Klitgaard Agro

Projekt

Klick, klick, klick: Digitala dräneringskartor och daglig projekthantering i en och samma lösning sparar tid inom jordbruket.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør Klitgaard Agro
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Klitgaard Agro

Tidsperiod:

  • 2016 -

Kompetenser:

  • GIS-baserad lösning
  • Digitalisering av vatten-, dagvatten- och avloppsledningar
  • Lokalisering af dræn
  • Flygmätning med drönare
  • Rådgivning inför omdränering

Vad får man om man kombinerar en lantmätare – som också är specialist på digitalisering av dräneringskartor, fastighetsinformation och GIS-teknik – med ett stort jordbruksföretag – som bara har gamla dräneringskartor i form av papper, en massa mappar med olika dokument om gården, och som använder gula postit-lappar när arbetsuppgifterna ska fördelas mellan de anställda?

Smidig och exakt överblick

Man får en användarvänlig app, som ger lantbrukaren den totala överblicken över dräneringen, fastighetsinformation och dokumentation av de uppgifter som medarbetarna har slutfört. En överblick som finns samlad i en enda GIS-lösning, som man når via en webbläsare. Vi kallar appen för ”lantbrukets kartservice”.

Använd den om du är chef för en stor anläggning som består av flera gårdar och hundratals hektar mark. Använd den för att slippa krånglet med att leta efter avloppsrör i markerna. Det sparar tid när avlopp och dräneringar ska underhållas.

Använd den för att få enkel åtkomst till alla markarrendekontrakt. Använd den för uppgiftshantering – när du ska dokumentera hur många gånger du har röjt betesmarken för att myndigheternas krav för hektarstöd har uppfyllts. Och använd den när du ska fördela dagens arbetsuppgifter till medarbetarna – det blir enklare och mer effektivt att den medarbetare som befinner sig närmast utför uppgiften.

App med digitala dräneringskartor

Klicka dig fram till det som du behöver veta om dräneringsrör och dagens uppgifter, oavsett om du sitter inne på gårdens kontor, bakom ratten i traktorn eller står ute i ladan. Appen fungerar på både stationära datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

LE34 landinspektør GeoNote dræn landbrugets kortservice
LE34 landinspektør Klitgaard Agro

App med digitala dräneringskartor

Klicka dig fram till det som du behöver veta om dräneringsrör och dagens uppgifter, oavsett om du sitter inne på gårdens kontor, bakom ratten i traktorn eller står ute i ladan. Appen fungerar på både stationära datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

LE34 landinspektør GeoNote Dræn Landbrugets kortservice

Michael Bundgaard, delägare i Klitgaard Agro:

“Varje år lägger vi enormt mycket tid på att lokalisera avlopp och brunnar. Fram till nu har det i stor utsträckning handlat om att gissa när vi skulle hitta och inspektera de nedgrävda rören, men nu har vi börjat lägga till dräneringsnätverk i det digitala systemet.”

En trestegsraket

Implementeringen av appen ”lantbrukets kartservice” är en trestegsraket som börjar med att LE34 digitaliserar och georefererar de gamla dräneringskartorna av papper. På det sättet skapas en digital överblick över dräneringarnas exakta och geografiska placering. De digitala dräneringskartorna är avancerade och innehåller även information om avloppsrörens mått, material och ledningsfall i procent.

Ett effektivt fundament

Precis som för många andra lantbrukare har Klitgaard Agros problem med höga vattenstånd i markerna, och följaktligen är de mycket angelägna att få koll på var utloppen m.m finns; i annat fall kan de inte underhålla dem. Vattenavledning i lantbrukarnas marker är lika med lantbrukarnas levebröd. Ett effektivt dräneringssystem utgör inte bara garantier för god avkastning, utan är också själva fundamentet för rationell och effektiv drift. Skadade dräneringsrör eller dåligt underhållna dräneringar är ofta lika med lägre avkastning och därmed sämre resultat.

LE34 landinspektør droneflyvning landbrug og godser
LE34 landinspektør landbrug og godser

Digitaliserad dränering

Steg 2 i appen ”lantbrukets kartservice” rör sig om fastighetsförvaltning, där Klitgaard Agro kan visa och dölja alla offentliga och egna kartdata och dokument om alla egendomar som tillhör Klitgaard. Informationen sparas i ett och samma system som den digitaliserade dräneringen – det kan bland annat vara markarrendekontrakt och beredskapsplaner som är placerade i systemet på just den byggnad där den gäller. Steg 2 innehåller dessutom uppgiftshantering, där chefen för Klitgaard Agro fördelar arbetsuppgifterna mellan de anställda via en app, som även innehåller den digitala dräneringskartan. Det kan vara uppgifter som till exempel att den anställde ska plöja åkern, avlägsna sten, hålla efter flyghavren eller rengöra biogasanläggningen.

Appen GeoNote (vatten- och avloppsledningar, dränering)

Steg 3 är den löpande digitaliseringen av nya avlopp och brunnar – detta står Klitgaard Agro själv för med hjälp av LE34:s app GeoNote (vatten- och avloppsledningar, dränering). Genom att ha appen öppen i mobilen i den ena handen och ha en GPS-antenn i den andra, registrerar kunden själv nya huvuddräneringar, andra dräneringar och brunnar. Det enda som krävs är att man ställer sig över exempelvis avloppsbrunnen, tar en bild och sparar positionen, som med hjälp av GPS-koordinater placeras korrekt på den digitala dräneringskartan i appen. Därefter finns den sparad för tid och evighet.

Vill du veta mer

LE34 landinspektør Dronninglund

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du är intresserad av att få veta mer.

Knud Klausen
Lantmätare & partner
Expert på dräneringskartor och jordbrukslagstiftning
+45 4057 6189
kk@le34.dk

Skicka ett mail till oss