Köpenhamns nya hamnkvarter i Nordhavn

Projekt

LE34 bistår i arbetet med att förvandla hamnen i Nordhavn från gammalt industriområde till maritim metropol: Ett helt nytt kvarter har sett dagens ljus i Köpenhamn.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør havne
PROJEKT DETALJER

Kund:

Tidsperiod:

Kompetenser:

  • Rådgivning om fastighetsbildning
  • Rådgivning om fastighetsbildning
  • Uppdelning av byggrätter
  • Beräkning av exploateringstal
  • Fastställande av BBR-värde och IBS-attest
  • Monitorering
  • Flygmätning med drönare

Som mätkonsult för By & Havn bidrar LE34 med utvecklingen av Århusgade-kvarteret, Sundmolen, Fortkaj och Orientkaj. Området har ett fint promenadstråk och kännetecknas av en mix av nya byggnader och befintliga byggnader som har moderniserats.

Ett nytt Köpenhamn ser havets ljus

Utifrån en lantmätares perspektiv är det speciella och utmanande med stadsutvecklingen i Nordhavn att det finns en kombination av äldre skyddsvärda byggnader, nybyggda hus och allmänna ytor samt markområden som ännu inte har inregistrerats som fast egendom och därmed varken kan säljas eller bebyggas.

LE34:s första uppgift har varit att skapa fundamentet för den kommande stadsutvecklingen genom att inregistrera de första delarna av frihamnens mark – Århusgadekvarteret – och därefter genomföra en uppdelning av området i enlighet med både lokalplanen och By & Havns önskemål.

Stadsutveckling på gedigen grund

LE34:s analyser av offentliga regleringar och kommersiella intressen har skapat de bästa ramarna för stadsutvecklingen.

LE34 Købehavns nye Nordhavnskvarter
LE34 Købehavns nye Nordhavnskvarter

Stadsutveckling på gedigen grund

LE34:s analyser av offentliga regleringar och kommersiella intressen har skapat de bästa ramarna för stadsutvecklingen.

LE34 landinspektør ejendomsudvikling

Lars Vognsen Christensen, LE34, lantmätare och specialist på stadsutveckling:

”Jag ser det som min främsta uppgift att se till att By & Havn delges information om hur vi ska uppnå våra resultat. På det sättet hjälper LE34 till med att förbereda By & Havn för en dialog om framtida utmaningar. Andra kanske inte vill visa alla korten, men jag har aldrig förstått varför det ska finnas en svart box som kunderna inte får tillgång till.”

LE34 Købehavns nye Nordhavnskvarter
LE34 landinspektør ejendomsudvikling Købehavns nye Nordhavnskvarter

Konsten att göra en avvägning mellan många olika hänsyn

Den slutgiltiga utformningen av de nya stadsdelarna måste uppfylla flera olika hänsyn – bl.a. offentliga regleringar och kommersiella intressen. Vi diskuterar med kunden kring vilka tolkningsalternativ som är lämpliga.

I Nordhavn har vi bl.a. gett råd om vad som är lämpligt när gränserna i gränszoner ska fastställas. Ägarna ges nyttjanderätt till delar av trottoaren i gränsen mellan privata byggnader och det offentliga rummet.

På uppdrag av By & Havn tar vi hand om processen med att se till att de önskade avstyckningarna kan genomföras – från det första inlämnandet av ärendet till Köpenhamns kommun, till regelbundna uppföljningar. Och från kvalitetssäkring av ärendets dokument till slutlig registrering hos Geodatastyrelsen.

Vill du veta mer

Lars Vognsen Christensen

KONTAKTA OSS

Kontakta projektledaren Lars Vognsen Christensen om du är intresserad av att få veta mer.

Lars Vognsen Christensen
Lantmätare & partner
Specialist inom Fastighetsgränser & egendomar
+45 5131 4286
lvc@le34.dk

Skicka ett mail till