Banedanmark

Projekt

Banedanmark håller landets järnväg på rätt spår. Och tack vare landets kunnigaste lantmätare och mättekniker, kan LE34 se till att Banedanmarks inmätningar håller sig på rätt spår.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje
PROJEKT DETALJER

Kund:

 • Banestyrelsen & Banedanmark

Tidsperiod:

 • 1992 -

Kompetenser:

 • Kontrollmätningar
 • Brunnsrapporter
 • Monitorering
 • Inmätningar av nya järnvägsspår
 • Utsättning av nya ban- och spårsträckor
 • Relationshandling
 • Drönarmätning
 • Laserskanning
 • 3D-modeller
 • Etablering av fixpunkter

Genom ett långt samarbete med Banedanmark har LE34 mätt in flera hundra kilometer järnväg om året i samband med att man lagt nya spår, höjt upp järnvägsbroar, anlagt nya tågsträckor, utfört kontroller av banvallar och elektrifierat sträckorna. Inmätningarna utgör tillförlitliga dataunderlag för Banedanmarks planering av arbetet.

Inmätningar i långa banor

Vid en första anblick kanske spåren bara ser ut att vara långa och raka, men det är många viktiga detaljer som ska registreras och mätas in korrekt – bland annat tekniska installationer, brunnar och terräng. LE34 har byggt upp omfattande erfarenhet och har skaffat djupgående förståelse för vilka detaljer inmätningarna ska innefatta, och vilka behov Banedanmark har. Vi arbetar med intelligenta kodtabeller, som är inbyggda i våra mätinstrument. Det bidrar till att säkerställa en effektiv inmätningsprocess och är en garanti för att Banedanmarks järnvägsstandarder uppfylls.

LE34 landinspektør Banedanmark
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje

Anders Nygaard Møller, lantmätare och partner, LE34

”Vårt decennielånga samarbete med Banedanmark har gjort oss till landets största inom ban- och järnvägsmätning. Våra mätningstekniker – med sina flera hundra kilometer ban- och spårsträckor om året – är både erfarna och rutinerade.”

Ban- och järnvägsmätning utan förseningar

LE34:s arbete på spåren sker ofta utan att orsaka några störningar i tågtrafiken. Under dagtid har vi bara mellan 3 och 15 minuter på oss innan nästa tåg dundrar förbi – och LE34:s erfarna personal bidrar till att säkerställa att allt genomförs utan att kompromissa med säkerheten eller kvaliteten hos de data som inmäts. Vi är flexibla och utför även mätningar nattetid när vissa sträckor kan spärras av så att vi har några timmars ostört arbete utan avbrott.

LE34 landinspektør Banedanmark
LE34 landinspektør Banedanmark

Informationsunderlag till ingenjörsbyråer

Vi finns till hands för Banedanmark i hela landet – från Esbjerg och Holstebro i väst till Öresund i öst, och från Frederikshavn i norr till Rødby och Tinglev i söder, där vi förbereder för spårutbyte och löser avancerade uppgifter som monitorering av banvallar och utför beräkningar av eventuella sättningar.

Vi fungerar dessutom som underleverantör till ledande ingenjörsbyråer. Vi samlar in de mätdata som ska  användas för att skapa 3D-modeller av hur mycket järnvägsbroarna måste höjas för att ge plats åt master och luftledningar i samband med Banedanmarks omfattande arbete med att elektrifiera järnvägen.

LE34 landinspektør Banedanmark afsætning planlægning

Mark och rättigheter

Vi hjälper också till att säkerställa Banedanmarks rättigheter vid markförvärv. Det rör sig bland annat om förtydligande av den rättsliga grundvalen vid markförvärv för etablering av nya järnvägsanläggningar i samband med sträckningen Ringsted-Fehmarn-Bält, och att fastställa den ersättning som följer av frivilliga avtal, expropriation eller införande av servitut avseende eldrift.

Vi är flexibla och deltar i offentliga möten och markägarförhandlingar, liksom att vi under perioder arbetar som inhouse-konsulter hos Banedanmark.

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Kontakta projektledaren Anders Nygaard Møller om du är intresserad av att få veta mer.

Anders Nygaard Møller
Lantmätare och partner
Affärsområdeschef för Teknisk mätning
+45 5131 4212
am@le34.dk

Skicka ett mail till Anders Nygaard Møller