Karriär

Vi tror på inflytande, medbestämmande och korta beslutsvägar i en decentraliserad organisation. För att uppnå det krävs ansvarsfulla medarbetare vilket vi målmedvetet arbetar för i organisationen med processen karriär, kompetensutveckling och trivsel.

Le34 visar vägen
LE34 Danmarks største landinspektørfirma

Lediga tjänster

Vi förväntar oss det bästa när du söker jobb hos oss. Och det samma kan du i din tur förvänta dig av oss: Innovation, ledarskap och karriärutsikter står på dagordningen vid varenda ledningsmöte. Framtiden är din på LE34.

Se våra lediga tjänster

Vi älskar utrustning

Vi älskar all utrustning, och vi rustar oss gärna med den senaste tekniken. Vi prioriterar att utveckla och utnyttja potentialen hos den senaste tekniken. Mätning med drönare är en av de mest effektiva datainsamlingsmetoderna i dag, och vi har vidareutvecklat denna metod med hjälp av specialbyggda drönare.

LE34 Købehavns nye Nordhavnskvarter

LE34 Akademi

Vi tror att bra kan bli bättre. Arrogans och distansering är oss helt främmande. Följaktligen förväntar vi oss att alla är beredda på att arbeta med sig själva, oavsett erfarenhet eller yrkesroll. LE34 Akademi sätter ramarna för all utbildning och vidareutveckling vid LE34, och vi erbjuder allt från BIM-introduktion och drönarflygning till projektledarutbildning.

Bra medarbetare har som regel en sak gemensamt: Bra chefer. Därför arbetar vi målinriktat med ledarskap, motivation och arbetsledning, och vi utbildar samtliga chefer för deras uppdrag i LE34 Akademi. Det leder till ökad trivsel, goda resultat och gott samarbete.

Vi drar åt samma håll

Vi drar åt samma håll i LE34, oavsett var vi befinner oss geografiskt. Bilden till höger visar Martina Prokes, mätningsingenjör och mätchef på vårt Göteborgskontor. På bilden nedan ses landinspektör Kasper Svendsen, LE34 Aalborg, ute i fält med en hydraulisk stolpdrivare.

landmåler job

Vi drar åt samma håll

Vi drar åt samma håll i LE34, oavsett var vi befinner oss geografiskt. Bilden till höger visar Martina Prokes, mätningsingenjör och mätchef på vårt Göteborgskontor. På bilden nedan ses landinspektör Kasper Svendsen, LE34 Aalborg, ute i fält med en hydraulisk stolpdrivare.

LE34 Kompetensutveckling

Vi menar att begåvade människor motiveras av en hög nivå av yrkesskicklighet. Och rent generellt lägger vi stor vikt vid att alltid leverera högsta möjliga professionella kvalitet.

Det finns likväl enskilda individer som sticker ut och blir förebilder – till exempel genom särskilt hög yrkesskicklighet, genom att att besitta de personliga kvaliteter som krävs för att motivera och leda, eller genom ett utpräglat affärssinne. De som besitter denna särskilda potential att utvecklas, vill vi på LE34 bistå med de bästa villkoren. Ingen ska behöva känna sig förbisedd eller bortglömd. Följdaktligen har vi utarbetat ett eget program för kompetensutveckling.

Vårt program för kompetensutveckling handlar inte om att utesluta alla andra. I stället handlar det om att vi har ögon för vem som befinner sig på rätt plats och trivs med det och vem som bör arbeta mot en ny roll.

Vi älskar praktikanter

Vi älskar att få lära känna nästa generation landinspektörer, mätningsingenjörer och mättekniker. Därmed prioriterar vi att kunna tillmötesgå förfrågningar om praktik eller praktikprojekt hos oss.

Sök praktikplats
LE34 Karriere

Spontanansökningar

Vi uppskattar väldigt mycket alla ansökningar som skickas till oss. Vi får emellertid så många att vi bara har möjlighet att beakta de som skickas in via rätt kanal. Vi förväntar oss alltså att de kandidater som söker anställning hos oss, gör det via länken nedan.

Skicka en spontanansökning

Prenumerera på våra lediga tjänster

Om du vill se vilka lediga tjänster vi annonserar ut, kan du skapa en jobbevakning. Då slipper du gå miste om en möjlighet som kan vara av intresse för dig.

Skapa en jobbevakning