Københavns nye Nordhavnskvarter

Projekter

LE34 er med til at forvandle Nordhavnen fra gammel industri til maritim metropol: En helt ny københavner-bydel har set dagens lys.

LE34 viser vejen
LE34  Købehavns nye Nordhavnskvarter
FAKTA

LE34 bidrager som landinspektør for By & Havn med udviklingen af Århusgade-kvarteret, Sundmolen, Fortkaj og Orientkaj. Området er kendetegnet ved et smukt promenadeforløb og et miks mellem nybyggeri og eksisterende byggeri, der er blevet moderniseret.

Et nyt København ser havets lys

Set med landinspektør-briller er det specielle og det udfordrende ved byudviklingen i Nordhavn, at der er kombination af ældre bevaringsværdige bygninger, nybyggede ejendomme og offentlige pladser samt arealer, som endnu ikke er matrikuleret, dvs. arealer som ikke er registreret som fast ejendom og dermed ikke kan sælges og bebygges.

LE34’s første opgave har været at skabe fundamentet for den fremtidige byudvikling ved at matrikulere de første dele af frihavnens areal – Århusgadekvarteret – og dernæst gennemføre en udstykning af området i overensstemmelse med både lokalplanen og By & Havns ønsker.

Byudvikling på et solidt fundament

LE34's analyser af offentlige reguleringer og kommercielle interesser har skabt de bedste rammer for byudviklingen.

LE34  Købehavns nye Nordhavnskvarter
LE34  Købehavns nye Nordhavnskvarter

Byudvikling på et solidt fundament

LE34's analyser af offentlige reguleringer og kommercielle interesser har skabt de bedste rammer for byudviklingen.

LE34  Købehavns nye Nordhavnskvarter

Lars Vognsen Christensen, LE34, landinspektør og specialist i byudvikling:

”Jeg ser det som min fornemmeste opgave at By & Havn ved, hvordan vi når frem til vores resultater. På den måde er LE34 med til  at forberede By & Havn til dialogen om fremtidige udfordringer. Andre vil måske holde kortene tæt ind til kroppen, men jeg har aldrig forstået, hvorfor det skal være sådan en black box, som kunderne ikke må få adgang til.”

LE34  Købehavns nye Nordhavnskvarter
LE34  Købehavns nye Nordhavnskvarter

Kunsten at balancere mange hensyn

Den endelige udformning af de nye byområder skal leve op til de mange forskellige hensyn – bl.a. offentlig regulering og kommercielle interesser. Vi sparrer med kunden omkring, hvilke fortolkningsmuligheder, der er hensigtsmæssige. I Nordhavn har vi bl.a. rådgivet om den mest hensigtsmæssige fastlæggelse af skel i kantzoner, der giver ejerne brugsret til en del af fortovet, i overgangen mellem private bygninger og det offentlige rum.

På vegne af By & Havn tager vi hånd om processen med at få gennemført de ønskede udstykninger – fra den første indsendelse af sagen til Københavns Kommune til løbende opfølgninger, fra kvalitetssikring af sagens dokumenter til endelig registrering hos Geodatastyrelsen.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt projektansvarlig Lars Vognsen Christensen, hvis du er interesseret i at høre mere.

Lars Vognsen Christensen
Landinspektør & Partner
Specialist i Skel & Ejendomme
+45 5131 4286
lvc@le34.dk

Send mail til Lars Vognsen Christensen