Stor innovationspris till SmartSurvey

Det visionära partnerskapet ”Vandpartner” har delat ut ett innovationspris, som utgör kronan på verket efter de första sex årens samarbete. Priset har tilldelats LE34:s mätningsapp SmartSurvey. Vi är stolta – även å samarbetets vägnar, eftersom funktionell innovation uppstår när vi förenar våra idéer och vårt engagemang.

LE34 visar vägen

Den 1 februari 2022

Innovation blir funktionell när den nya produkten gör saker enklare och kan användas av många fler än de som utvecklat den.

Gemensamma mål och krafter i innovationsprocessen

Modet att kasta sig ut i det okända, förmågan att omsätta kundens behov till verklighet och viljan att ”disruptera”, dvs omkullkasta rådande sanningar i den egna verksamheten till förmån för något större, är en av anledningarna till att LE34 tog hem det östjylländska partnerskapet Vandpartners innovationspris för utvecklingen av appen SmartSurvey.

Vi avgick med segern bland nio företag som vart och ett har röstat på bästa innovationsbidrag i regi av Vandpartner 1.0 under perioden 2016–2021.

– LE34 har kastat sig över innovationssamarbetet på bästa sätt. De har varit ihärdiga och hållit en hög och positiv energinivå, och när det har skett ett genombrott har de lyckats kommersialisera det så att det har kommit alla till del, säger Karsten Lundbye, innovationschef på Aarhus Vand och ledamot i juryn i samband med prisutdelningen.

Peter Hjortdal, avdelningschef för byggprojekt, Aarhus Vand

“Alla parter jobbar tillsammans på lösningar där vi kan göra saker smartare, och om alla närmar sig innovationsarbetet med öppenhet, tillit och ärlighet kan man höja nivån rejält. Det är precis det vi själva upplevde i samband med utvecklingen av SmartSurvey” 

SmartSurvey<span class='tm-sign'><noscript><img width=

Karsten Lumbye, innovationschef på Aarhus Vand och ledamot i juryn för Innovationspriset

“Det fina är att LE34 ”disrupterar” sin egen verksamhet. De underlättar för andra att kunna erbjuda klassiska lantmäteritjänster, som de själva drar in pengar på, och de lyfter branschen och gör samtidigt affärer av det. Det är bra jobbat och förutseende av dem.”

Från kartong till app

Vandpartner 1.0 är ett ambitiöst partnerskap mellan de tre östjylländska allmännyttiga företagen Aarhus Vand, Favrskov Forsyning och Samn Forsyning och deras leverantörer. Tillsammans med de allmännyttiga företagen ingår 14 olika företag i ett sexårigt samarbetsavtal, där parterna har förbundit sig till att bedriva ett nära samarbete.

– SmartSurvey uppstod under en workshop, där jag pratade med LE34 om vilka utmaningar vi står inför. En av utmaningarna var att det tog lång tid från att något gjordes i fält tills data kom hem och laddades in i vår ledningsregistrering. Tillsammans skapade vi en prototyp i kartong, och den tog LE34 med sig hem till tankesmedjan. Idag är det en app som kan optimera arbetsflöden betydligt, säger Peter Hjortdal, avdelningschef för byggprojekt på Aarhus Vand.

Innovation till nytta för allmännyttiga företag och entreprenörer

Med SmartSurvey är det idag lika enkelt att samla in noggranna data om en ledning i en öppen ledningsgrav, som det är att spela in ett videoklipp med en smartphone. Fördelarna för allmännyttiga företag och entreprenörer är stora, eftersom de själva kan samla in dokumentationen på fältet efter ledningsarbetet, täcka över ledningshålet och återställa markbeläggningen i ett enda moment. Samtidigt får de mer information om ledningen än de få punkter som mäts med traditionell mätning.

Även det allmännyttiga företaget Novafos har bidragit till utvecklingen av SmartSurvey genom att testa prototyper av appen och insamla data från tusentals öppna ledningsgravar.

Vandpartner har påbörjat en ny omgång av sexåriga ramavtal, under namnet Vandpartner 2.0. Fokus ligger fortfarande på digitalisering och innovation. LE34 har återfått sitt ramavtal med Aarhus Vand och går med Vandpartner 2.0 in i en ny roll som vägledare för skapandet av ett geodataflöde, så att alla i partnerskapet har tillgång till aktuella och kompletta ledningsdata.

Det färdiga 3D-punktmolnet över ledningsgraven hittar du i  din webbläsare via LE34:s visualiseringsplattform PointView<span class='r-sign'><noscript><img width=

Torbjørn Mandahl Pedersen, affärsområdeschef för LE34 Forsyning

“Det är fantastiskt att få vara med och utveckla något som tillför värde för våra kunder, och det är häftigt att se hur proaktiva och lekfulla både Vandpartner – som har skapat ett utmärkt innovationsupplägg – och alla andra parter har varit. Där vi tidigare försökte optimera vår egen del av ett projekt för att få det att fungera gränsöverskridande, går vi nu ihop och funderar tillsammans på hur vi bäst jobbar mot ett gemensamt mål.”

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om LE34:s VA-tjänster eller inmätningsappen SmartSurvey? Tveka inte att kontakta oss.

Mickael Holgersson. vd för LE34 Mätkonsult
Tel.  +46 709 703 090
mic@le34.se
Skicka ett mejl till Mickael