Projekt

Ingen uppgift är för stor. Ingen uppgift är för liten. Vi har specialiserat oss på att visa vägen oavsett var någonstans våra kunder behöver oss.

le34 visar vägen
projekt

Areamätning med bärbar laserskanner

Tack vare vår bärbara VLX-laserskanner tog det inte mer än 45 minuter att mäta arean på denna klassiska murmästarvilla och tillhörande strandareal i Strøby Egede på Själland i Danmark.

Läs mer
LE34 arealbestämmer nytt studentboende i Malmö
projekt

Arealbestämning, BaseCamp i Malmö

Med vår bärbara NavVis VLX skannade vi BaseCamps nya studentbygge i Malmö.

Läs mer
LE34 driver arbetstunnel till Arenastaden
Projekt

Arbetstunnel Arenastaden, Stockholm

Under hösten 2022 har vi jobbat med inledande drivning av arbetstunnel till Arenastaden som underleverantör till Rosenqvist Entreprenad AB.

Läs mer
LE34 Mätkonsult på Mobile Mapping uppdrag i Stockholm
projekt

Gamla Stan

Vår Mobile Mapping bil var på uppdrag utanför Stockholm och då passade vi på att dokumentera Gamla Stan när vi ändå var i farten.

Läs mer
Kungens Kurva LE34 Mätkonsult finns på plats
Projekt

Kungens Kurva Stockholm

Betongtunnel Kungens kurva är den största entreprenaden och innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm söderifrån. LE34 finns på plats: Vi stöttar med inmätning och utsättning.

Läs mer
Projekt

Stor innovationspris till SmartSurvey

Det visionära partnerskapet ”Vandpartner” har delat ut ett innovationspris, som utgör kronan på verket efter de första sex årens samarbete. Priset har tilldelats LE34:s mätningsapp SmartSurvey.

Läs mer
Projekt

Nya H.C. Andersens museum

Moderna sagor. Ju äldre H.C. Andersen blir, desto modernare blir han. Med lite hjälp från ett stort antal internationella experter. Däribland LE34.

Läs mer
projekt

Mobile Mapping av cykelbanor och vägar för vägmyndigheter

Kommuner och vägmyndigheter har redan börjat skörda frukterna av den revolutionerande tekniken Mobile Mapping och den tillhörande webviewern PointView.

Läs mer
projekt

Vindkraftspark för Vattenfall

Placeringen för samtliga 22 turbiner är noga vald: LE34:s mätningsingenjörar har sett till att placeringen är optimal i förhållande till vind, skugga, buller och rättigheter.

Läs mer
Projekt

När staten exproprierar

Att bygga en ny motorväg handlar inte bara om konstruktions- och asfaltsarbete. Det handlar i hög grad om rättigheter – och hur man gör intrång i människors äganderätt på det mest hänsynsfulla sättet.

Läs mer
Projekt

Lighthouse

Danmarks högsta bostadshus – Lighthouse i stadsdelen Århus Ø – kräver Danmarks högsta precision i byggnadsmätning.

Läs mer
projekt

Digital kyrkogårdskarta

Säg adjöss till papper med oläsliga anteckningar, streck och pilar. Och säg hej till en knivskarp digital kyrkogårdskarta som skapar överblick och är enkel att uppdatera. Det sparar tid och pengar

Läs mer
projekt

Camp Adventures skogtorn

Njut av utsikten från den nya höjdpunkt i Danmark. LE34 har genomfört utsättning av skogstornet.

Läs mer
Varma förbindelser mellan Norge, Danmark och Polen: Baltic Pipe, den nya gasledningen mellan de tre länderna, säkerställer värme i elementen och en ny gasinfrastruktur med betydligt större kapacitet än hittills.
projekt

Baltic Pipe: nya gasledningen till Polen

Energinet, som ansvarar för byggandet av Baltic Pipe, har valt LE34 till det omfattande arbetet med att framställa fastighetskartorna, som ligger till grund för de kommande expropriationerna för gasledningen.

Läs mer
Skyfallstunnlar och andra klimatanpassningar som görs för att framtidssäkra städer och landsbygd är komplexa byggprojekt där behovet av tekniska lantmäteritjänster är stort.
projekt

Skyfallstunneln Strandboulevarden

Skyfallstunnlar och andra klimatanpassningar som görs för att framtidssäkra städer och landsbygd är komplexa byggprojekt där behovet av tekniska lantmäteritjänster är stort. LE34 finns på plats.

Läs mer
LE34 landinspektør havne Aalborg Østre havn
Projekt

Östra Hamnen i Aalborg

Vid vattenbrynet dominerar de starka ljusreflexerna och den friska luften, medan resterna av den ursprungliga hamnmiljön utgör en kärv scen till de nya arkitektoniska pärlorna i Aalborgs hamnområde. LE34 deltar i arbetet med att säkerställa att byggplanerna kan förverkligas.

Läs mer
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje
PROJEKT

Köpenhamns Metro

De nya metrolinjerna Cityringen och Sydhavnslinjen binder samman Köpenhamn. LE34 hjälper till att samordna Metroselskabets anläggningsarbeten: Vi säkerställer den rättsliga och tekniska grunden.

Läs mer
landmåler og landinspektør
projekt

Fehmarn Bält-förbindelsen

Världens längsta sänktunnel kräver omsorgsfull planering och noggranna förberedelser. LE34 ansvarar för att säkerställa att förvärvet av mark och rättigheter för Fehmarn Bält-projektet genomförs via expropriation och frivilliga avtal.

Läs mer
LE34 landinspektør havne
Projekt

Köpenhamns nya hamnkvarter i Nordhavn

LE34 hjälper till i arbetet med att förvandla hamnen från gammalt industriområde till maritim metropol: Ett helt nytt kvarter har sett dagens ljus i Köpenhamn.

Läs mer
LE34 landinspektør byggeri Bella Sky Hotel Afsætning
Projekt

Hotell Bella Sky

Den asymmetriska fasaden på hotellet Bella Sky utmanar konventionerna. LE34 har bidragit med att säkerställa att konceptet lyckades – att våningarna blev korrekt förskjutna så att byggnaden blev precis så skev som avsett.

Läs mer
LE34 landinspektør ejendomsudvikling punktsky
Projekt

Regina-byggnaden i Aarhus

Renoveringen av Regina-byggnaden är komplex. Våningsplanen är förskjutna och fasaden har ett skyddsvärde. Men med en avancerad BIM-modell blir det enkelt att planera det komplexa.

Läs mer
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje
Projekt

Banedanmark

Banedanmark håller landets järnväg på rätt spår. Och tack vare landets kunnigaste landinspektörer och mättekniker, kan LE34 se till att Banedanmarks inmätningar håller sig på rätt spår.

Läs mer
LE34 landinspektør GeoNote Dræn Landbrugets kortservice
Projekt

Klitgaard Agro

Klick, klick, klick: Digitala dräneringskartor och daglig projekthantering i en och samma lösning sparar tid inom jordbruket.

Läs mer
landmåler Aarhus
projekt

Vattenpartner Östjylland

LE34 ingår i det östjylländska partnerskapet Vandpartner (vattenpartner), som arbetar för att säkerställa rent vatten och ett väl fungerande avloppssystem.

Læs mere
LE34 landinspektør offshore gas- og olieplatform
projekt

Maersk Oil/Total

Det ska till pålitlig teknisk genialitet i världsklass för att utvinna olja under instabila förhållanden till havs – LE34 har under årtionden levererat offshore-expertis åt Maersk Oil.

Läs mer
LE34 är stor leverantör av järnväg tjänster
projekt

Bättre järnväg med LE34 som extra resurs

LE34 har vunnit ännu en upphandling som inhouse-rådgivare hos Banedanmark.

Läs mer
LE34 Mätkonsult erbjudar inhouse ekspertise
projekt

Inhouse-planerare med detaljplaner som specialitet

Som lantmätare och inhouse-konsulter i ett stort antal kommuner hjälper vi till att lägga grunden för en framgångsrik utvecklingsprocess.

Läs mer