Lighthouse

Projekt

Danmarks högsta bostadshus – Lighthouse i stadsdelen Århus Ø – kräver Danmarks högsta precision i byggnadsmätning.

LE34 visar vägen
PROJEKT DETALJER

Tidsperiod:

  • 2019 - 2022

Tjänster:

  • Fixpunktsnät
  • Byggnadsmätning
  • Nivellering
  • Utsättning baserat på 3D, IFC-filer
  • Monitorering av sättningar
  • Relationshandlingar

Lighthouse är med sina 142 meter ett fyrtorn i mer än en bemärkelse. Det är ett fyrtorn för Århus, ett fyrtorn för urbanisering av hamnområden och ett fyrtorn för hur ett höghus byggs – från 3D-projektering till teknisk utsättning, som tar höjd för vindens, solens och betongens flera ton tunga tryck på konstruktionen. Och för vattnets omgärdande närhet.

Inte som vi brukar göra

Vatten och absolut fri utsikt över Århusbukten och Kalø Vig är ledorden för de blivande invånarnas utsikt. Men det är också ledordet för alla som är inblandade i bygget, då kombinationen av vattnets omgivande närhet och den rekordhöga höjden gör att åtskilligt inte är som det brukar på byggarbetsplatsen.

Som ett företag inom lantmäteri och markanvändning placerar vi vanligtvis prismor och fixpunkter på grannfastigheter för att skapa ett finmaskigt fixpunktsnät som säkerställer precisionen i våra utsättningar. Men på Lighthouse-bygget är detta alternativ begränsat till endast nio prismor på taken till de få närliggande fastigheterna. På resten av platserna, där vi skulle ha placerat dem, är det vatten. Det här ger en ensidig geometri, som vi har kompenserat för genom att använda avancerad GNSS-teknik.

Precision till sjöss med hjälp av aktiva GNSS-fixpunkter

På varje våningsplan har vi satt upp fyra stora prismor som monterats med en GNSS-mottagare. Aktiva GNSS-fixpunkter, är en annan benämning. Om vi kombinerar med inmätning av de fem prismorna på de tak på grannfastigheterna som trots allt finns, uppnår vi en position inom 2–3 mm.

När prismat och GPS är ordentligt fastskruvade körs de i en timme och samlar in GNNS-data, som därefter bearbetas och nätutjämnas. Den här processen upprepar vi tre gånger per våning – första gången som en kontroll av placeringen av den stora gjutformen för ”kärnan” i konstruktionen, den andra gången som en kontroll av den färdiggjutna kärnan och tredje gången som fixpunkter för utsättning av gjutningen av ett nytt våningsdäck.

Förutom att den frekventa användningen av GNSS-teknik säkerställer hög precision på utsättningen, sörjer den även för att den utförande entreprenören Per Aarsleff A/S får en löpande överblick över eventuella avvikelser från det projekterade, så att gjutformen för nästa del av bygget kan anpassas till de verkliga förhållandena.

Ljus i morgonmörkret

LE34:s fixpunkter och utsättningar visar vägen för var och hur nästa entreprenör som står på tur ska utföra sitt uppdrag på våningsplanet. Därför går vi gärna upp ganska tidigt på morgonen – våning efter våning.

Ljus i morgonmörkret

LE34:s fixpunkter och utsättningar visar vägen för var och hur nästa entreprenör som står på tur ska utföra sitt uppdrag på våningsplanet. Därför går vi gärna upp ganska tidigt på morgonen – våning efter våning.

Mikkel Langrebe Kolding, Mätningstekniker, LE34

“Det är coolt att vara en del av Danmarks högsta bobygge. Jag har varit med från början 2019 och har haft ett väldigt nära samarbete med Per Aarsleff A/S, eftersom det är samma människor under så lång tid. Det är ett utsättningsuppdrag, där du hela tiden måste tänka fem steg framåt och arbeta självständigt, så allt är klart för näste man i raden.”

Precision våning efter våning

Sedan byggandet av Lighthouse inleddes 2019 har LE34 satt ut tusentals punkter: Utsättning för kolonnerna, som grunden vilar på, utsättning för placering av var och en av de 45 våningarna, utsättning för fasader, väggar, beslag och mycket mer.

Vi håller koll på sol och vind

Det avancerade vattenpasset, inklinometern (lutningsmätaren), sätts upp för var tionde våning och visar exakt hur mycket vinden och solen får byggnaden att luta åt ena eller andra hållet.

Den enda gången byggnaden i princip står helt rak är när det är vindstilla och solen inte skiner. Lutningsmätaren avläses och vi kompenserar för den aktuella lutningen när vi sätter ut.

Vi samlar in dokumentation

Under själva byggandet sätter vi ut tusentals punkter – för de stora konstruktionerna, som nya våningsplan, och vi har gjort detaljutsättningar, som bland annat placeringen av fasadelement. Totalt har vi utsatt över 15 000 punkter.

Efter varje nytt våningsplan utför vi relationshandlingar för att kontrollera att byggnaden är uppförd enligt plan, däribland utför vi ”as built-skanning” av hisschakt och stålmontage.

Omfattande monitorering av potentiella sättningar

Sol och vind är inte det enda som oavbrutet påverkar Lighthouse-byggnaden. Utan det gör även byggnadens egna flera ton tunga vikt. Och den kraften håller LE34 också ett öga på via omfattande monitorering av potentiella sättningar.

Det gör vi genom att kontinuerligt nivellera med bultar på fastlandet. På grund av det omgivande vattnet och med tanke på att Lighthouse är uppfört på en gammal sjöbotten, sker monitoreringen från etablerade punkter flera kilometer bort – från befintliga bultar från det officiella danska höjdnätet. Byggnaden är utformad så att de nedre våningarna krymper och sätter sig under betongens tonhårda tryck, och de övre våningarna blir därmed 2–3 mm högre än de nedre våningarna.

Relationshandlingarna och monitoreringen av sättningar är viktiga för byggherrens och entreprenörens överblick, och de säkerställer ett faktiskt kunskaps- och informationsunderlag under byggets alla faser.

Rene Bundgaard Christensen, Mätningsingenjör, LE34

“Lighthouse är det första byggprojektet där vi utsätter en stor mängd av punkterna utifrån 3D-filer. Det gör att vi kan se hela konstruktionen från alla vinklar på regulatorn till totalstationen när vi arbetar, och det ger en bra känsla för sammanhanget.”

Fakta om de nya byggnaderna

Lighthouse: 45 våningar och en totalhöjd på 142 meter

Kanal- och promenadhusen: 11 våningar

Sammanlagt 40 000 m2 boyta uppdelat på 380 lägenheter

3 600 m2 affärslokaler fördelade på 12 hyreskontrakt

12 000 m2 parkeringsgarage i 2 plan

Tornets fundament: 28 borrade pålar med en diameter på 2 meter, till höjd -70

2 meter tjock bottenplatta

In situ-gjutning (på plats-gjutning) av kärna och däck på tornet

Sidobyggnader samt kanal- och promenadhusen är prefabricerade byggnader vars grund består av inramad betong och stålpålar

Byggherre: Lighthouse United

Arkitekter: 3XN

Entreprenörer: Per Aarsleff A/S

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Är du nyfiken på hur LE34 kan hjälpa dig innan, under och efter ett bygg- eller anläggningsprojekt? Kontakta oss.

Rene Bundgaard Christensen
Mätningsingenjör och specialist i teknisk mätning
Katrinebjergvej 91
82000 Århus N

rbc@le34.dk
+45 7733 2121

Skicka ett mail till Rene Bundgaard Christensen