Inhouse-planerare med detaljplaner som specialitet

Projekt

En ny detaljplan lägger grunden för en framgångsrik och väl genomtänkt stadsutveckling. Som lantmätare och inhouse-konsulter i ett stort antal kommuner hjälper vi till att lägga grunden för en framgångsrik utvecklingsprocess – det är smidigt, flexibelt och billigare för kommunen att ha en planerare till hands istället för att behöva anlita en extern konsult.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Kund:

 • Brønderslev kommun

Tidsperiod:

 • 2018 -

Kompetenser:

 • Detaljplaneprocess A–Ö
 • Hantering av detaljplaneärenden
 • Planlagen (Planloven)
 • Genomgång av detaljplanebegäran
 • Möten med medborgare
 • Remissfrister
 • Kvalitetssäkring
 • Samråd med flera parter samtidigt
 • Miljö- och VVM-screeningar (MKB)
 • Färdigt förslag till detaljplan

Under de senaste tre åren har LE34: s lantmätare och planerare som specialiserat sig på detaljplaner och detaljplaneärenden arbetat som inhouse-konsulter för bland annat följande kommuner: Stevns, Vesthimmerland, Ringsted, Thisted, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Rebild, Varde och Brønderslev.

Erfarna planerare innebär en smidig detaljplanprocess för kommunerna

En bra detaljplan består inte bara av drömmar om framtiden. En bra detaljplan består av en balans mellan alla berörda parter, idéer och inte minst de lagstadgade restriktionerna i planlagen och andra relevanta omständigheter, som t.ex. kulturminnesmärkta byggnader eller skyddsvärda träd.  Med en väl genomarbetad och juridiskt kvalitetssäkrad detaljplan får kommunen det nödvändiga fundamentet för att kunna förverkliga detaljplanens visioner – och därmed locka till sig fler nyinflyttade och skapa attraktivare stadsmiljöer.

LE34:s planerare som specialiserat sig på detaljplaner och planeringsfrågor, har byggt upp en kombination av juridiskt kunnande, praktisk erfarenhet från de kommunala förvaltningarna och erfarenhet av att hantera hela detaljplanprocessen från A–Ö som inhouse-konsulter och på uppdrag av kommuner.

Processen blir smidig då handlingar och dokumentation inte behöver bollas både internt och externt, och att det blir lättare att dela med sig av kunskap till varandra och bygga upp samarbeten där alla diskuterar med varandra.

Inhouse: ny detaljplan för Dronninglund Midtby

I Brønderslev kommun pågår arbetet med att utveckla Dronninglund Midtby för fullt. Visionen är att skapa ett attraktivt centrum där de befintliga och skyddsvärda byggnaderna och träden lyser som estetiska fyrtorn för de nya byggnader som uppförs. LE34 har utarbetat förslaget till detaljplan som inhouse-konsult i Brønderslev kommun.

Den färdiga detaljplanen har upprättats i dialog med kommunens egna medarbetare och tar hänsyn till att centrum kan komma att utvecklas, samtidigt som man beaktar de kulturhistoriska och skyddsvärda byggnaderna i stadens centrum.

Asger Nielsen, chef för Plan & Miljø, Brønderslev kommun

”Vi har tidigare använt oss av externa konsulter, och vi upplever en helt annan flexibilitet och smidighet när vi tar in extern personal som jobbar inhouse. LE34 har visat stor flexibilitet när det gäller att ge oss ad hoc-rådgivning och de har bistått med ärendehantering vid efterfrågetoppar samt beredningen med att ta fram detaljplaner, bl.a. för Dronninglund Midtby. Smidigheten när det gäller att dela med sig av kunskap till varandra samt interna samråd om detaljplanen i kommunen – det blir snabbare och enklare när detaljplanprocessen inte måste bollas runt mellan intern och extern personal.”

Kommunerna får extra flexibilitet på köpet

Utarbetandet av detaljplaner är långt ifrån den enda typen av uppgifter som vi löser som inhouse-konsulter i de kommunala teknik- och miljöförvaltningarna. Vi ingår på samma villkor som övriga fast anställda i förvaltningen och hanterar detaljplaneärenden på ad hoc-basis när det råder efterfrågetoppar.

På det sättet kan vi också fullt ut utnyttja vår tid när det finns ledig tid under arbetsprocessen med detaljplanen – och det här är ofta en billigare lösning för kommunerna jämfört med att ha externa konsulter och tillfälligt anställda.

Asger Nielsen, chef för Plan & Miljø, Brønderslev kommun

“Brønderslev kommun har under de senaste månaderna anlitat LE34 som inhouse-konsult på planavdelningen. Vi har bl.a. fått levererat en detaljplan av hög kvalitet i vår mall för detaljplaner – och allt levereras alltid i tid. ”

Inhouse-planlægger med speciale i lokalplaner

Kontakta oss

Bente Lindstrøm
Lantmätare och chef för LE34:s planeringsavdelning
Specialist på Planlagen och fysisk planering

+45 4119 6904
bl@le34.dk