TotalEnergies

Projekter

Det kræver stabil teknisk snilde i verdensklasse at arbejde og opmåle under ustabile forhold til havs.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektører Total
FAKTA

LE34 bidrager til kvalitetssikring af både platforme og rørledninger for TotalEnergies, så udvindingen sker på baggrund af valide data.

Styr på kvalitet og præcision

Udvindingen af olie er en konstant udviklingsproces, hvor eksisterende borerigge flyttes og nye installationer og platforme etableres – her er det vores opgave at sørge for opmåling og kvalitetskontrol, så boreplatformene bliver placeret præcist og korrekt. LE34 har deltaget i flytninger af mere end 150 borerigge med kvalitetskontrol (QC) og positionering.

Når nye rigge, platforme og rørledninger etableres, er vi også involveret.

Af en særlig støbning

Vores landinspektører og landmålingsteknikere i LE34 Offshore er af en særlig støbning. De har beskæftiget sig med offshore siden starten af deres karriere og har erfaring fra komplekse projekter af vital betydning for vores kunder.

LE34 landinspektører Total
LE34 landinspektører Total

Af en særlig støbning

Vores landinspektører og landmålingsteknikere i LE34 Offshore er af en særlig støbning. De har beskæftiget sig med offshore siden starten af deres karriere og har erfaring fra komplekse projekter af vital betydning for vores kunder.

LE34 landinspektører Total

Lars Overby, landinspektør og offshore-specialist, LE34

“Vores mere en 30 år lange og omfattende samarbejde med Mærsk og nu TotalEnergies taler for sig selv. Vores forcer er et meget højt fagligt niveau, stor fleksibilitet, stabile medarbejdere og punktlighed.”

Løbende kontrol og årlig inspektion

Ligesom havet konstant forandrer sig og bølgerne enten pisker løs eller skvulper roligt, forandres havbunden og placeringen af boreplatformene: Gennem de seneste 30 år er boreplatformen Tyra sunket fem meter. Derfor er det et kontant fokusområde at have fyldestgørende viden om, præcis hvad der foregår og hvordan.

LE34 leverer nøjagtig data om forholdene i kraft af de grundige kontrolmålinger, som vores landinspektører og landmålingsteknikere gennemfører på årlig basis.

Vi anvender det mest avancerede opmålingsudstyr og har jævnligt udviklet nye teknikker for at løse de mest komplicerede sager. Vi foretager årlige kontrolmålinger af platforme.

Di­men­sions­kon­trol ned på mil­li­me­te­ren

Hver millimeter tæller.

Vi har gennemført et meget stort antal dimensionskontrolmålinger i forbindelse med renoverings- og vedligeholdelsesprojekter.

Dimensionskontrollen foregår både offshore, når et nyt modul skal placeres, og onshore, når modulet produceres. Desuden har vi gennemført dimensionskontroller af mange nye platformskonstruktioner til bl.a. boreplatformene Halfdan, Tyra South East og Culzean samt løbende leveret as built i processen.

Kom med ud i verden

LE34 arbejder offshore i Danmark, Norge, England, Grønland, Asien og Den Persiske Golf og onshore på relaterede værfter i Danmark, England, Holland, Italien, Kina, Indonesien og Singapore.

LE34 landinspektører Total
LE34 landinspektører Total

Kom med ud i verden

LE34 arbejder offshore i Danmark, Norge, England, Grønland, Asien og Den Persiske Golf og onshore på relaterede værfter i Danmark, England, Holland, Italien, Kina, Indonesien og Singapore.

Stop for olieudvinding i 2050

Fremtiden for olieproduktionen i den danske del af Nordsøen ligger fast: Der er produktionsstop i 2050.

Beslutningen blev truffet af regeringen og et flertal i Folketinget i december 2020. Aftalen indebærer blandt andet:

• En 2050-slutdato

• En aflysning af 8. og alle fremtidige udbudsrunder

• Der iværksættes et lokalt forankret initiativ, der skal understøtte udvikling og beskæftigelse i Esbjerg og omegn

• Nedlæggelse af mulighed for at søge om tilladelse i Åben Dør-området, der er tre gange så stort som Sjælland

• Resterende regler fastlåses, herunder fortsat mulighed for minirunder og nabobloktilladelser, dog indbefattet af slutdato

• Der afsættes midler til at støtte undersøgelse og forberedelse af muligheden for lagring af CO2 (CCS) i udtjente olie- og gasfelter

• En analyse af potentialet ved elektrificering af produktionen

For LE34 betyder aftalen, at der er sat et klart mål for, hvor vi skal hen i samarbejde med den danske offshore-branche. Vi kan bidrage til at kvalitetssikre de nye installationer og teknologier, der udvikles. For eksempel gennemfører branchen pilotforsøg med at pumpe CO2 ned i udtjente oliefelter.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt projektansvarlig Lars Overby, hvis du er interesseret i at høre mere.

Lars Overby
Landinspektør / Afdelingsleder
Specialist i offshore og relaterede onshore-opgaver
+45 2078 3527
lo@le34.dk

Send en mail til Lars Overby