Skyfallstunneln Strandboulevarden

Projekt

Skyfallstunnlar och andra klimatanpassningar som görs för att framtidssäkra städer och landsbygd är komplexa byggprojekt där behovet av tekniska lantmäteritjänster är stort. Skyfallstunneln under Strandboulevarden i Köpenhamn är inget undantag. LE34 finns på plats.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Smet-Tunnelling/Smet Group

Tidsperiod:

  • 2019 – pågående

Kompetenser:

  • Relationshandlingar
  • Kontrollmätningar
  • Utsättning

Skyfallstunneln under Strandboulevarden och Gammel Kalkbrænderi Vej i Köpenhamn borras djupt ner i marken. Tunneln är två meter i diameter och ungefär 1100 meter lång.

Kontrollmätningar och relationshandlingar säkerställer kvaliteten

Som en del av skyfallsskyddet i Köpenhamn bygger HOFOR en skyfallstunnel under Strandboulevarden. Tunneln kommer att vara till hjälp vid kraftiga regn och skyfall, som i dag gör att gator och källare runt Strandboulevarden översvämmas.

Det är viktigt att kunna dokumentera den färdigborrade skyfallstunnelns riktning, för att kunna säkerställa att tunneln verkligen kan hantera de stora mängderna nederbörd som den är avsedd för. Särskilt i förhållande till tunnelrörets lutning, så att vattnet kan rinna genom tunneln och vidare ut i hamnen i enlighet med planerna.

Därför utför LE34:s lantmätare löpande kontrollmätningar samt upprättar relationshandlingar för det stora tunnelprojektet.

Pieter Hermans, Project Manager, Smet Group

“Att bygga en tunnel är en komplex process som involverar många olika discipliner och samarbetspartners. Det är kritiskt och avgörande att man konstant övervakar och kontrollerar förloppet. Med LE34 har vi hittat en partner som utöver erforderlig know-how även besitter den flexibilitet som krävs för att med kort varsel skicka ut medarbetare till platsen för tunneln för att utföra mätningar och tillhandahålla nödvändig dokumentation.”

LE34 har erfarenhet med mätningar under ogynnsamma förhållanden
Gedigen erfarenhet
Tekniska tjänester av högsta kvalitet från LE34 Mätkonsult

Nere i tunneln

I skyfallstunneln under Strandboulevarden använder vi totalstation. Det rör sig om precisionsmätning, där vi använder oss av totalstationens avancerade EDM-funktion (ultra high-precision distance measuring unit).

Före: Utsättning och relationshandlingar säkerställer schakt

Vi är med före, under och efter det omfattande arbetet i underjorden.

Innan borrningen startar byggs fyra schakt, som behövs för att personalen och den flera ton tunga borrmaskinen ska kunna sätta igång med det krävande arbetet. Men schakten är inte bara öppningar som ger tillträde för personalen och den tunga tunnelborrmaskinen – de bidrar också till att skapa en säker arbetsmiljö för alla som har sin arbetsplats nere i borrområdet. Schakten är djupa och smala och måste kunna tåla såväl genomborrningar som det höga trycket från omgivningen på dess väggar – och därmed ställs höga krav på entreprenörens konstruktion av dem.

Vi som företag inom lantmäteri och markanvändning bidrar till processen genom att utföra utsättning och kontroll av relationshandlingar avseende schaktens sekantväggar, spontväggar och jet grout piles. Våra relationshandlingar utgör dataunderlag vid kontrollen av att de färdigbyggda schakten har uppförts i enlighet med kraven, innan borrarbetet påbörjas.

Under: Kontrollmätningar minimerar risken

Under borrarbetet är LE34 på plats flera gånger för att göra kontrollmätningar av att borrmaskinen har rört sig i exakt den riktning som var tänkt.

Genom att utföra kontrollmätningar under arbetets gång får byggherren och borrentreprenören Smet-Tunneling dokumentation om de faktiska förhållandena – och möjlighet att rätta till eventuella brister tidigt i processen.

Efter: relationshandlingar med hög precision

Skyfallstunneln borras i tre etapper. När varje etapp av tunnelröret är färdigborrat tar vi oss än en gång ner under jord med vår utrustning – den här gången för att ta fram relationshandlingar som dokumenterar det färdigborrade tunnelrörets faktiska riktning och fall.

Mario Švarc, lantmätare, LE34

“Vi arbetar nere i ett 12 meter djupt schakt och inuti tunnelröret, men de tillgängliga fixpunkterna ligger uppe i terrängen och utanför borrområdet. Därför har vi använt oss av prismor som placeras på olika ställen – i terrängen, på kanten och nere i botten av schaktet. På det sättet kan vi göra en serie mätningar och länka samman dem i ett fixpunktnät, som vi använder för att verifiera de mätningar vi gör inuti själva tunnelröret.”

Gedigen erfarenhet med mätningar under ogynnsamma förhållanden

Under årtionden har LE34 byggt upp en omfattande erfarenhet av komplexa kontrollmätningar och relationshandlingar utförda på stora byggprojekt, metron, tunnlar, hamnpirar och konstruktioner. Ogynnsamma förhållanden – som att arbeta längst ner i ett 12 meter djupt schakt eller inuti ett tunnelrör – stoppar oss inte: Våra medarbetare har koll på tekniken och precisionen.

I skyfallstunneln under Strandboulevarden använder vi totalstation. Det rör sig om precisionsmätning, där vi använder oss av totalstationens avancerade EDM-funktion (ultra high-precision distance measuring unit) och vinkelnoggrannhet på mindre än 0,5 sekunder för att utföra precisionsmätning av högsta kvalitet.

Richard Lindquist Capion, lantmätare och avdelningschef, LE34

“Det är många olika yrkesgrupper som är involverade i skapandet av skyfallstunneln och derfor många människors arbete som samordnas. Och därför rycker LE34 ut med kort varsel till skyfallstunneln så snart det är dags för nästa mätning, så att nästa fas i bygget kan starta när vi har slutfört våra mätningar och beräkningar.”

Få mere at vide

Kontakta oss

Richard Lindquist Capion
Lantmätare och avdelningschef
LE34 Köpenhamn

Tlf. +45 7733 2172
rlc@le34.dk

Skicka ett mail till Richard Lindquist Capion