Skybrudstunnel Strandboulevarden

Projekter

Skybrudstunneller og andre klimatilpasninger, der skal fremtidssikre byer og land, er komplekse anlægsprojekter, hvor behovet for tekniske landinspektørydelser er stort. Skybrudstunnellen under Strandboulevarden i København er ingen undtagelse. LE34 er tilstede.

LE34 viser vejen
FAKTA

Kunde:

  • Smet Group (totalentreprenør for HOFOR)

Periode:

  • 2019 - igangværende

Skybrudstunnellen under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej i København bores dybt nede i jorden. Tunnellen er to meter i diameter og cirka 1.100 meter lang.

Kontrolmålinger og as built-dokumentation sikrer kvaliteten

Som en del af skybrudssikringen af København anlægger HOFOR en skybrudstunnel under Strandboulevarden. Tunnellen vil i fremtiden hjælpe med at håndtere kraftig regn og skybrud, som i dag får gader og kældre omkring Strandboulevarden til at blive oversvømmet.

Et vigtigt værktøj til at sikre, at skybrudstunnellen nu også kan håndtere de store mængder nedbør, den er tiltænkt, er at få dokumenteret den færdigborede skybrudstunnels retning. Specielt i forhold til tunnelrørets fald, således at vandet kan strømme gennem tunnellen og videre ud i havnen så hurtigt, som det er projekteret.

Derfor gennemfører LE34’s landinspektører løbende kontrolmålinger samt as built-dokumentation af det store tunnelprojektet.

Vi arbejder for Smet Group, der er totalentreprenør for bygherren HOFOR.

Pieter Hermans, projektleder, Smet Group

“At anlægge en tunnel er en kompleks proces, som involverer mange forskellige discipliner og samarbejdspartnere. Konstant monitorering og kontrol undervejs i anlægsarbejdet er kritisk og afgørende. Med LE34 har vi fundet en partner, som udover den nødvendige know-how, også besidder den nødvendige fleksibilitet til med kort varsel at sende medarbejdere ud på tunnelpladsen for at gennemføre opmålinger og levere den nødvendige dokumentation.”

Kontakt LE34 for landinspektørydelser af høj kvalitet
LE34 har omfattende erfaring med tunneller
LE34 leverer tekniske ydelser til skybrudstunneller

Dybt nede

I skybrudstunnellen under Strandboulevarden anvender vi totalstation. Der er tale om præcisionsmåling, hvor vi udnytter totalstationens avancerede EDM-funktion.

Før: Afsætning og as built sikrer forsvarlige skakter

Vi er med før, under og efter det omfattende arbejde i undergrunden.

Før tunnelarbejdet kan gå i gang, er der etableret fire skakte, der gør muligt at få mandskab samt den tonstunge boremaskine klar til det udfordrende arbejde. Men skakterne er ikke blot adgangsveje for mandskab og den tonstunge tunnelboremaskine – de er også med til at sikre arbejdsmiljøet for alle, der har deres arbejdsplads nede i boreområdet. Skakterne er dybe og smalle og skal kunne håndtere invasive arbejdsmetoder samt omgivelsernes høje tryk på dens vægge – derfor er de sat høje krav til entreprenørens konstruktion af dem.

Som landinspektørfirma bidrager vi til processen ved at gemmenføre afsætning og as built-kontrol af skakternes sekantvægge, spunsvægge og jet grout piles. Vores as built-dokumentation udgør datagrundlaget til kontrollen af, at de færdigbyggede skakterne er opført, som påkrævet, inden borearbejdet går i gang.

Under: Kontrolmålinger minimerer risici

Undervejs i borearbejdet er LE34 tilstede flere gange for at lave kontrolmålinger af, at boremaskinen nu også har bevæget sig nøjagtig derhen, hvor den skulle.

Ved at foretage kontrolmålinger undervejs får bygherren og den udførende boreentreprenør, Smet Group, dokumentation for de faktiske forhold – og mulighed for at rette op på eventuelle uhensigtsmæssigheder tidligt i processen.

Efter: as built af høj præcision

Skybrudstunnellen bliver boret i tre etaper. Når hver etape af tunnelrøret er boret færdigt, klatrer vi endnu en gang under jorden med vores udstyr – denne gang for at gennemføre as built, der dokumenterer den faktiske retning og fald af det færdigborede tunnelrør.

Mario Švarc, landinspektør, LE34

“Vi arbejder nede i en 12 meter dyb skakt og inde i tunnelrøret, men de tilgængelig fikspunkter ligger oppe i terræn og udenfor boreområdet. Derfor har vi benyttet os af prismer placeret forskellige steder – i terræn, på kanten og nede i bunden af skakten. Det gør det muligt at foretage en række opmålinger og knytte det sammen i et fikspunktnet, som vi bruger til at verificere de målinger, vi foretager inde i selve tunnelrøret “

Solid erfaring med målinger under svært tilgængelige forhold

LE34 har gennem årtier opbygget en omfattende erfaring med komplekse kontrolmålinger og as built-dokumentationen på store anlægsprojekter, metroen, tunneller, havnemoler og byggerier. Svært tilgængelige forhold – som at arbejde i bunden af en 12 meter dyb skakt eller inde i et tunnelrør – er ingen forhindring: Vores medarbejdere har styr på teknikken og præcisionen.

I skybrudstunnellen under Strandboulevarden anvender vi totalstation. Der er tale om præcisionsmåling, hvor vi udnytter totalstationens avancerede EDM-funktion (ultra high-precision distance measuring unit) og vinkelnøjagtighed på under 0,5 sekunder til at gennemføre præcisionsmåling af højeste kvalitet.

.

Richard Lindquist Capion, landinspektør og afdelingsleder, LE34

“Der er mange forskellige faggrupper involveret i at skabelsen af skybrudstunnellen – mange menneskers arbejde, der koordineres. Derfor rykker LE34 ud med kort varsel til skybrudstunnellen, så snart det er tid til næste opmåling, således at næste fase af anlægsarbejdet kan gå i gang, når vi har afsluttet vores opmålinger og beregninger.”

Få mere at vide

Kontakt os

Richard Lindquist Capion
Landinspektør
LE34 København

Tlf. +45 7733 2172
rlc@le34.dk

Send en mail til Richard Lindquist Capion