekter, så vores procedurer er ens på tværs af landet og opgaver kan overdrages enkelt og sømløst. Det giver vores kunder leveringssikkerhed, tryghed og rettidighed. 

Kvalitetssikring

Vores kvalitetsledelsessystem er fundamentet for vores produktion. Alle procedurer er dokumenteret og gennemgået minutiøst af de relevante eksperter. For os betyder det, at der aldrig hersker tvivl om, hvordan vi løser en opgave korrekt. For vores kunder sikrer det samme høje kvalitet hver gang, uanset kontaktperson og geografi.

Pas på min kollega

Sikkerhed er et område, vi har særlig fokus på i LE34. Vi skal kunne garantere vores medarbejderes sikkerhed, når de er i felten på en opgave og vores medarbejdere skal vide, at deres sikkerhed altid er første prioritet. Derfor arbejder vi med sikkerhedskampagner og oplysning og derfor er det altid legitimt at ringe direkte til Kenneth Norre, hvis man møder forhold i felten, som ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene. 

Hvem er landinspektørfirmaet LE34? Om os
Fikspunktetablering Københavns Metro LE34

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt administrerende direktør Kenneth Norre, hvis du vil vide mere om os.

Kenneth Norre
Administrerende direktør
+45 2968 2784
kno@le34.dk

Send mail til Kenneth Norre