Camp Adventures Skogstorn

Projekt

Danmark har fått en ny höjdpunkt. Både i bokstavlig och bildlig bemärkelse. Högst upp i Camp Adventures skogtorn vid Gisselfeld gods befinner du dig 135 meter över havet, men känslan du får av att ta in den mäktiga utsikten är så hissnande att du lyfter ännu ett snäpp.

LE34 visar vägen
LE34 har genomfört utsättning av Camp Adventures skogstorn
PROJEKT DETALJER

Kund:

  • Levi Jensen samt Stål & Design

Tidsperiod:

  • 2018 - 2019

Kompetenser:

  • Inmätning
  • Utsättning
  • Nivellering
  • Fixpunktnät

LE34 har genomfört utsättning av tornet, så att den flera ton tunga konstruktionen har kunnat uppföras korrekt och framträder i all sin elegans.

Unik upplevelse

Camp Adventures skogstorn är en unik upplevelse. Och det är inte bara vi – ett företag inom lantmäteri och markanvändning – som säger det, även om vi är stolta över att ha genomfört utsättning av den imponerande byggnaden.

Erkännandet och entusiasmen hörs också från världskända medier som tyska Der Spiegel, franska Le Figaro och spanska El Mundo. Och tornets arkitektur har också fått utmärkelser – bland andra ICONIC Award 2017 i kategorin ”Visionär arkitektur”.

Dessutom har TIME Magazine utsett platsen för tornet till en av världens 100 bästa att besöka. På grund av den lockande utsikten och på grund av hela promenadupplevelsen på vägen till toppen: Först genom skogen och sedan uppför den spiralformade trärampen mellan de stora ”kryssen” av stål.

LE34 Mätkonsult har genomfört utsättning och inmätning på Camp Adventures skogtorn

Tornet är ett resultat av ett nära samarbete mellan många discipliner

Tornet är resultatet av ett samarbete mellan många olika yrkesgrupper och företag. Som ett företag inom lantmäteri och markanvändning har vi tagit på oss rollen att säkerställa korrekt inmätning och utsättning av de olika elementen, och vi har haft ett nära samarbete med Stål & Design, som har tillverkat ståldelarna som tornet är byggt av.

Arkitekturen är unik och så är också konstruktionen. Vi har därmed tvingats anpassa våra mätmetoder så att de har matchat utmaningarna: Skogen, som skymde sikten för våra instrument samt den timglasformade konstruktionen.

LE34 Mätkonsult
LE34 har genomfört utsättning av tornet, så att den flera ton tunga konstruktionen har kunnat uppföras korrekt och framträder i all sin elegans.
LE34s tjänster på Camp Adventures skogtorn är inmätning, utsättning, nivellering och fixpunktnät

Många turer till skogen

De 54 ton tunga ståldelarna hissades upp på plats en i taget, och arbetet pågick i flera månader. LE34 var därför också på plats åtskilliga gånger för att kontinuerligt kunna kontrollera att delarna placerades på rätt sätt och i enlighet med överenskommen precision.

Hissnande fakta

Själva tornet är 45 meter högt, och samtidigt är det uppfört på en högt belägen plats i landskapet, så tornets topp hamnar hela 35 meter över havet. Det är Själlands högsta punkt.

Och det är inte den enda imponerande faktauppgiften om tornet:

Från toppen är det fri utsikt 25 km ut över Själlands natur.

Rampens längd upp genom tornet är 650 m.

Hela promenadvägen genom skogen och upp i tornet och tillbaka igen är 3,2 km lång.

Tornet är byggt av rosttrögt stål (cortenstål) och ekträ.

Tornets konstruktion har en så kallad hyperboloid form, där de långa vertikala stålrören inte är böjda utan istället roterade 120 grader, vilket skapar en skruvad timglasform.

Trärampen bildar 12 cirklar på sin väg mot toppen.

Tornet består av 54 stålelement, som vardera väger 6 ton.

7 750 brädor har lagts.

Tornets totala vikt är cirka 600 ton.

Arkitekterna bakom tornet är EFFEKT Arkitekter, och bland de många andra samarbetspartners som är inblandade i projektet kan nämnas Arup Ingeniører, entreprenör Levi Jensen, byggledare Arkhus och byggherren Camp Adventure Development.

LE34 landinspektør Skovtårnet afsætning nivellement

Jesper Nørregaard Hansen, mätningstekniker i LE34

“Det har varit en unik upplevelse att vara med om att resa tornet i skogen. Det är självklart inte varje dag som sådana imponerande byggnader uppförs i Danmark. Som kart- och mättekniker har det varit fantastiskt att kunna använda min yrkeskompetens till att lösa utmaningarna med att bygga högt på en plats med begränsat utrymme på grund av träden i skogen.”

LE34s tjänster på Camp Adventures skogtorn är inmätning och utsättning.
LE34 visar vägen till Camp Adventures skogtorn

Så får man ett torn att stå stadigt

Tornet består av tre nivåer med vardera 18 delar. När varje ståldel väger 6 ton och måste hissas på plats med lyftkran, går det inte att ändra sig och göra om när delarna väl vilar tungt ovanpå varandra. Därför är utsättning med hög precision absolut avgörande.

För att säkerställa utsättningen, markerade vi punkter högst upp på varje nivå för montering av monteringsfästen, som ståldelarna kunde ”luta sig” mot innan de svetsades ihop. Monteringsfästena gjorde det möjligt för entreprenören att lyfta de flera ton tunga delarna på plats med en lyftkran.

Under projektets gång genomförde vi kontroller för att se till att arbetet var på rätt spår.

LE34 Mätkonsult

Jesper Nørregaard Hansen, mätningstekniker i LE34

“Vi har haft ett riktigt bra samarbete med både Stål & Design och Levi Jensen. Innan vi startade med utsättningen gjorde vi en grundlig förväntningsavstämning om de tekniker och mätmetoder som användes, så att vi kunde se till att alla delar utsattes med den noggrannhet som krävs för att skapa den önskade stabila konstruktionen.”

Ner till sista millimetern

När alla 18 ståldelar per nivå hade hissats på plats, utförde vi en detaljerad justering tillsammans med Steel & Design innan vi började på nästa nivå.

Vi mätte högst upp på varje enskild del, medan entreprenören med hjälp av stora gängstänger och annan utrustning kunde flytta delarna några millimeter åt gången inåt/utåt/åt sidan. Resultatet är att delarna har hamnat inom de överenskomna toleranser som beräknats av ingenjörerna.

 

Samtliga bilder på tornet på denna sida visas med benäget tillstånd av Camp Adventure och EFFEKT arkitekter.

LE34s anställd i skogstornet
Intet skogstorn utan mätkonsulter

Vill du veta mer

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Anders Nygaard Møller
Partner / Mätningsingenjör / Affärsområdeschef
+45 5131 4212
am@le34.dk

Skicka ett mail till Anders Møller