Det Ny H.C. Andersens Museum i Odense

Projekter

Moderne eventyr. Jo ældre H.C. Andersen bliver, jo mere moderne bliver han. Med lidt hjælp fra en lang række internationale eksperter. Også LE34. Det imponerende byggeprojekt Det Ny HCA Museum har taget form.

LE34 viser vejen
FAKTA

Historien om Det nye HCA Museum er historien om et fascinerende samspil mellem dygtige fagspecialister, avanceret landmålingsteknologi og godt håndværk.  

Der var engang et lille museum ...

Som landets tredjestørste by og H.C. Andersens fødeby, besluttede Odense Byråd i 2016, at det eksisterende H.C. Andersens Museum skulle erstattes med et nyt og større af internationalt format.

Et arkitektteam bestående af japanske Kengo Kuma, danske Cornelius + Vöge, og dansk-finske MASU Planning har tegnet et museum, hvor alt er rundt. Under jorden, såvel som over jorden. Inde som ude. De runde former skal cirkel for cirkel tryllebinde museumsgæsterne i det særlige Andersen’ske univers.

Siden er en lang række af entreprenører, håndværkere og specialister, herunder LE34, blevet det team, der omsætter tegningerne til virkelighed. I dag er byggeriet godt i gang – og de runde bygninger med grønne tage og den runde eventyrhave tager form; det lille museum folder sine svanefjer ud.

 

Fotos: venligst udlånt af Kengo Kuma Architects and Associates, Cornelius+Vöge Arkitekter og Odense Kommune.

LE34 er bygherrens røde tråd gennem hele byggeprocessen

H.C. Andersen er kendt for sine eventyrer. I LE34 er vi kendte for at være den røde tråd på store bygge- og anlægsprojekter, hvor vi binder processen sammen – fra det juridiske fundament med ejendomsdannelse til tekniske ydelser som afsætning, fikspunkter og deformationsmonitorering. Vores rolle i det nye H.C. Andersens Museum er ingen undtagelse. Og dog.

Vores rolle er næsten af endnu større betydning end på andre byggeprojekter, hvor bygningerne er firekantede. Alt på det nye HCA Museum er rundt, og det skaber udfordringer for alle involverede entreprenører og rådgivere. Derfor er LE34’s kontrolopmålinger og høje præcision af afsætning helt afgørende for bygherren, Odense Kommune. Vi kontrollerer, at byggeriet bliver gennemført som projekteret og planlagt – vi kontrollerer løbende alle detaljer af byggeriet i takt med, at det skrider frem. Blandet andet kontrol af, at byggeriet er placeret korrekt, at det ikke hælder, og at det runde er snorlige, inde såvel som ude.

Desuden har vi tidligt i projektet sikret det juridiske fundament under kommunens projekt ved at fastlægge og afsætte skel for det nye museum.

Avanceret teknologi sikrer byggeriet og omgivelserne

Det gamle museum er revet ned – og her rykkede LE34 første gang ud med vores monitoreringsudstyr.

Det avancerede udstyr måler eventuelle rystelser i jorden og skaber dermed klarhed over, hvorvidt der opstår deformationer på naboejendomme som følge af nedrivningsarbejdet. Vi monitorer forsat byggepladsen – nu for at kontrollere byggeriets påvirkning på naboejendomme i den tætte bykerne.

Vi anvender en kombination af totalstation og det mest moderne laserscanningsudstyr for at indsamle komplette data af meget høj præcision.

LE34 sikrer, at det runde og skæve bliver snorlige

LE34’s team af landinspektører og kort-og landmålingsteknikere er ofte at finde på byggepladsen. Vi fungerer som ekstra mandskab for entreprenører Aarsleff, når der i spidsbelastninger er behov for at gennemføre mange afsætninger indenfor en kort tidshorisont og for entreprenør NCC i ferieperioder. Der er tale om en omfattende afsætningsproces, hvor vi afsætter markant flere punkter end normalt – fordi alt er rundt eller skævt. Selv gulve og tage har skæve vinkler, og vi bruger både totalstation og scanning for at have tilstrækkelig detaljeret data at arbejde ud fra.

Hver gang en del-entreprise af bygningen er afsluttet, gennemfører vi kontrolmålinger for at sikre, at næste del-entreprise kommer til at hvile på et korrekt fundament. Store dele af museet ligger under jorden, og alle etager skal passe sammen på millimeteren. Desuden er entreprisen delt mellem Aarsleff og NCC, der hver varetager henholdsvis byggeriet under og over jorden, hvilket betyder, at en del af vores ansvar også er at kontrollere, at de to entreprenørernes arbejde kommer til at passe sammen – det er trods alt den samme bygning, hele vejen op fra kælderniveau til øverste etage.

Vedligeholdelse af fikspunktnettet

Undervejs i byggeprocessen sørger vi desuden for at vedligeholde fikspunktnettet. Eventuelt ødelagte fikspunkter bliver repareret og indmålt med det samme.

Desuden har vi sørget for at etablere tilstrækkelig mange fikspunkter i bybilledet til, at fikspunktnettet giver os selv og entreprenørernes kort- og landmålingsteknikere det nødvendige tekniske fundament til at lave afsætning og opmåling på.

Den tætte bykerne, der omslutter byggepladsen betyder, at vi har etableret fikspunkter på toppen af de højeste bygninger i nærområdet, ligesom vi anvender mange prismer placeret forskellige stedet under, i og over terræn for at sikre den høje kvalitet i afsætningen.

Træ og godt håndværk

Udover at være rundt er museet også kendetegnet ved brug af træ. Masser af træ. Til tagkonstruktioner og vinduespartier.

For S. Guldfeldt Nielsen Tømrer-Snedker udfører vi afsætningsarbejder i forhold til montering af tagkonstruktioner, elevatorer, vinduer – primært hvor beslag til opsætning af deres trækonstruktioner skal være. Undervejs koordinerer vi tæt med det tyske firma Baucon, der er internationale specialister i trækonstruktioner.

Ekstraordinær afsætning af el, ventilationsanlæg og haveanlæg

På byggeriet af HCA Museum gennemfører vi opgaver for en meget stor del af de involverede entreprenører – det gælder også Linde El og anlægsgartnerne OKNygaard og afsætning af ventilation for Aarsleff. At der er behov for, at et landinspektørfirma gennemfører afsætning, ovenikøbet præcisionsafsætning, til ledninger, stikkontakter og ventilationsanlæg, er helt usædvanligt.

Normalt kan el- og ventilationsfirmaer selv placere deres installationer korrekt, men på grund af museet runde former og gennemførte mangel på lige vinkler, har der været brug for en ekstraordinær præcis placering af el- og ventilation. På den måde har vi været med til at sikre, at installationerne kom til at passe sammen mellem de forskellige etager.

Anlægsgartnerne OKNygaard afsætter også normalt selv – ved hjælp af snore og pinde – men de runde former overalt i den nye have, betyder, at der også her var behov for at sikre en korrekt placering af de forskellige elementer i haven i forhold til hinanden og en korrekt dimension af hvert enkelt element. LE34 har gennemført præcisionsafsætning med en nøjagtighed på bedre 10 mm.

Eventyrlige detaljer

Alt er rundt.

Selve bygningen får et areal på 5.600 m2, hvoraf to tredjedele etableres under jorden for derigennem at skabe så stort et magisk haverum som muligt i centrum af Odense.

Bygherre: Odense Kommune

Ansvarlig for udstillingen: Odense Bys Museer

Økonomiske bidragsyder: A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og Odense Kommune

Arkitekt: Japanske Kengo Kuma Architects and Associates, Cornelius+Vöge

Landskabsarkitekt: MASU Planning

Haven bliver anlagt på taget af museumsbygningerne, men er mere eller mindre i terræn med gadeplan.

Det ny HCA Museum indgår som en væsentlig del af den store forandring af bymidten, der foregår i Odense i disse år med udgangspunkt i lukningen af Thomas B. Thriges Gade. Gaden, der tidligere har gennemskåret byen, udgør en del af projektområdets 9.000 m2, der også omfatter derudover området omkring det nuværende H.C. Andersens Hus, Børnekulturhuset Fyrtøjet og Lotzes Have.

Odense Letbane kommer desuden til at løbe tæt forbi museet.

 

Kilde: Odense Kommune

Vil du vide mere?

Kontakt os

Er du nysgerrig efter, hvordan LE34 kan hjælpe dig før, under og efter et bygge- eller anlægsprojekt? Kontakt os.

Gert M. Henningsen
Partner, landinspektør og afdelingsleder for LE34 Odense
Hestehaven 21J
5260 Odense S

gmh@le34.dk
+45 3163 9260

Send en mail til Gert M. Henningsen