Relationsmätning

Relationsmätning ger dig full insyn, till punkt(moln) och pricka. Detta är din dokumentation på om du som beställare har fått det du beställt från din entreprenör. Det underlättar också övertagande mellan entreprenörer. Kort sagt utgör dessa mätningar en viktig punkt för din konstruktion som LE34 är redo att sätta åt dig.

Vill du veta mer

Relationsmätning är data som skapar överblick

Det är inte alla som förknippar data med överblick. Men det är just precis vad LE34:s relationsmätning ger dig. En överblick i form av en 2D- eller 3D-modell, som är din dokumenterbara säkerhet som visar om ditt projekt har utformats enligt plan.

Exakta relationsmätning säkerställer också att eventuella avvikelser kan stoppas innan konsekvenserna för ombyggnad och kostnader blir för stora. Och dokumentation som både minimerar risken för fel och sparar pengar är bara till fördel för dig som byggherre.

LE34 finns alltid i närheten, redo att leverera de främsta relationsmätning i branschen.

Boka ett möte

Detaljerad bild av ärendet med relationsmätning

Relationsmätning relaterar till om ett färdigt bygge har blivit som planerat. Och det kan LE34 dokumentera. Våra experter mäter effektivt med den senaste 3D-skanningstekniken och levererar punktmoln, bubbelvyer och objektgeometri, vilket ger arkitekter, entreprenörer och konsulter ett detaljerat kunskaps- och informationsunderlag som de kan lita på.

Eventuella avvikelser mellan det beställda och det levererade kräver sin dokumentation. Och det är just precis vad LE34:s relationsmätning gör. Det är byggherrens kontroll på att entreprenören har levererat det som beställts. Relationsmätning är som sagt den bästa slutpunkt som du kan sätta för ditt byggprojekt. Men dessa mätningar kan också utgöra en viktig startpunkt så att du kan initiera nästa fas på ett korrekt underlag.

as built-dokumentation
As built-dokumentation

Sigurd Nissen-Petersen, Chief Operating Officer, Copenhagen Metro Team:

”I samband med det avslutande arkitektoniska arbetet på Cityringens 17 nya stationer genomförde LE34 mätningar och 3D-skanningar för relationsmätning, vilket gav oss som huvudentreprenör på Metro Cityring ett viktigt och detaljerat informationsunderlag inför nästa fas i processen. Vi har varit mycket nöjda med LE34 som vår leverantör av relationsmätning.”

Omfattande relationsmätning på Metro Cityring:

LE34 har tagit fram relationsmätning som ett led i en omfattande kvalitetssäkring av dimensionerna på samtliga 17 stationer på nya Metro CityRing. Syftet har varit att kontrollera de nakna stationsrummen innan nästa leverantör tar över och förser stationerna med kakel, rulltrappor och bänkar.

Utifrån kundens 2D-material har LE34 kontrollmätt stationerna med hjälp av laserskanning och därifrån byggt upp avancerade 3D-modeller och gjort clash-tester. Vi har kort sagt digitaliserat de underjordiska stationerna och levererat översikter i önskade format.

Varför ska du välja LE34 för din relationsmätning?

Vi finns alltid i ett område nära dig

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

Vi är först med nya metoder

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

Kvalitet och trygghet

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.