Bättre järnväg med LE34 som extra resurs

Projekt

Oavsett om Banedanmark ska bygga nya stationer, nya spår eller säkra övergångar där väg och järnväg korsar varandra, behövs lantmäteritjänster. Följaktligen har LE34 vunnit ännu en upphandling som inhouse-rådgivare hos Banedanmark.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Banedanmark

Tidsperiod:

  • 2019 -

Kompetenser:

  • Expropriation
  • Markägarhantering
  • Projekterings- och projektledning
  • Ombyggnation och säkring av korsningar
  • Stängning av korsningar
  • Underlag för besiktning och expropriation
  • Hastighetsuppgradering

Sedan januari 2019 går några av LE34:s skickliga lantmätare åter in genom dörren varje morgon på Banedanmarks kontor i Fredericia och arbetar i nära samarbete med Banedanmarks egna medarbetare för att säkerställa den rättsliga grunden för en lång rad olika järnvägsprojekt.

Rådgivning om exproprieringsprocessen från a–ö

En av de uppgifter som tar stor plats på de många olika järnvägsprojekten, är en korrekt hantering av förvärvet av mark och rättigheter. Det betyder att våra lantmätare är samordnare för hela exproprieringsprocessen – bl.a. tar de fram allt nödvändigt underlag för besiktning och expropriation och har kontakt och dialog med de berörda markägarna.

LE34 har vid flera tillfällen haft medarbetare placerade som inhouse-konsulter, eftersom det ger en smidig arbetsprocess att dagligen befinna sig nära kunden.

Under den aktuella perioden handlar det om järnvägsprojekt i den västra delen av landet. Bland projekten finns stängning av osäkrade korsningar och hastighetsuppgradering på flera delsträckningar.

Gert M. Henningsen

Kontakta oss

Gert Henningsen
Lantmätare och partner, LE34 
Affärsområdeschef för Expropriation & marklagstiftning

+45 3163 9260
gmh@le34.dk