Inhouse-planlægger med speciale i lokalplaner

Projekter

En ny lokalplan lægger fundamentet til en vellykket og gennemtænkt byudvikling. Som landinspektører og inhouse-konsulenter i en lang række kommuner er vi med til at lægge fundamentet til en vellykket udviklingsproces – det er smidigt, fleksibelt og billigere for kommunen at have en planlægger lige ved hånden i stedet for at have en ekstern konsulent på opgave.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektør inhouse-planlægger lokalplaner
FAKTA

Indenfor de seneste tre år har LE34’s landinspektører og planlæggere med speciale i lokalplaner og plansager arbejdet som inhouse-konsulenter for bl.a. Stevns Kommune, Vesthimmerland Kommune, Ringsted Kommune, Thisted Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Viborg Kommune, Rebild Kommune, Varde Kommune og Brønderslev.

Erfarne planlæggere giver kommunerne en smidig lokalplanproces

En god lokalplan består ikke blot af drømme om fremtiden. En god lokalplan består af en balance mellem alle de involverede interessenter, idéer og ikke mindst de lovmæssige bindinger fra Planloven og øvrige relevante hensyn som for eksempel fredede bygninger eller bevaringsværdige træer.  Med en gennemarbejdet og juridisk kvalitetssikret lokalplan får kommunen det nødvendige fundament for at kunne realisere lokalplanens visioner – og dermed tiltrække flere tilflytter og skabe mere attraktive bymiljøer.

LE34’s planlæggere med speciale i lokalplan og planforhold har opbygget en kombination af juridisk viden, praktiske erfaring fra de kommunale forvaltninger og erfaring med at håndtere hele lokalplanprocessen fra A-Z på vegne af kommuner som inhouse-konsulenter.

Processen bliver smidig, fordi sagsmateriale og dokumenter ikke skal skifte hænder mellem interne og eksterne, og fordi det er nemmere at vidensdele med hinanden, og der bliver opbygget samarbejdsrelationer, hvor alle sparrer med hinanden.

LE34 landinspektør inhouse-planlægger lokalplaner

Inhouse: ny lokalplan for Dronninglund Midtby

I Brønderslev Kommune er indsatsen for at udvikle Dronninglund Midtby i fuld gang. Visionen er at skabe en attraktiv midtby, hvor de eksisterende og bevaringsværdige bygninger og træer lyser som æstetiske fyrtårn for de nye bygninger, der opføres. LE34 har udarbejdet lokalplanforslaget som inhouse-konsulent i Brønderslev Kommune.

Den færdige lokalplan er udarbejdet i dialog med kommunens egne medarbejdere og tager højde for, at der kan ske en udvikling af bymidten, samtidig med at der tages højde for de kulturhistoriske og bevaringsværdige strukturer i bymidten.

Kommunerne får en ekstra fleksibilitet med i købet

Udarbejdelse af lokalplaner er langt fra den eneste type opgave, vi løser som inhouse-konsulenter i de kommunale teknik- og miljøforvaltninger. Vi indgår på lige fod med de øvrige fastansatte i forvaltningen og leverer sagsbehandling af plansager på ad hoc-basis, når der er spidsbelastningsperioder.

På den måde kan vi også udnytte vores tid fuldt ud, når der er ledig tid i arbejdsprocessen med lokalplanen – og det er ofte en billigere løsning for kommunerne sammenlignet med at have eksterne konsulenter og vikarer på lokalplanen og sagsbehandlingen.

Asger Nielsen, chef for Plan og Miljø, Brønderslev Kommune

“Brønderslev Kommune har gennem de seneste måneder haft LE34 som inhouse-konsulent i planafdelingen. Vi har bl.a. fået leveret en lokalplan af høj kvalitet, hvad angår det planfaglige indhold, opsætning i vores skabelon for lokalplaner – og tidsfrister overholdes altid. “

Få mere at vide

Kontakt os

Bente Lindstrøm
Landinspektør og leder af LE34’s planlægningsafdeling
Specialist i Planloven og lokalplanlægning

+45 4119 6904
bl@le34.dk

Send en mail til Bente Lindstrøm