Östra hamnen i Aalborg

Projekt

Vid vattenbrynet dominerar de starka ljusreflexerna och den friska luften, medan resterna av den ursprungliga hamnmiljön utgör en kärv kuliss till de nya arkitektoniska pärlorna i Aalborgs hamnområde. LE34 deltar i arbetet med att säkerställa att byggplanerna kan förverkligas.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør havne Aalborg Østre havn
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • A. Enggaard A/S

Tidsperiod:

  • 2010 -

Kompetenser:

  • Detaljplaner
  • Fastighetsbildning
  • Uppmätning och utstakning
  • Markregistrering
  • 3D-skanning
  • Beräkning av BBR-arealer
  • Projekteringsunderlag

Aalborg är en av många hamnstäder som har förlagt alltmer av sitt stadsliv på kajen. LE34 är permanent landinspektör åt entreprenören, stadsutvecklaren och fastighetsinvesteraren A. Enggaard, och deltar i arbetet med att säkerställa att byggplanerna kan förverkligas.

Havet lockar

Vägen från idé om en ny stadsdel till inflyttningsklara byggnader är lång. Både före, under och efter byggprocessen bidrar LE34:s arbetslag till att idéerna kan förverkligas.

Vi har haft en nyckelroll i utformningen av detaljplanen för hela hamnområdet. Ett projekt som beaktar både kommunens översiktsplan och övriga lagar. Vi har ett nära samarbete med A. Enggaard och ger råd om hur de på bästa möjliga sätt kan dra fördel av hamnområdet, hur de olika tomterna kan styckas av, och vilka servitut och deklarationer som behövs i samband med fastighetsbildningen. Vi sköter avstyckningen av tomterna, beräkningen av BBR-arealer, behandlingen av fastighetsärendet och många andra lantmäteritjänster.

LE34 byudvikling Aalborg Østre Havn

Den gamla kornsiloen i ny förklädnad

Visualiseringen av det nya DLG-tornet har utlånats av C.F. Moller Arkitekter.

Nytt möter gammalt

I den östra änden av hamnområdet kommer DLG-tornet att sticka ut. En byggnad som på samma gång är både ny och gammal

I det ursprungliga förslaget skulle den gamla DLG-silon bevaras. Men på uppdrag av A. Enggaard har LE34 företagit en 3D-skanning av hela silon och med den som grund utarbetat ett projekteringsunderlag och ett tillägg till detaljplanen. Det har medfört att tillstånd har beviljats för att riva den gamla silon och bygga upp den på nytt med de ursprungliga silobyggnaderna. Kort sagt får silon stå kvar som ”fyrtorn” i området, men hela konstruktionen och allt material är nytt – i en modern och genomtänkt design av ritbyrån C. F. Møller.

DLG-tornet kommer att rymma bostadsrätter med utsikt över hamnen och vattnet, medan det blir hyres- och ungdomsbostäder i byggnaden bakom tornet.

 

Bjarne Husted, projektledare, A. Enggaard A/S

”Vi upplever att LE34 gång på gång ger oss kvalificerade råd om frågor som rör egendomsrätt. Det gör att vi får en tydlig grund som vi kan fatta våra beslut på, när det gäller avstyckning och försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Tack vare deras stora erfarenhet av komplicerade stads- och fastighetsprojekt, kan vi räkna med att allt är i sin ordning när de avslutar ett ärende åt oss.”

LE34 byudvikling Aalborg Østre Havn
LE34 byudvikling Aalborg Østre Havn
LE34 byudvikling Aalborg Østre Havn

Öppen hamn

Från slutna områden med spannmålssilon och kol till offentliga platser med universitet, lägenheter och butiker: Hamnområdet i Aalborg öppnar upp för stadslivet. Visualiseringen av det nya DLG-tornet med benäget tillstånd av C.F. Møller.

Värd en promenad

Den nya stadsdelen sträcker sig 1,5 km längs den södra sidan av Limfjorden i centrala Aalborg och hyser en lång rad byggnader som designats av välkända arkitekter som Schmidt Hammer Lassen och C. F. Møller.

Många av de gamla industribyggnaderna har rivits och den nya maritima stadsdelen består av nybyggda lägenheter (uppförda av bl.a. Himmerland Boligforening och Lejerbo), Aalborg Universitets Campus City, butiker, musikhus, öppna ytor med växter och bänkar, och ett långt stråk som inbjuder till promenader.

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Kontakta projektledaren Stefan Overby om du är intresserad av att få veta mer.

Stefan Overby
Partner & Lantmätare
Specialist inom fastighetsbildning och stadsutveckling
+45 4061 6998
sob@le34.dk

Skicka ett mail till Stefan Overby