Mobile Mapping

LE34:s senaste mätteknik Mobile Mapping samlar alla data i ditt vägnät i en komplett och lättanvänd digital översikt som gör att du kan registrera exakta mått direkt på skärmen. Det är marknadens bästa och snabbaste verktyg för effektiv väghantering och projektering. Endast hos LE34.

Vill du veta mer

Mobile Mapping revolutionerar marknaden

Precis som med Google Street View-bilen kan du se LE34:s bilar på vägarna med avancerad utrustning monterad på taket. När det gäller ett typiskt kartläggnings- eller mätuppdrag blir den totala kostnaden bara en fjärdedel. Via vår användarvänliga webbportal ställer vi den imponerande datauppsättningen till ditt förfogande, så att du kan registrera exakta mått direkt på skärmen.

Boka ett möte om Mobile Mapping

Hög noggrannhet med Mobile Mapping – blixtsnabbt

På samma sätt som Google Street View-bilen, som kör runt på vägarna och tar foton, kan LE34:s bilar utföra mätningar med Mobile Mapping-teknik. Att mäta en 11 km lång dubbelspårig vägsträcka, som det tidigare skulle ha tagit två man 25–30 dagar att slutföra, kan nu ordnas på en förmiddag av en enda medarbetare utrustad med moderna verktyg som revolutionerar mätningsarbetet. Resultatet är ett punktmoln och 360-gradersbilder av sträckan. Till och med vid 80 kilometer i timmen är noggrannheten så hög att modellen kan läggas till grund för projektering.

Morten Kurtzman Svanborg, chef för Vej og Park i Fredericia kommun:

”Mobile Mapping är en stor fördel eftersom vi får alldeles nya uppdaterade bilder av vägsträckan att luta oss mot när nya trafikleder ska utformas. På så sätt får man mycket mer information än vi fick med konventionella lantmäteritjänster. Vi kan till exempel se var det finns trappor och källarfönster. Och vi är helt uppdaterade med var det finns vägmarkeringar och skyltar.”

Sparar tid, pengar och planering

Med Mobile Mapping minskar den totala kostnaden för ett typiskt kartläggnings- eller mätuppdrag till en fjärdedel. Eftersom datainsamlingen sker så snabbt lönar det sig att mäta grundläggande konstruktioner för till exempel 10 antagna byggprojekt på en och samma gång i stället för att beställa 10 separata mätningar. När vi slår ihop projekten kommer besparingarna att märkas på riktigt. Och om det plötsligt uppstår ett behov, är det bara att öppna 3D-programmet och zooma in på den aktuella vägen och göra mätningen direkt på skärmen.

Mobile Mapping – alla data till hands

Med den 3D-modell vi tillhandahåller baserat på datainsamlingen, kan  vi när som helst gå in i modellen och hämta exakt de uppgifter och mätningar som behövs för ett specifikt nytt projekt, oavsett om inmätningen av vägarna ursprungligen gjordes för ett annat projekt.

Anders Nygaard Møller, lantmätare och affärsområdeschef för teknisk mätning, LE34:

”En inmätning av en vägsträcka, som vanligtvis kräver två man och tar mellan 25 och 30 dagar, gör jag nu på en förmiddag. När det gäller ett typiskt kartläggnings- eller mätuppdrag blir den totala kostnaden bara en fjärdedel med Mobile Mapping.”

Varför ska du välja LE34 för ditt projekt?

Vi finns alltid i ett område nära dig

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

Vi är först med nya metoder

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

Kvalitet och trygghet

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.