Digital kyrkogårdskarta

Projekt

Säg adjöss till papper med oläsliga anteckningar, streck och pilar. Och säg hej till en knivskarp digital kyrkogårdskarta som skapar överblick och är enkel att uppdatera. Det sparar tid och pengar – en påtaglig fördel i det dagliga livet för både kyrkogårdsarbetaren, kyrkvärden, församlingarna och kyrkorådet.

LE34 visar vägen
LE34 Mätkonsult levererar digital kyrkogårdskarta
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Visborg kyrka

Tidsperiod:

  • 2019

Kompetenser:

  • 3D-modeller
  • Drönarfotokarta
  • Uppdaterad kyrkogårdskarta
  • Ortofoton

LE34 bidrar till att kyrkogårdskartorna i en lång rad församlingar moderniseras. Vi flyger med drönare över kyrkogården och skapar en digital karta som är så tydlig att du lätt ser begravningsplatsen när du sitter på kyrkogårdsexpeditionen och zoomar in på kartan. Drönartekniken är effektiv och innebär att även mindre församlingar med små kyrkogårdar har råd att dra nytta av digitaliseringen.

En digital karta ger den nödvändiga överblicken

Visborg kyrka stod inför samma utmaningar som många andra kyrkor och församlingar. Den enda karta de hade över kyrkogården var en urgammal papperskarta full med streck, kryss och färger som lagts till för hand under årens lopp. Det var en rörig karta och den stämde inte överens med verkligheten ute på kyrkogården.

Nu har Visborg kyrka låtit digitalisera sin kyrkogårdskarta med hjälp av drönare.

Den nya kartan har uppdaterats enligt kyrkogårdens befintliga förhållanden, och LE34:s erfarna kartograf har rensat upp bland alla färger och streck som fanns på kartan – med resultat att kartan nu är både korrekt och ger en snabb översikt.

Pernille Drøscher, kyrkvärd, Visborg kyrka

”Jag har bara goda erfarenheter av LE34. Allt har fungerat smidigt, de har förstått vad vi vill ha och har inte försökt pracka på oss mer än det, utan gett oss ett pris på exakt det vi behöver.”

Skräddarsydd lösning

Den digitala kyrkogårdskartan kan bidra till att göra en lång rad dagliga göromål i samband med drift och underhåll av kyrkogården enklare och snabbare. Dessutom kan LE34:s lösning integreras med de administrationsprogramvaror som används på kyrkogårdsexpeditionen.

Förutom den basala kartfunktionen kan man till exempel använda kartan när en anhörig ringer till kyrkogårdsexpeditionen – med några klick zoomar man in på exakt den gravplats som samtalet handlar om, och man får tillgång till den uppdaterade informationen om gravplatsen, till exempel hur länge det har betalats underhåll för den.

Man kan också använda kartan för att planera kyrkogårdsarbetarens uppgifter, mäta upp hur många meter häck som ska klippas och planera för när det ska utföras, precis som att man kan använda kartan när större förändringar behöver planeras i detalj.

Alternativen är många – vad man väljer beror på storleken på kyrkogården och behoven.

Visborg kyrka använder kartan som ett praktiskt planeringsverktyg

Även om Visborg kyrka är en liten församling – bara några hundra gravplatser på kyrkogården och en enda anställd på kyrkogårdsexpeditionen som har koll på vem som är anhöriga till vilka gravplatser – har den nya digitala kyrkogårdskartan stor betydelse i vardagen.

Det blir mycket lättare att prata med varandra i församlingen och kyrkorådet om de kommande förändringarna på kyrkogården när man har en uppdaterad karta utan en massa streck och anteckningar. Till exempel kan man mäta upp hur mycket granristäckning som behöver läggas ut. Ett annat konkret exempel är i samband med en förestående ny utformning av kyrkogården – det sker färre kistbegravningar i dag och överflödiga arealer måste tas om hand på ett bra sätt. Här använder Visborg kyrka den digitala kartan för att bedöma vilka olika lösningar det finns.

Pernille Drøscher, kyrkvärd, Visborg kyrka

“Den digitala kyrkogårdskartan gör det mycket lättare när kyrkorådet ska fatta beslut om en förändring av kyrkogården. Självklart kan vi gå ut och titta direkt på kyrkogården, och det är ju inte för att vi inte skulle känna till våra kyrkogårdar, men det tar längre tid jämfört med nu när vi bara kan samlas runt bordet och titta på samma uppdaterade karta utan överstrykningar.  Den nya kartan visar kyrkogården som den är.”

En knivskarp digital kyrkogårdskarta skapar överblick och är enkel att uppdatera.

En vägvisare för dina besökare

När du väl har en ordentlig karta är möjligheterna många. Använd kartan exempelvis för att ge kyrkogårdsbesökarna ett bra välkomnande. Visborg kyrka har satt den nya kartan i sitt informationsställ på kyrkogården – det kan knappast bli lättare än så att hitta runt.

Den digitala kyrkogårdskartan frän LE34 gör det mycket lättare

En vägvisare för dina besökare

När du väl har en ordentlig karta är möjligheterna många. Använd kartan exempelvis för att ge kyrkogårdsbesökarna ett bra välkomnande. Visborg kyrka har satt den nya kartan i sitt informationsställ på kyrkogården – det kan knappast bli lättare än så att hitta runt.

Kontakt eksperterne