Mobile Mapping

LE34’s nyeste opmålingsteknologi Mobile Mapping samler alle data på dit vejnet i et komplet og brugervenligt digitalt overblik, som gør det muligt at optage præcise mål direkte fra skærmen. Det er markedets bedste og hurtigste redskab til effektiv vejdrift og projektering. Kun hos LE34.

Få mere at vide

Mobile Mapping revolutionerer markedet

Ligesom Google Street View-bilen kan du nu opleve LE34’s biler på vejene med avanceret udstyr monteret på taget. På en typisk kortlægnings- eller opmålingsopgave er totalomkostningerne reduceret til en fjerdedel. Via vores brugervenlige webportal stiller vi det imponerende datasæt til rådighed, så du kan optage præcise mål direkte fra skærmen.

Bliv kontaktet af os om Mobile Mapping

Høj nøjagtighed med Mobile Mapping - lynhurtigt

Ligesom Google Street View-bilen, der kører rundt på vejene og fotograferer, kan du nu opleve LE34’s biler måle op med teknologien Mobile Mapping. Opmåling af en 11 kilometer lang dobbeltsporet vejstrækning, der traditionelt ville have taget to mand mellem 25 og 30 dage at udføre, kan nu klares på en formiddag af én mand væbnet med state-of-the-art udstyr, der revolutionerer opmålingsarbejdet. Outputtet er en punktsky og 360 graders billeder af strækningen, og selv ved 80 kilometer i timen er nøjagtigheden så høj, at modellen er oplagt som grundlag for projektering.

Morten Kurtzman Svanborg, leder af Vej og Park i Fredericia Kommune

“Mobile Mapping er en stor fordel, fordi vi får helt opdaterede billeder af vejstrækningen at støtte os til i projektering af nye veje og anlæg. Det giver mange flere data end det, vi fik med en klassisk landmåling. Vi kan for eksempel se, hvor der er trapper og kældervinduer. Og vi er helt up-to-date med, hvor der er lavet vejstriber og skilte.”

Besparelser i tid, penge og planlægning

Med Mobile Mapping er totalomkostningerne på en typisk kortlægnings- eller opmålingsopgave reduceret til en fjerdedel. Fordi dataindsamlingen foregår så hurtigt, giver det mening at måle projekteringsgrundlag for eksempelvis 10 vedtagne anlægsprojekter på én gang i stedet for at bestille 10 separate opmålinger. Når vi slår projekterne sammen, bliver besparelsen for alvor til at føle på. Og ved pludseligt opståede behov, er det bare at åbne 3D-programmet og zoome ind på den relevante vej og lave opmålingen direkte på skærmen.

Mobile Mapping - alle data ved hånden

Med den 3D-model, vi leverer på baggrund af dataindsamlingen, kan man til enhver tid at gå ind i modellen og hente præcis de informationer og mål, der er brug for til et konkret nyt projekt, uanset om opmålingen af vejene oprindeligt blev gennemført til et andet projekt.

Anders Nygaard Møller, landinspektør og forretningschef for teknisk måling, LE34

“En opmåling af en vejstrækning, som normalt kræver to mand i 25 til 30 dage, klarer jeg nu på en formiddag. På en typisk kortlægnings- eller opmålingsopgave er totalomkostningerne reduceret til en fjerdedel med Mobile Mapping.”

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

Vi er de første med nye metoder

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at vi har ressourcerne til at tage nye teknologier ind. Vi er de første og eneste i landet, som kan tilbyde en specialdesignet webportal sammen med Mobile Mapping.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.