Mobile Mapping av cykelbanor och vägar för vägmyndigheter

Projekt

Kommuner och vägmyndigheter har redan börjat skörda frukterna av den revolutionerande tekniken Mobile Mapping och den tillhörande webviewern PointView. Aldrig har det varit enklare att kartlägga och projektera nya vägar, och aldrig har noggrannheten och detaljrikedomen varit lika stor.

LE34 visar vägen
Mobile Mapping:  projektering utan överraskningar
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Fredericia kommun
  • Aalborg kommun

Tidsperiod:

  • 2020

Cirka 20 vägmyndigheter i Danmark har redan fått delar av vägnätet kartlagt med Mobile Mapping från LE34. Två av dem ligger i Fredericia och Ålborg kommun.

Ålborg kommun: projektering utan överraskningar

Ålborg kommun vill förbättra parkeringsmöjligheterna på Fyensgade samtidigt som man måste få ordning på trottoarens och körbanans lutning för att minimera mängden ytvatten som åker ner i närliggande källarbrunnar. Kommunen behövde därför utföra en mätning av de befintliga förhållandena, som inte bara måste vara detaljerade utan exakta ner på millimetern i både djup, bredd och höjd.

Lösningen föll på LE34:s nya teknik Mobile Mapping, som på kort tid samlade in enorma mängder data och 360-gradersbilder av vägen och den närmaste omgivningen.

Resultatet är en 3D-modell som sätter en helt ny standard för projekteringsprocessen. Kommunens vägingenjörer kan utforma de nya parkeringsförhållandena in i minsta detalj, eftersom modellen är millimeterexakt i samtliga plan.

Exempelvis innehåller 3D-modellen ingående detaljer om höjden och lutningen, vilket är nödvändig information för att kunna hantera vattenavrinningen på Fyensgade. Kommunen har utformat en ny utmärkningsplan för området och gjort en detaljprojektering av en framtida cykelbana, nergrävda avfallsbehållare och av ny trottoarbeläggning, som kommer att konstrueras i samband med avloppsprojektet 2022–2023.

 

Mads Rytter Asferg, ingenjör, Aalborg kommun

“Det är viktigt med en noggrann mätning så att den framtida trottoaren, kantbelysningen och den nya cykelbanan kan detaljprojekteras för att säkra de många källarbrunnarna mot ytvatten. Det har vi fått med Mobile Mapping.”

Fredericia kommun: projektering av två cykelvägar på nolltid

I Fredericia kommun har LE34 mätt upp flera kilometer av vägnätet med Mobile Mapping. Det innebär att kommunen har fått nya uppdaterade bilder av vägsträckan att luta sig mot när de utformar nya trafikleder På så sätt får man mycket mer information än man annars får av traditionella lantmäteritjänster.

Till exempel visar 3D-modellen, som skapats av data från Mobile Mapping, var det finns trappor, källarfönster och var det finns vägmarkeringar och skyltar.

Förutom de exakta och detaljerade uppgifterna kännetecknas Mobile Mapping-tekniken också av att den är en mycket effektiv mätmetod. Även i 80 km/h kan LE34 leverera knivskarpa resultat. Det betyder att vi under loppet av en förmiddag klarar att kartlägga en vägsträcka som det tidigare tog två medarbetare 25–30 dagar att kartlägga med traditionella metoder.

Den här effektiva kartläggningen gagnar kunderna. På Fredericia kommun har det påskyndat hela planeringsprocessen – två cykelvägar projekterades på några veckor.

Morten Kurtzman Svanborg, chef för Vej og Park, Fredericia kommun

“Kartläggningen av vägarna gjordes med Mobile Mapping på tisdagen, vi fick filerna i PointView och konsulten började projekteringen på måndagen.  Sammantaget mätte och projekterade vi två cykelvägsprojekt på tre och en halv vecka och startade sedan själva byggarbetet.  Det hade vi inte klarat med traditionella lantmäterimetoder.”

PointView gör det enkelt att använda data från mätningen

En vanlig dator är inte tillräckligt kraftfull för att kunna hantera de enorma mängder data som vi samlar in med Mobile Mapping. Och det är därför vi har utvecklat webviewern PointView, där våra kunder får tillgång till uppgifterna via datorns webbläsare. Här kan medarbetarna i Fredericia och Ålborg kommun enkelt och intuitivt utföra både kartläggning, registrering och projektering utan att vara 3D-specialist eller ha några specialprogram att tillgå.

När som helst under projekteringsstadiet kan medarbetarna gå in på PointView och göra en mätning eller kontrollera någon detalj – utan att behöva lämna kontoret och utan att behöva beställa en ny undersökning bara för att höjden på en trottoar aldrig blev uppmätt från första början. Med MobileMapping mäts allt i ett enda svep och finns sedan till hands under hela arbetsprocessen – både för kommunens egna medarbetare och för berörda konsulter.

När vi utför en kartläggning med MobileMapping handlar det om en vägsträcka på åtskilliga kilometer, och därför har Fredericia och Ålborg kommun inte bara fått data som de kan använda i de specifika byggprojekten, utan de har även fått data som kan användas för framtida byggprojekt inom samma område. Uppgifterna finns ju till hands i PointView utan att de behöver beställa något projekteringsunderlag.

Byggarbetet vilar på en detaljerad grund

Den höga precisionen och de många detaljerna i 3D-modellen i PointView gör det möjligt att utforma en ny trottoar, en ny cykelbana, vägar och parkeringsplatser ner i minsta detalj. Det minimerar risken för fel och behovet av justeringar under byggnadsarbetet.

Mads Rytter Asferg, ingenjör, Ålborg kommun

“Den insamlade informationen i form av bilder och punktmoln i PointView har resulterat i ett betydligt mindre behov av övervakning och egen kartläggning på fältet.”

Vill du veta mer

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa till om du har några frågor, eller om du vill beställa en Mobile Mapping och PointView.

Mickael Holgersson
VD LE34 Mätkonsult Sverige
 +46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka ett mail till Mickael Holgersson