Anläggningsutsättning

Anläggningsutsättning av stora eller små anläggningar, antenn- och ledningssystem, vägnät eller järnvägar, lokalt eller globalt – även här finns LE34 med före, under och efter. Vi etablerar fixpunktnät och dokumenterar löpande så att ditt projekt får en korrekt placering.

Vill du veta mer

Anlægsafsætning

LE34 optimerar din anläggningsutsättning

Om du ska lyckas med anläggningsutsättning till ett större eller mindre anläggningsprojekt, har LE34 erfarenheten och specialisterna som säkerställer att projektet hamnar på rätt spår från start.

Inget anläggningsprojekt är det andra likt, och därför tar vi alltid utgångspunkt i ditt specifika projekt.

Kontakta oss om anläggningsutsättning

Anläggningsutsättning

LE34 utför exakt den anläggningsutsättning du är i behov av, oavsett projektets storlek. Med avstamp i projektets specifika höjd och tekniska djup, ger vi dig råd om den mest optimala utsättnings- och märkningsmetoden för att se till att projektet håller tidsramarna och respekterar toleranserna. Anläggningsutsättning handlar om att sätta pinnen i jorden på rätt plats, men för oss handlar det lika mycket om att leverera en tjänst som bidrar till att kundens projekt går i rätt riktning.

Vår omfattande erfarenhet som leverantör av över 200 tjänster inom byggbranschen gör oss till specialister på alla delar av ett anläggningsprojekt. Vi har till exempel utfört anläggningsutsättning på stora projekt som Köpenhamns Metro och på den framtida Fehmarn Bält-förbindelsen. Men även mindre projekt tar vi på stort allvar. Det innebär att oavsett om vi ska utföra utsättning på tekniska installationer, ledningssystem, master, broar, tunnlar, väg- och järnvägsanläggningar, maskiner, industrianläggningar eller liknande, får du med LE34 ett expertteam som har förståelse för ditt projekt, och som anpassar utsättningen efter det. 

anläggningsutsättning LE34

Varför välja LE34 för din anläggningsutsättning?

VI FINNS ALLTID I ETT OMRÅDE NÄRA DIG

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

VI ÄR FÖRST MED NYA METODER

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

KVALITET OCH TRYGGHET

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.