Kungens kurva Stockholm

Projekt

LE34 ställer upp med kort varsel och bidrar till projekt FSE105 Kungens kurva, som har en byggtid på cirka 6 år.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Skanska

Tidsperiod:

  • Juni - november 2020

Kompetenser:

  • Utsättning
  • Inmätning
  • Kontrollinmätning/ytkontroll

Inmätning och utsättning på Kungens kurva.

Erfarenhet med stora infrastrukturprojekt

Broar, järnvägar och vägar länkar oss samman. LE34 visar vägen för de nya länkarna hela vägen från råd och vägledning till att fastställa koordinaterna, utföra kontrollmätningar under arbetets gång och ta fram relationshandlingar när det är dags att inviga projektet.

Vi drar nytta av en omfattande erfarenhet när vi är med och bidrar till stora infrastrukturprojekt. Vi vet precis var, när och hur våra experter ska gripa in.

Bland våra projekt är FSE105 Kungens kurva.

Kompetenser och kort ut­ryck­nings­tid

Betongtunnel Kungens kurva är den största entreprenaden och innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm söderifrån.

Entreprenaden innehåller också en ny överliggande cirkulationsplats, ett betongtråg, en betongtunnel, 20 meter bergtunnel, en frånluftsanläggning samt ett gångstråk mellan Skärholmen och Kungens Kurva i höjd med IKEA. Vägsträckan är cirka 1,5 km. Byggtiden är cirka 6 år och ordersumman är på cirka 1,3 miljarder kronor.

I detta projekt stöttade LE34 Mätkonsult Sverige Skanskas mätorganisation under tre månader sommaren och hösten 2020. Vi kunde ställa upp med kort varsel, i detta fall var vi på plats dagen efter första kontakten, vilket uppskattades.

Arbetsuppgifterna bestod bl.a. av utsättning/inmätning av vägräcke, pålar för bullerskärm, dagvattenledningar, betongkonstruktioner (inkl. form) och kanalisation. Kontrollinmätning/ytkontroll av ytor, t.ex. lätt bergbank, bärlager och asfalt.

Vi tackar Skanska för förtroendet och ser fram emot kommande samarbeten.

Mickael Holgersson, VD för LE34 Sverige

“LE34 är närvarande lokalt, nationellt och globalt. Till lands, till sjöss och i luften. Det innebär att vi har en insikt i lokala förhållanden och deras relation till det som händer globalt. Det gör oss stabila, men samtidigt flexibla och med en helhetssyn. Och det är i sin tur en garanti för att vi alltid befinner oss nära våra kunder – oavsett uppdragets storlek och dess geografiska läge.”

Vill du veta mer

Kontakta oss

Kontakta oss för ett första förutsättningslöst möte, så löser vi era behov.

Johan Jönsson
Affärsområdeschef Teknisk Mätning
LE34 Stockholm, Sverige
Tel +46 769 410 530
jjn@le34.se

Skicka ett email till Johan Jönsson