Mobile Mapping af cykelstier og veje i Fredericia og Aalborg Kommune

Projekter

Allerede nu begynder landets kommuner at høste fordelene ved den revolutionerende teknologi Mobile Mapping og den tilhørende webviewer PointView. Opmåling og projektering af nye vejanlæg har aldrig været nemmere og aldrig været beriget med så mange detaljer.

LE34 viser vejen
FAKTA

Kunde:

  • Fredericia Kommune
  • Aalborg Kommune

Periode:

  • 2020

Cirka 20 kommuner landet over har allerede fået kortlagt dele af deres vejnet med Mobile Mapping fra LE34. To af dem er Fredericia og Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune: projektering uden overraskelser

Aalborg Kommune skal forbedre parkeringsmulighederne i Fyensgade samtidig med, at der skal mere styr på hældningen af fortove og kørebane for at minimere mængden af overfladevand, der presse ind i nærliggende kælderskakte. Kommunen havde derfor behov for en opmåling af de eksisterende forhold, der ikke blot er detaljeret, men også millimeterpræcis på både x, y og koter.

Løsningen faldt på LE34’s nye teknologi Mobile Mapping, der på kort tid indsamlede enorme mængder data samt 360 graders foto af vejen og de nærmeste omgivelser.

Resultat er en 3D-model, der sætter helt nye standarder for projekteringsprocessen. Kommunens vejingeniører kan projektere de nye parkeringsforhold ned til mindste detalje, fordi modellen er millimeterpræcis i alle planer.

For eksempel indeholder 3D-modellen indgående detaljer om koten og hældningen, hvilket er essentielle informationer for at kunne håndtere afvandingsforholdene i Fyensgade. Kommunen har projekteret en ny afmærkningsplan for området samt lavet detailprojektering af en kommende cykelsti, nedgravede affaldscontainere og af ny fortovsbelægning, som skal anlægges i forbindelse med kloakprojekt i 2022-2023. 

Mads Rytter Asferg, ingeniør, Aalborg Kommune

“Det er vigtigt med en nøjagtig opmåling, således at det fremtidige fortov, kantstenlysning, ny cykelsti kunne detailprojekteres, med henblik på at sikre de mange kælderskakte mod overfladevand. Det har vi fået med Mobile Mapping.”

Fredericia Kommune: projektering af to cykelstier på ingen tid

I Fredericia Kommune har LE34 opmålt adskillige kilometer vejnet med Mobile Mapping . Det betyder, at kommunen har fået helt opdaterede billeder af vejstrækningen at støtte sig til i projektering af nye veje og anlæg. Det giver mange flere data end det, man ellers kan få traditionel landmåling.

For eksempel viser 3D-modellen skabt af data fra Mobile Mapping, hvor der er trapper, kældervinduer og hvor der er lavet vejstriber og skilte.

Udover de præcise og detaljerede data, er Mobile Mapping-teknologien også kendetegnet ved at være en meget effektiv metode til opmåling. Selv med 80 km/t kan LE34 levere knivskarpe resultater. Det betyder, at vi i løbet af en formiddag kan opmåle en vejstrækning, som det tidligere tog 25-30 dage for to medarbejdere at opmåle med traditionelle metoder.

Det effektive opmålingsforløb kommer kunder til gavn. Hos Fredericia Kommune har det speedet projekteringsprocessen op – to cykelstier blev projekteret på få uger.

Morten Kurtzman Svanborg, leder af Vej og Park, Fredericia Kommune

“Opmålingen af vejene blev lavet med Mobile Mapping om tirsdagen, vi fik filerne i PointView, og rådgiveren startede projektering om mandagen. Alt i alt opmålte og projekterede vi to cykelstiprojekter på tre en halv uge og satte derefter anlægsarbejdet i gang. Det kunne vi ikke have gjort med de traditionelle landmålermetoder.”

PointView gør det nemt at anvende data fra opmålingen

De enorme mængder af data, som vi indsamler med Mobile Mapping er noget der kan få en almindelig pc i knæ – derfor har vi udviklet webvieweren PointView hvor vores kunder tilgå data via browseren på deres computer. Her kan medarbejderne i Fredericia og Aalborg Kommune let og intuitivt foretage både opmåling, registrering og projektering uden at være 3D-specialist eller have særlige programmer til rådighed.

Medarbejdere kan til enhver tid i løbet af projekteringsfasen gå ind på PointView og tage et mål eller tjekke om på en detalje – uden at forlade kontoret og uden at skulle bestille ny opmåling, fordi man ikke i første omgang fik opmålt koten på et fortov. Med MobileMapping bliver alt målt op i ét hug og er til kontant rådighed i hele arbejdsprocessen – både for kommunens egne medarbejdere og for de tilknyttede rådgivere.

Når vi gennemfører MobileMapping er der tale om mange km vejstrækning, og derfor har Fredericia og Aalborg Kommune ikke blot fået data til brug for de konkrete anlægsprojekter, men også andre fremtidige anlægsprojekter i samme område, fordi data allerede ligger til rådighed i PointView, uden at der skal bestilles et projekteringsgrundlag.

Anlægsarbejdet hviler på detaljeret fundament

Den høje præcision og de mange detaljer i 3D-modellen i PointView gør det muligt at projektere nyt fortov, ny cykelsti, veje, p-pladser ned til mindste detalje. Det minimerer risikoen for fejl og behovet for justeringer undervejs i anlægsarbejdet.

Mads Rytter Asferg, ingeniør, Aalborg Kommune

“De indsamlede data i form af billeder og punktsky i PointView har givet et markant mindre behov for tilsyn og egen opmåling i marken.”

Vil du vide mere?

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan din kommune kommer i gang med Mobile Mapping og PointView? Tag fat på os.

Anders Nygaard Møller
Landinspektør og partner
Forretningschef for Teknisk Måling
+45 5131 4212
am@le34.dk

 

Send mail til Anders Nygaard Møller