Multifunktionel jordfordeling

Multifunktionel jordfordeling er et effektivt redskab til at løse nogle af tidens presserende samfundsudfordringer: Klimatilpasning i form af udtagning af lavbundsjorde, etablering af flere vedvarende energikilder og plads til flere rekreative områder.

Få mere at vide

Kom sikkert i land med multifunktionel jordfordeling

Som landinspektører hjælper vi med at gennemføre multifunktionelle jordfordelinger, så behovet og ønsket om multifunktionel arealanvendelse rent faktisk lykkes. Vi er med før, under og efter den multifunktionelle jordfordeling.

Før: Det afgørende fundament skabes i form af fælles fodslag og gensidig forståelse blandt alle involverede interessenter – fra landmanden til den lokale løbeklub.

Under: Det er afgørende at være helt fremme i skoene og sikre, at samtlige tidsfrister bliver overholdt til punkt og prikke.

Efter: Det er udelukkende et landinspektørfirma, der må gennemføre den matrikulære berigtigelse, så alle de nye ejendomsgrænser bliver registret, og de nye ejere får papir på deres ejendom.

Bliv kontaktet af vores eksperter

Gert Henningsen, landinspektør og forretningschef for Ekspropriation & Jura

“I fremtiden vil vi se disciplinen multifunktionel jordfordeling brugt mere og mere for at løse nogle af de presserende samfundsudfordringer. Anvender man multifunktionel jordfordeling til at udtage lavbundsjorde i landbruget for at reducere CO2-udslippet, vil man for eksempel kunne omdanne arealet til vådområde og på én og samme tid skabe bedre rekreative funktioner og bedre forhold for natur og dyr.”

To mia. kroner til udtagning af lavbundsjorde

Med finanslovens to mia. kroner til udtagning af lavbundsjorde er processen med multifunktionel jordfordeling blevet kickstartet.

En lang række ngo’er og samarbejdsfora som bl.a. Teknologirådet og Collective Impact har de seneste år arbejdet med at skabe klarhed over Danmarks arealbehov i fremtiden. Der er blevet afprøvet redskaber til at skabe den nødvendige forandring via omfordeling af jorden, og fra politisk side har man diskuteret en egentlig jordreform.

Kom godt i gang med multifunktionel jordfordeling

Multifunktionel jordfordeling er et yderst effektivt redskab til at gennemføre grundlæggende forandringer i landskabet og samfundet – al jordfordeling er baseret på frivillige aftaler om køb og salg af jord. Resultatet er, at den nye fordeling og multifunktionelle anvendelse af området er langtidsholdbart, fordi alle involverede både har taget og givet i processen.

Kontakt os, hvis du har idéer til et konkret projekt, hvor flere forskellige anvendelser kan kombineres i det samme område – vi hjælper dig med at komme i gang med processen i forhold til de øvrige interessenter og bistår dig under hele processen.

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.