Regina-byggnaden i Aarhus

Projekt

Renoveringen av Regina-byggnaden är komplex. Våningsplanen är förskjutna och fasaden har ett skyddsvärde. Men med en avancerad BIM-modell blir det enkelt att planera det komplexa.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Capital Investment A/S

Tidsperiod:

  • 2015 - 2016

Kompetenser:

  • Laserskanning
  • Databehandling
  • Framtagning av BIM-modeller
  • Beräkning av arealer
  • Rådgivning om fastighetsbildning
  • Markregistrering

Alla i byggbranschen pratar om det: BIM (Building Information Modelling), byggnadsinformationsmodellering. Vi gör det: Vi skannar av byggnader och samlar in data för att ta fram en avancerad BIM-modell. En av de många byggnader vi har gjort BIM på, är den stolta Regina-byggnaden, som med sin krökta fasad tronar på hörnet där gågatan möter Sønder Allé.

Alla uppgifter i en enda modell

Med hjälp av laserskannrar har vi minutiöst skannat igenom varenda rum, alla våningar och alla skrymslen och vrår – både invändigt och utvändigt. Vi talar om en fullständig byggnadsskanning av alla rum, kolonner, dörröppningar, korridorer, bjälkar, ventilation, mellanliggande våningar och av den skyddsvärda fasaden med de unika utsmyckningarna runt fönstren.

Resultatet är en BIM-modell som förenklar och påskyndar planeringen inför renoveringen för både byggherren, arkitekten och ingenjören, då den visar verkligheten så som byggnaden är och inte som man bara antar att den är.

Fullständig geometri med hög precision

LE34:s skanningar har en mycket hög precision med exakta detaljer i tre dimensioner (x, y och z) – det är en fullständig geometri och ett tillförlitligt dataunderlag, som bearbetas och samlas i en avancerad BIM-modell, där vi kan addera ytterligare data – allt enligt kundens önskemål. Det kan röra sig om information som typ av väggar eller material – till exempel en noggrann redogörelse för vilka dörrar som är av trä och vilka mått de har. BIM- modeller har en typisk noggrannhet på centimetern, och vi kan modellera de enskilda detaljerna mycket noga – vilket kan ha stor betydelse för de dokument och ritningar som byggherren måste skicka in till myndigheterna i samband med att denne ansöker om byggnadslov.

Rasmus Gregersen, lantmätare och partner, LE34:

”Innan vi sätter i gång med att skanna en byggnad och skapa en BIM-modell, går vi igenom med kunden vad exakt det är de behöver: Vilka uppgifter ska inkluderas i den färdiga BIM-modellen och hur detaljerad ska modellen vara? Allt är möjligt när den grundläggande mätningen av byggnaden är så pass detaljerad som den är.”

Gör det rätt från början

BIM-modellen av Regina-byggnaden användes av de arkitekter som jobbade med projektet – Aarstiderne Arkitekter – till att framställa konkreta förslag inför renoveringen utifrån byggherrens idéer.

När en byggnad består av så många förskjutna våningsplan som Regina, är man tvungen att ha ett gediget underlag som man kan arbeta utifrån. BIM är detta underlag. Och det sparar både tid och pengar, eftersom man kan testa om idéerna fungerar i en verklighetstrogen BIM-modell innan man sätter i gång i verkligheten; det minimerar risken för misstag längs vägen att man kan göra allt rätt från början. Samtidigt gör BIM-modellen att alla parter som deltar i själva renoveringsarbetet har tillgång till nödvändiga uppgifter och detaljer för att kunna genomföra arbetet korrekt. Sjäva renoveringsarbetet väntas sätta i gång före utgången av 2017.

LE34 landinspektør Regina-bygningen Aarhus
LE34 landinspektør Regina-bygningen Aarhus
LE34 landinspektør Aarhus

Total överblick

BIM-modellen samlar alla upplysningar i en enda överblick så att arkitekter, ingenjörer och byggherrar kan planera renoveringen av byggnaden och hur det framskrider utifrån komplett, utförlig information om material, mått och förhållanden.

Visualisering av det färdiga projektet med benäget tillstånd av Aarstiderne Arkitekter.

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Kontakta BIM-ansvarige Richard Lindquist Capion, om du är intresserad av att få veta mer.

Richard Lindquist Capion
Lantmätare och avdelningschef
Särskild rådgivare inom laserskanning och BIM
+45 2688 3809
rlc@le34.dk

Skicka ett mail till Richard Lindquist Capion