Bygg och anläggning

Branscher

Vi utför mätningstjänster i alla faser av ett bygg- och anläggningsprojekt. Vare sig det gäller bostadshus, näringsfastigheter, kontorsbyggnader, idrottsarenor, lager- eller industrilokaler, driver vi mätningsarbetet säkert framåt.

LE34 visar vägen
LE34 Mätkonsult utför mätningstjänster i alla faser av ett bygg- och anläggningsprojekt

Komplett och tidsbesparande 3D-skanning

Tidsfaktorn och mätresultatet är avgörande för att vi väljer att utföra arealmätningar med vår NavVis VLX. Resultatet är en komplett 3D-skanning och ett punktmoln som uppfyller kravställda toleranser och fungerar alldeles utmärkt för att skapa en planritning i skala 1:100.

Komplett och tidsbesparande 3D-skanning

Tidsfaktorn och mätresultatet är avgörande för att vi väljer att utföra arealmätningar med vår NavVis VLX. Resultatet är en komplett 3D-skanning och ett punktmoln som uppfyller kravställda toleranser och fungerar alldeles utmärkt för att skapa en planritning i skala 1:100.

Totalleverantör till byggarbetsplatser

Våra mätningsingenjörer och mätningstekniker levererar dagligen mättjänster på byggarbetsplatser runt om i landet. Vi är vana vid att förutse moment och konsekvenser och vet vad som krävs för att projektet flyter på som det ska.

I LE34 Mätkonsult är vi experter på alla former av projekteringsinmätning, utstakning, lägeskontroll, kontrollmätning,  beräkning av schaktvolymer, maskinstyrning, arealbestämning, relationshandlingar och dokumentation i form av 3D-modeller och punktmoln. Vi levererar exakta mätdata till entreprenör, beställare eller byggherre och kan rycka ut med kort varsel. 

3D-skanning som underlag för uthyrningsplan och hyressättning

Oavsett hur stort eller litet ditt projekt är, har vi rätt skanningsmetoder och erfarenhet för att ta fram en 3D-skanning med så hög precision att du kan använda informationen som projekteringsunderlag.

När vi fick i uppdrag att arealbestämma studentboendet Basecamp i Malmö som underlag för uthyrningsplan och hyressättning använde vi vår NavVis VLX.             
Med 500 000 punkter i sekunden fångar den högkvalitativa data i komplexa byggnader, på trappor och i teknikrum. Vi behöver inte växla mellan olika SLAM-tekniker under en och samma uppgift, och därmed kan vi tidsoptimera vårt arbete – fortfarande utan att kompromissa med precision, noggrannhet och kvalitet. Inom loppet av ett par dagar gjorde vi en komplett 3D-skanning av hela Basecamp – 11 803 m2 med 583 studentlägenheter på 10 våningar. 

Richard Lindquist Capion, Mätningsingenjör och Monitoreringsansvarig, LE34

“Monitorering är inte bara en försäkring. De flesta i byggbranschen vet att monitorering tillför avgörande information vad gäller sättningar och risken för skador som gör att arbetet måste stoppas. Men lika ofta kan monitoreringsdata säkerställa att vi inte stoppar arbetet om det inte är nödvändigt.”

Före anläggningsarbetet

Vi skapar en bas för en visionär planering och optimalt utnyttjande av den tillgängliga marken – alltid i nära samarbete med byggherren, entreprenören, arkitekten och myndigheterna. 

Under anläggningsarbetet

En helt central del av vårt arbete under uppförandet av till exempel de nya metrostationerna och tunnlarna i Köpenhamn är inmätning, utsättning och monitorering. Vi mäter in och märker ut var det ska grävas och borras och övervakar omgivande byggnader och tunnlar så att störningseffekter från arbetet fångas, dokumenteras och kan stoppas i tid. Metroselskabet utnyttjar vår monitorering 24/7 och vår larmberedskap, där sättningar, sprickor och förändringar övervakas konstant och data analyseras av våra experter dygnet runt.

Efter anläggningsarbetet

På ett byggprojekt som metron fortsätter monitoreringsmätningarna även efter att anläggningsarbetet har avslutats. Vi levererar också utförliga relationshandlingar, som är entreprenörens slutgiltiga överlämning av projektet till byggherren. Vi har vidareutvecklat våra BIM-modeller så att vi numera är ledande inom byggnadsinformationsmodellering (BIM) och kan leverera 3D-filer över såväl utomhus- som inomhusutrymmen innehållande samtliga detaljer såsom ytor, material och mått.

Vill du veta mer?

Johan Jönsson

Affärsområdeschef

Mickael Holgersson

VD LE34 Mätkonsult Sverige
LE34 Malmö

Johan Jönsson, Affärsområdeschef Teknisk Mätning

“Vi är med såväl före, under som efter ditt nybyggnadsprojekt. Från den juridiska och tekniska beredningen till monitorering och relationshandlingar. Våra specialister finns till hands i alla faser av anläggningsarbetet.”