Bedre bane med LE34 som ekstra ressource

Projekter

Uanset om Banedanmark skal anlægge nye stationer, nye spor eller sikre overkørsler, hvor vej og bane krydser hinanden, er der brug for landinspektørydelser. Derfor har LE34 vundet endnu et udbud som inhouse-rådgiver hos Banedanmark.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektør In-house rådgiver Banedanmark
FAKTA

Fra januar 2019 træder nogle af LE34’s dygtige landinspektører endnu en gang ind ad døren hver morgen på Banedanmarks kontor i Fredericia og arbejder tæt sammen med Banedanmarks egne medarbejdere om at sikre det juridiske fundament for en lang række forskellige baneprojekter.

Rådgivning om ekspropriationsprocessen fra a-z

En af de opgaver, der fylder meget på de mange forskellige baneprojekter, er en korrekt håndtering af areal- og rettighedserhvervelse. Det betyder, at vores landinspektører er tovholder for hele ekspropriationsprocessen – bl.a. udarbejder de alt det nødvendige besigtigelses- og ekspropriationsmateriale og har kontakten og dialogen med de berørte lodsejere.

LE34 har ad flere omgange haft medarbejdere placeret som inhouse-konsulenter, fordi det giver en smidig arbejdsproces at sidde tæt på kunden i det daglige.

I den nuværende periode drejer det sig om baneprojekter i den vestlige del af landet. Blandt projekterne vil være nedlæggelse af usikrede overkørsler og hastighedsopgradering på flere del-strækninger.

LE34 landinspektør In-house rådgiver Banedanmark

Få mere at vide

Kontakt os

Gert Henningsen
Landinspektør og partner i LE34
Forretningschef for Ekspropriation & Jura

+45 3163 9260
gmh@le34.dk

Send en mail til Gert Henningsen