Maersk Oil/Total

Projekt

Det krävs pålitlig teknisk genialitet i världsklass för att utvinna olja under instabila förhållanden till havs. LE34 har under årtionden levererat offshore-expertis åt Maersk.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør offshore gas- og olieplatform
PROJEKT DETALJER

Kund:

 • Total (tidigare Maersk Oil)

Tidsperiod:

 • 1986 -

Kompetenser:

 • Mätningsrelaterad kvalitetskontroll
 • Tillsyn i samband med omlokalisering av borriggar
 • Positionering och placering av oljeplattformar
 • Geofysiska undersökningar
 • Geotekniska undersökningar
 • Årlig inspektion av oljeledningar
 • Seismisk oljeprospektering
 • Dimensionskontroll
 • Deformationsmätning
 • Kvalitetssäkring av plattformsflyttningar
 • 3D-laserskanning
 • 3D-modellering

Oljeproduktionen i Nordsjön är omfattande och Mærsk (nu förvärvat av franska Total) har hittills utvunnit mer än 2,3 biljoner fat olja. Oljan pumpas upp från havsbottnen från en lång rad oljeplattformar, där LE34 har en betydande roll för kvalitetssäkringen av både plattformar och oljeledningar, så att leveransen av olja kan ske på ett stabilt och säkert sätt.

Koll på kvalitet och precision

Utvinningen av olja sker under konstant utveckling, där befintliga borriggar flyttas och nya installationer och plattformar etableras – här är det vår uppgift att sköta inmätning och kvalitetskontroll, så att oljeplattformarna placeras exakt och korrekt. LE34 har varit med om att flytta fler än 150 borrriggar.

Även när nya riggar, plattformar och ledningar etableras är vi involverade – bland annat genom att medverka vid inmätning i samband med seismiska oljeprospekteringar, geofysiska och geotekniska undersökningar innan nya borrningar etableras, samt genom att bidra vid själva installationen av de nya oljeplattformarna.

Professionella ut i fingerspetsarna

Våra lantmätare och mättekniker i LE34 Offshore är professionella ut i fingerspetsarna. De har jobbat med offshore sedan starten av karriären och har erfarenhet från komplexa projekt av avgörande betydelse för våra kunder.

LE34 landinspektører Maersk Oil
LE34 landinspektører Maersk Oil

Professionella ut i fingerspetsarna

Våra lantmätare och mättekniker i LE34 Offshore är professionella ut i fingerspetsarna. De har jobbat med offshore sedan starten av karriären och har erfarenhet från komplexa projekt av avgörande betydelse för våra kunder.

LE34 landinspektører Maersk Oil

Lars Overby, lantmätare och offshore-specialist, LE34:

“Vårt mer än 30 år långa och omfattande samarbete med Mærsk talar för sig själv. Vår styrka är en mycket hög nivå av yrkesskicklighet, stor flexibilitet, pålitliga medarbetare och punktlighet.”

Löpande kontroll och årlig inspektion

Precis som havet konstant förändrar sig och vågorna antingen piskar vildsint eller skvalpar lite lojt, förändras havsbottnen och därmed oljeplattformarnas placering: Under de senaste 30 åren har plattformen Tyra sjunkit fem meter. Följaktligen fokuserar vi konstant på att skaffa tillförlitlig information om exakt vad som händer och hur.

LE34 levererar noggranna data om förhållandena genom de grundliga kontrollmätningar som våra lantmätare och mättekniker genomför varje år. Vi använder oss av de mest avancerade teknikerna, som 3D-laserskanning, sjömätning med multibeam-ekolod och sjömätning med singlebeam-ekolod, och har regelbundet utvecklat nya tekniker för att lösa de mest komplicerade ärenden. Vi utför årliga kontrollmätningar av både oljeledningar och oljeplattformar.

Följ med oss ut i världen

LE34 arbetar till havs (offshore) i Danmark, Norge, Storbritannien, Grönland, Asien och Persiska viken, och på land (onshore) på därtill knutna varv i Danmark, England, Holland, Italien, Kina, Indonesien och Singapore

LE34 landinspektører Maersk Oil
LE34 landinspektører Maersk Oil

Följ med oss ut i världen

LE34 arbetar till havs (offshore) i Danmark, Norge, Storbritannien, Grönland, Asien och Persiska viken, och på land (onshore) på därtill knutna varv i Danmark, England, Holland, Italien, Kina, Indonesien och Singapore

Offshore-specialister – även onshore

Våra medarbetare i LE34 Offshore arbetar både till lands och till sjöss och har därmed en konstant närvaro i det tekniska fundament som utgör Maersks/Totals utvinning av olja.

Vi har genomfört ett stort antal dimensionskontrollmätningar i samband med renoverings- och underhållsprojekt. Dimensionskontrollen görs både offshore, när en ny modul ska placeras, och onshore på Totals varv, när modulen produceras. Dessutom har vi genomfört dimensionskontroller av åtskilliga nya plattformskonstruktioner till bl.a. oljeplattformarna Halfdan, Tyra South East och Culzean samt regelbundet levererat relationshandlingar under processens gång.

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Kontakta projektledaren Lars Overby om du är intresserad av att få veta mer.

Lars Overby
Mätningsingenjör / Avdelningschef
Specialist på offshore och relaterade onshore-uppdrag
+45 2275 5786
lo@le34.dk

Skicka ett mail till Lars Overby