Om oss

200 år av utveckling. Ju äldre LE34 blir, desto modernare blir vi.

LE34 visar vägen

Mickael Holgersson, VD för LE34 Sverige:

“LE34 är närvarande lokalt, nationellt och globalt. Till lands, till sjöss och i luften. Det innebär att vi har en insikt i lokala förhållanden och deras relation till det som händer globalt. Det gör oss stabila, men samtidigt flexibla och med en helhetssyn. Och det är i sin tur en garanti för att vi alltid befinner oss nära våra kunder – oavsett uppdragets storlek och dess geografiska läge.”

Vi driver ditt mätningsarbete säkert framåt

I LE34 Mätkonsult är vi inte bara experter på geodetisk mätning. Vi har också den kompetens som krävs för att driva mätningsarbeten i alla typer av infrastrukturprojekt säkert framåt. Vi utför alla typer av mätningstekniska tjänster såsom utsättning, kontroll- och projekteringsmätning, volymberäkning, arealbestämning, mängdreglering samt relationshandling. Våra specialister täcker alla delar. På marken, till sjöss och i luften.

Vi hanterar efterfrågetoppar och rycker ut med kort varsel

Vi jobbar systematiskt med resursstyrning så att vi alltid vet vem vi kan ta i anspråk, var och när. Vi kan rycka ut med kort varsel, anpassa vår bemanning efter olika uppdrag och därmed också garantera kunden att uppdraget blir åtgärdat i tid. Dessutom har vi ett tätt samarbete med våra danska kollegor och tillgång till specialistkompetens inom alla typer av lantmäteritjänster och markanvändning.  

CSR (Corporate Social Responsibility) – vi ser seriöst på vårt samhällsansvar

6 av FN:s 17 globala utvecklingsmål berör hanteringen av egendomsrätt, nyttjanderätt och fastighetsbildning.

För 70 % av världens befolkning är det ett problem att man saknar garantier för rätten att äga eller på annat sätt förfoga över mark. För hur ska man kunna upprätthålla en stabil vardag när man plötsligt kan bli berövad på den mark man äger, brukar och kanske till och med bor på?

Vi anser att våra 200 års erfarenhet av markregistrering och vår förtrogenhet med det danska fastighetssystemet, där markägande regleras genom rättigheter, ansvar och restriktioner, förpliktar oss att bidra aktivt. Av den anledningen deltar vi aktivt i Världsbankens insatser, FN:s 17 utvecklingsmål och senast vid nonprofit-organisationen UNLEASH:s konferens i Köpenhamn. Vi arbetar varje dag för att identifiera områden där LE34 kan vara med i kampen mot världens utmaningar, då vi anser att vår specialistkompetens förpliktigar till detta.

Professionell ledning och styrelse

Vi anser att vi, som nordens största företag inom lantmäteri och markanvändning, har ett ansvar för att gå i täten för professionaliseringen av vår bransch. Följaktligen har vi, med stor framgång, prioriterat att LE34:s ledning anförtros åt experter. Vi har anlitat Ulrik Ahrendt-Jensen som professionell styrelseordförande och Kenneth Norre som professionell vd. Båda har en gedigen erfarenhet som bidrar till att säkerställa att vi hela tiden ligger steget före vad gäller teknisk utveckling, processer, och de resultat vi skapar för våra kunder.

Professionalism i fokus

Styrelseordförande Ulrik Ahrendt-Jensen (till höger) tillsammans med VD för LE34 Global Kenneth Norre (till vänster) fotograferade vid den årliga bolagsstämman.

Professionalism i fokus

Styrelseordförande Ulrik Ahrendt-Jensen (till höger) tillsammans med VD för LE34 Global Kenneth Norre (till vänster) fotograferade vid den årliga bolagsstämman.

Kvalitetssäkring

Våra kvalitetsledningssystem utgör fundamentet för vår produktion. Alla procedurer dokumenteras och gås igenom minutiöst av relevanta experter. För oss betyder det att det aldrig råder några tvivel om hur vi löser en uppgift på korrekt sätt. För våra kunder innebär det att samma höga kvalitet garanteras varje gång, oavsett vem som är kontaktperson eller geografisk belägenhet.

Håll koll på min kollega

Ett område som vi på LE34 fokuserar särskilt på är säkerhet. Vi ska kunna garantera våra medarbetares säkerhet när de befinner sig ute i fält på ett uppdrag, och våra medarbetare ska veta att deras säkerhet alltid kommer först. Vi arbetar med säkerhetskampanjer och information, och därmed går det alltid bra att ringa direkt till Mickael Holgersson, vd för LE34 Mätkonsult Sverige, om man träffar på förhållanden ute på fält som inte överensstämmer med säkerhetskraven.

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Kontakta Mickael Holgersson om du vill veta mer om oss.

Mickael Holgersson
VD Sverige
+46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka ett mail till Mickael Holgersson