Arbetstunnel Arenastaden

Projekt

Under hösten 2022 har vi jobbat med inledande drivning av arbetstunnel till Arenastaden som underleverantör till Rosenqvist Entreprenad AB.
Arbetstunneln ska användas vid bygget av den framtida tunnelbanestationen Arenastaden.

LE34 visar vägen
Skanning av bergkontur
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Rosenqvist Entreprenad AB

Tidsperiod:

  • 2022

Kompetenser:

Det kräver precision och löpande skanningar för att säkra att entreprenören spränger precis så mycket av berget som bygget kräver. För att vara så effektiva som möjligt använder vi instrument och programvaror från Trimble. Med vår totalstation SX12 och  fältprogramvaran Access tunnel blir fältarbetet smidigt.

Från utsättning till dokumentation

Arenastaden är en ny, levande stadsdel i Solna med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Tunnelbanestationen Arenastaden byggs 35 meter under markytan och trafikstart är planerad till 2028. För att lastbilar ska kunna transportera material till och från projektet ska det byggas en arbetstunnel. Tunneldrivningen genomförs med konventionell sprängning som innebär att små borrhål görs i berget där sprängmedel förs in för att sedan spränga bort materialet. 

LE34 Mätkonsult har hjälpt Rosenqvist Entreprenad AB med inledande drivning och varit ansvariga för utsättning, skanning av bergkontur och sprutbetong, kontroll av intrång, inmätning av bultar samt stomnät i plan och höjd. Vi har även lagt upp all dokumentation i projektets dokumenthanteringssystem. 

Mätdata i Trimble Business Center

Via punktmoln dokumenterar vi framdriften i projektet. Blå markering på stora bilden visar att det behöver sprängas mer. Nedan tunnelbyggrapporter där grön markering visar det som behöver sprängas bort.

Mätdata i Trimble Business Center

Via punktmoln dokumenterar vi framdriften i projektet. Blå markering på stora bilden visar att det behöver sprängas mer. Nedan tunnelbyggrapporter där grön markering visar det som behöver sprängas bort.

Löpande skanningar ger beställaren exakt dokumentation

Vid tunneldrivning har beställaren behov av löpande dokumentation av sprängningsarbetet för att veta om de har sprängt nog. Därför utför vi skanningar flera gånger under projektet. 

Efter varje sprängning och bortknackning av löst berg på väggar och tak skannar vi hela bergkonturen för att se om det behövs sprängas eller knackas bort mer. När skanningen visar att det sprängts bort tillräckligt lämnar vi över och Rosenqvist Entreprenad AB sätter bultar, sprutbetong och stärker berget innan vi skannar  ytterligare en gång. Vi presenterar resultatet av skanningarna i form av kartor och rapporter som vi skapar i Trimble Business Center. 

Johan Jönsson, Affärsområdeschef Teknisk Mätning

”Tunneldrivning kräver kontinuerlig skanning och dokumentation av bergkonturen för att säkra att man har sprängt och knackat ut tillräckligt. Genom att vi utför hela arbetsflödet själv, från insamling av data till bearbetning och visualisering i form av rapporter och kartor, så har vi korta reaktionstider och kvalitetskontroll i alla delar.”

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad vi kan bistå med i ditt tunnelprojekt? Välkommen att kontakta oss för mer information eller för ett förutsättningslöst möte. 

Mickael Holgersson
VD LE34 Mätkonsult 
LE34 Malmö, Sverige

Tel +46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka ett mail til Mickael Holgersson