Banedanmark

Projekter

Banedanmark holder landets jernbane på sporet. LE34 holder Banedanmarks opmåling på sporet med landets dygtigste landinspektører og landmålingsteknikere.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektør Banedanmark
FAKTA

Gennem et langt samarbejde med Banedanmark har LE34 opmålt flere hundrede kilometer jernbane om året i forbindelse med sporfornyelse, forhøjelse af jernbanebroer, anlæggelse af nye togstrækninger, kontrol af jernbanedæmninger og elektrificering af banen. Opmålingen danner et solidt datagrundlag for Banedanmarks planlægning af arbejdet.

Opmåling i lange baner

Ved første øjekast ser sporene måske bare lange og lige ud, men der er mange vigtige detaljer, som skal registreres og opmåles korrekt – blandt andet teknik, brønde og terræn. LE34 har opbygget stor erfaring og forståelse for, hvilke detaljer opmålingerne skal indeholde, og hvad Banedanmarks behov er.

Vi arbejder med intelligente kodetabeller, der er indbygget i vores måleinstrumenter. Det er med til at sikre en effektiv opmålingsproces og garanterer, at Banedanmarks bane-norm bliver fulgt.

LE34 landinspektør Banedanmark
LE34 landinspektør Banedanmark

Anders Nygaard Møller, landinspektør og partner, LE34

“Vores årtier lange samarbejde med Banedanmark har gjort os til landets største inden for banemåling. Med flere hundrede kilometer banestrækning om året, er vores tekniske målere både erfarne og rutinerede.”

Banemåling uden forsinkelser

LE34’s arbejde på sporene foregår ofte, uden at togtrafikken bliver forstyrret. I dagtimerne har vi blot mellem 3-15 minutter, inden næste tog kommer drønende – og her er LE34’s erfarne mandskab med til at sikre, at det hele kan lade sig gøre, uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller kvalitet af de opmålte data. Vi er fleksible og udfører også opmåling om natten, hvor en sporspærring sikrer, at vi har et par timer uden afbrydelser at arbejde i.

LE34 landinspektør Banedanmark
LE34 landinspektør Banedanmark

Datagrundlag til ingeniørfirmaer

Vi er til stede i hele landet for Banedanmark  – fra Esbjerg og Holstebro i vest, til Øresund i øst, Frederikshavn i nord til Rødby og Tinglev i syd, hvor vi forbereder sporfornyelse og løser avancerede opgaver som monitorering af jernbanedæmninger og beregning af eventuelle sætninger.

Vi fungerer desuden som underleverandør for ledende ingeniørfirmaer, hvor vi indsamler de opmålingsdata, der skal bruges til at lave 3D-modeller af, hvor meget jernbanebroer skal forhøjes for at give plads til master og køreledninger i forbindelse med Banedanmarks omfattende arbejde med at elektrificere jernbanen.

LE34 landinspektør Banedanmark

Arealer og rettigheder

Som landinspektørfirma er vi også med til at sikre Banedanmarks rettigheder i forhold til arealerhvervelse. Det drejer sig blandt andet om afklaring af det juridiske grundlag for arealer til etablering af nye baneanlæg i forbindelse med strækningen Ringsted-Femern og erstatningsfastsættelse som følge af frivillige aftaler, ekspropriation eller pålæg af servitut om el-drift.

Vi er fleksible og deltager i borgermøder og lodsejerforhandlinger, ligesom vi i perioder er inhouse-konsulenter hos Banedanmark.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt projektansvarlig Anders Nygaard Møller, hvis du er interesseret i at høre mere.

Anders Nygaard Møller
Landinspektør og partner
Forretningschef for Teknisk Måling
+45 5131 4212
am@le34.dk

Send mail til Anders Nygaard Møller