Nya H.C. Andersens museum i Odense

Projekt

Moderna sagor. Ju äldre H.C. Andersen blir, desto modernare blir han. Med lite hjälp från ett stort antal internationella experter. Däribland LE34. Det imponerande byggprojektet Nya HCA-museet har tagit form.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Tidsperiod:

 • 2017 - 2021

Tjänster:

 • Fastighetsbildning
 • Situationsplan
 • Byggherrerådgivning
 • Fixpunkstnät
 • Utsättningsritningar
 • Byggnadsuppmätning
 • Detaljmätning
 • Byggnadsmätning
 • Skanning
 • Deformationsövervakning
 • Relationshandlingar

Historien bakom det nya HCA-museet är en berättelse om ett makalöst samspel mellan skickliga specialister, avancerad mätteknik och gammalt hederligt hantverk. 

Det var en gång ett litet museum...

Som landets tredje största stad och H.C. Andersens födelsestad, beslutade Odense Byråd 2016 att det befintliga H.C. Andersen-museet skulle ersättas av ett nytt och större med mer internationell prägel. Ett team av arkitekter bestående av japanska Kengo Kuma, danska Cornelius + Vöge, och dansk-finska MASU Planning har ritat ett museum där allt är runt. Under jord, såväl som ovanför jord. Inne som ute. De runda formerna är tänkta att cirkel för cirkel trollbinda museibesökare i det speciella Andersenska universumet.

Ett stort antal entreprenörer, hantverkare och specialister – däribland LE34 – har sedermera blivit det arbetslag som omvandlar ritningarna till verklighet. Idag är bygget i full gång – och de runda byggnaderna med sina gröna tak och den runda sagoträdgården tar form; det lilla museet breder ut sina svanevingar..

 

Bilder: visas med benäget tillstånd av Kengo Kuma Architects and Associates, Cornelius+Vöge Arkitekter samt Odense kommun.

LE34 är byggherrens röda tråd genom hela byggprocessen

H.C. Andersen är känd för sina sagor. Vi på LE34 utmärker oss genom att vara den röda tråden i stora bygg- och anläggningsprojekt, där vi knyter ihop processen – från den rättsliga grunden med fastighetsbildning till tekniska tjänster som utsättning, placering av fixpunkter samt deformationsövervakning. Vår roll i det nya H.C. Andersen-museet är inget undantag. Men ändå.

Vår roll är nästan av ännu större betydelse jämfört med andra byggprojekt, där byggnaderna är fyrkantiga. Allt på det nya HCA-museet är rundformat, och det skapar utmaningar för alla inblandade entreprenörer och konsulter. Och därmed är LE34:s kontrollmätningar och höga precision vid utsättning helt avgörande för byggherren, Odense kommun. Vi kontrollerar att bygget genomförs och löper på enligt planerna – vi kontrollerar kontinuerligt alla detaljer i byggandet i takt med att det fortskrider. Bland annat kontrolleras att konstruktionen har rätt placering, att den inte lutar och att rundningen är helt jämn, såväl invändigt som utvändigt.

Dessutom säkrade vi den rättsliga grunden för kommunens projekt på ett tidigt stadium i projektet genom att fastställa och utstaka markgränserna för det nya museet.

Avancerad teknik säkerställer byggnaden och omgivningen

Det gamla museet har rivits – och här rycker LE34 ut med övervakningsutrustningen för första gången.

Den avancerade utrustningen mäter eventuella vibrationer i marken och skapar därmed klarhet i huruvida det uppstår deformationer på grannfastigheter till följd av rivningsarbetet. Vi fortsätter att övervaka byggarbetsplatsen – nu för att kontrollera hur byggandet påverkar grannfastigheter i den tättbebyggda stadskärnan.

Vi använder en kombination av totalstation och den senaste laserskanningsutrustningen för att samla in fullständiga data med mycket hög precision.

LE34 ser till att det runda och böjda får en jämn rundning

LE34:s team av lantmätare och kart- och mättekniker är ofta på plats på byggarbetsplatsen. Vi fungerar som extrapersonal för entreprenör Aarsleff när det under efterfrågetoppar finns behov av att genomföra många utsättningar inom snäva tidsramar, och för entreprenör NCC under semesterperioder. Det handlar om omfattande utsättningsprocedurer, där vi sätter ut betydligt fler punkter än normalt – eftersom allt är rundat eller böjt. Även golven och taken har skeva vinklar, och vi använder oss av både totalstation och skanning för att få tillräckligt detaljerade data att arbeta utifrån.

Varje gång en del av entreprenaden har slutförts, genomför vi kontrollmätningar för att säkerställa att nästa underentreprenad kommer att vila på ett korrekt fundament. Stora delar av museet ligger under jord och alla våningar ska passa ihop på millimetern. Dessutom är entreprenaden uppdelad mellan Aarsleff och NCC, som sköter respektive bygge under jord och ovan jord, vilket gör att en del av vårt ansvar också är att kontrollera att de två entreprenörernas arbete passar ihop – det är trots allt samma byggnad, hela vägen upp från källarplan till översta våningen.

Underhåll av fixpunktsnätet

Under byggprocessens gång ser vi även till att underhålla fixpunktsnätet. Eventuella skadade fixpunkter repareras och inmäts omedelbart.

Dessutom har vi sett till att etablera ett tillräckligt antal fixpunkter i stadsbilden för att fixpunktsnätet ska ge oss själva och entreprenörernas kart- och mättekniker det nödvändiga tekniska underlaget att utföra utsättning och inmätning på.

Den tättbebyggda stadskärnan som omger bygget medför att vi har etablerat fixpunkter överst på de högsta husen i närområdet, precis som vi använder många prismor placerade på olika ställen under, i och ovan jord för att säkerställa den höga kvaliteten på utsättningen.

Trä och gott hantverk

Förutom att museet är rundformat, kännetecknas det av allt brukande av trä. En massa trä. Till takkonstruktioner och fönsterpartier.

Åt S. Guldfeldt Nielsen Tømrer-Snedker utför vi utsättningsarbetet i samband med montering av takkonstruktioner, hissar, fönster – i första hand där det ska vara beslag för uppsättning av deras träkonstruktioner. Under arbetets gång för vi ett mycket nära samarbete med det tyska företaget Baucon, som är internationella specialister på träkonstruktioner.

Extraordinär utsättning av el, ventilationsanläggningar och trädgårdar

Under uppförandet av HCA-museet utför vi uppdrag åt en betydande del av de inblandade entreprenörerna – det gäller även Linde El och landskapsarkitekt OKNygaard samt utsättning av ventilation åt Aarsleff. Att man anlitar ett företag inom lantmäteri och markanvändning till att genomföra utsättning – till på köpet precisionsutsättning – av ledningar, vägguttag och ventilationsanläggningar, är ganska ovanligt.

Vanligtvis klarar el- och ventilationsföretagen själva att placera sina installationer korrekt, men på grund av museets runda former och totala avsaknad av räta vinklar, har det funnits ett behov av en exceptionellt noggrann placering av el och ventilation. Och på så sätt har vi bidragit till att installationerna har passat ihop mellan de olika våningarna.

Landskapsarkitekt OKNygaard brukar också göra sina utsättningar själva – med hjälp av snören och pinnar – men alla de runda formerna i den nya trädgården, gjorde att man även här behövde säkerställa en korrekt placering av trädgårdens olika objekt i förhållande till varandra samt korrekta mått på varje objekt. LE34 har genomfört precisionsutsättning med en noggrannhet som är bättre än 10 mm.

Sagolika detaljer

Allt är runt. Själva byggnaden kommer att ha en yta på 5 600 m2, varav två tredjedelar etableras under jord för att därigenom skapa en så stor magisk trädgårdsyta som möjligt i centrala Odense.

Byggherre: Odense kommun
Ansvarig för utställningen: Odense Bys Museer
Ekonomisk bidragsgivare: A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond samt Odense kommun
Arkitekt: Japanska Kengo Kuma Architects and Associates, Cornelius+Vöge
Landskapsarkitekt: MASU Planning
Trädgården är anlagd på museibyggnadernas tak men ligger mer eller mindre i nivå med gatuplan.

Det nya HCA-museet är en del av den stora förändring av stadskärnan som pågått i Odense de senaste åren, med utgångspunkt i stängningen av Thomas B. Thriges Gade. Gatan, som tidigare har genomskurit staden, utgör en del av projektområdets 9 000 m2, som även omfattar området kring nuvarande HC Andersens Hus, Børnekulturhuset Fyrtøjet och Lotzes Have. Spårvägen i Odense kommer dessutom att gå tätt förbi museet.

 

Källa: Odense kommun

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS

Är du nyfiken på hur LE34 kan hjälpa dig innan, under och efter ett bygg- eller anläggningsprojekt? 

Kristian Loftlund
Mätningsingenjör och avdelingschef för LE34 Odense
Hestehaven 21J
5260 Odense S

krl@le34.dk
+45 8140 4184

Skicka ett mail till Kristian Loftlund