Vattenpartner Östjylland

Projekt

LE34 ingår i det östjylländska partnerskapet Vandpartner (vattenpartner), som arbetar för att säkerställa rent vatten och ett väl fungerande avloppssystem.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør Vandpartner
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Aarhus Vand, Favrskov Forsyning & Samn Forsyning (Vandpartner)

Tidsperiod:

  • 2010 -

Kompetenser:

  • Ärendehantering av fastighetsbildning
  • Flygmätning med drönare
  • GIS
  • Expropriation
  • Inmätning
  • Situationsplaner
  • Ledningsregistrering
  • Markregistrering

Samarbetet med de tre allmännyttiga företagen sker i en helt ny kontext: Genom partnerskap. Det är ett ambitiöst partnerskap, som inte bara rymmer LE34 och de allmännyttiga företagen, utan även alla övriga leverantörer, som till exempel ingenjörer och entreprenörer. Alla inblandade har förbundit sig till att medverka till arbetsglädje, innovativa lösningar och nöjda medborgare, som får rent vatten och ett väl fungerande avloppssystem. Namnet på partnerskapet är Vandpartner (vattenpartner).

Aptit på utveckling

Vårt uppdrag för de tre östjylländska allmännyttiga företagen– Aarhus Vand, Favrskov Forsyning och Samn Forsyning – är klassiska grundläggande LE34-tjänster: Inmätning, fastighetsärenden och expropriation. Samtidigt är samarbetet ett bra exempel på hur vi bidrar till att hitta vägen till nya, väl fungerande och nära samarbetsformer.

LE34 har goda erfarenheter av att skapa innovativa lösningar i samarbetet med allmännyttans kundgrupp – till exempel förfogar vi över avancerade mätinstrument som tillåter kvalitetssäkring på plats och överföring av data direkt från fältet, vilket minskar tiden på kontoret med upp till 35 %. Vi tar med oss vår erfarenhet och kunskap in i partnerskapet, tillsammans med vår aptit på att vara med och driva utvecklingen.

 

LE34 landinspektører Vandpartner Østjylland
LE34 landinspektører Vandpartner Østjylland

Råd och vägledning längs hela vägen

Vårt arbete är en viktig bricka i det stora underhållsarbete som de allmännyttiga företagen regelbundet utför – vi är med både före, under och efter att nya anläggningar och ledningar (vattenledningar för dricksvatten och avlopp) etableras. Vi genomför inmätningar så att de allmännyttiga företagen får korrekt och detaljerad information om de befintliga anläggningarna, vi utarbetar situationsplaner och genomför ledningsregistrering av de färdiga anläggningarna och ledningarna så att den exakta placeringen kan registreras i de allmännyttiga företagens system.

LE34 landinspektører Vandpartner Østjylland

Högt ställda krav

De dagliga mätuppdragen utförs av våra mättekniker, som följer DANVA:s (Dansk Vand- og Spildevandsforening) standarder för dricksvatten (DANVAND) och spillvatten (DANDAS) och kvalitetssäkrar data innan leverans. Det gör att de allmännnyttiga företagen får exakta och validerade data om sina dricksvattenledningar, avloppsledningar och anläggningar.

Partnerskapets uppdrag:

”Att säkerställa att vatten- och avloppssystemen nu och i framtiden fungerar gynnsamt för medborgarnas hälsa och tillfredsställelse samt främjar miljön.”

Juridisk rådgivning

När det gäller de allmännyttiga företagens rättigheter till befintliga och nya anläggningar och ledningar bidrar våra lantmätare med rådgivning och genomför expropriation, frivilliga avtal samt tar hand om ärendehanteringen och markregistreringen i samarbete med våra tekniska assistenter. På det sättet får de allmännnyttiga företagen överblick över vilka servitut de eventuellt ännu inte har registrerat. Det kan vara en stor fördel för de allmännnyttiga företagen att registrera servitut eftersom det ger dem rätt att när som helst få åtkomst till försörjningsledningar som korsar privat mark, i samband med akuta skador på ledningarna och planerat underhåll.

Dra nytta av de nyaste och mest avancerade verktygen

LE34 står i främsta ledet vad gäller innovation, och vi involverar och vidareutvecklar de mest avancerade teknikerna för att att möta våra kunders behov.

LE34 landinspektør havne droneopmåling
LE34 landinspektør GeoNote Dræn Ledningsregistrering

Dra nytta av de nyaste och mest avancerade verktygen

LE34 står i främsta ledet vad gäller innovation, och vi involverar och vidareutvecklar de mest avancerade teknikerna för att att möta våra kunders behov.

Innovation som är meningsfull

Ett annat av Vandpartners mål är att ta fram innovativa lösningar som kan göra skillnad i arbetet för de allmännyttiga företagens medarbetare. För detta ändamål testar LE34 och Vandpartner gemensamt Augview-tekniken, som är allmännyttans svar på Pokémon Go. Augview-tekniken gör det möjligt att i 3D uppleva hur befintliga och framtida ledningar ligger i marken just där man står. Det sker via en smarttelefon. För att en innovation som Augview ska kännas meningsfull måste den vara enkel och smidig att använda. Augview kan användas ute på fältet, när medarbetare och samarbetspartner har behov av den.

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Kontakta projektledaren Torbjørn Mandahl Pedersen om du är intresserad av att få veta mer.

Torbjørn Mandahl Pedersen
Lantmätare och partner
Affärsområdeschef, LE34 Forsyning
+45 2688 3808
tmp@le34.dk

Skicka ett mail till Torbjørn Mandahl Pedersen