LE34 påbegynder store jordfordelingsprojekter

Landmænd i Lemvig er gået sammen, det samme er landmænd i Østvendsyssel – formålet er at gennemføre jordfordeling til gavn for de berørte landmænd og for klimaet. Projekterne drives i samarbejde med LE34. Jordfordelingsprojekterne har netop fået tilsagn om tilskud på cirka fem millioner kroner.

LE34 viser vejen
Jordfordeling og multifunktionel jordfordeling er krævende processer, der kræver samarbejde og samfundssind

Gert Henningsen, landinspektør og forretningschef for LE34 Ekspropriation & Jura

“Klassisk jordfordeling er et redskab, som længe har været anvendt til at optimere lodsejernes bedrifter. Da maskinerne kører mindre på vejene sparer landmændene tid samt brændstof til gavn for klimaet. Samtidig sparer kommunen udgifter til vedligeholdelse af vejene.

Jordfordeling er afhængig af økonomiske tilskud

Tilsagnene om økonomisk tilskud til landmændene kommer på et tidspunkt, hvor debatten om landbrugets klimaeffekt bobler og syder, og hvor regeringen på den nye finanslov har afsat to milliarder kroner til at tage lavbundsjorde ud af drift.

Landbrugsstyrelsens tilsagn til de projekter, LE34 er involveret i, handler dog om klassisk jordfordeling og er en del af den såkaldte Tørkepakke, der blev vedtaget i 2018. Klassisk jordfordeling vil grundlæggende sige, at landmændene bytter jord med hinanden. Derved samles markerne, så der skal køres kortere afstande på vejene for at nå frem med diverse maskiner. Man forbedrer den såkaldte arrondering.

Jordfordelingsprojekt i Jylland LE34

Mange interesser på spil i jordfordeling

Ud over det kroner- og øremæssige er jordfordeling en kompleks størrelse, fordi der er mange interesser på spil, og mange mennesker, som skal være villige til at give lidt for at få noget nyt.

Multifunktionelt potentiale venter på at blive foldet ud

I Lemvig har LE34 søgt tilskud til jordfordeling i samarbejde med den lokale landboforening, der samtidig bidrager med et indgående kendskab til de enkelte landmænds bedrifter. 

I såvel Lemvig som Østvendsyssel er der tale om klassiske jordfordelingsopgaver. Men med samme metode kan man løse mere komplekse opgaver, som for eksempel at omfordele lavbundsjorde til gavn for miljøet. 

Hidtil har mængden af jordfordelingsopgaver været begrænset, og det er generelt småt med erfaring på området. I fremtiden vil vi se disciplinen anvendt til såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor man kombinerer forskellige funktioner på samme areal – for eksempel når lavtliggende landbrugsjord omdannes til et vådområde af hensyn til klimaet, og der samtidig skabes rekreative funktioner og nye dyrehabitater.

Sophie Dige Iversen, landinspektør og ekspert i jordfordelinger

“Jordfordeling handler om mennesker og om at skabe dialog, forståelse og respekt for hinanden, for at få jordfordeling til at lykkes.”

Jordfordeling LE34 landinspektør
Jordfordeling LE34 landinspektør

Lavbundsjorde skal tages ud af drift

For at reducere landbrugets klimabelastning har regeringen afsat to milliarder kroner til at tage lavbundsjorde ud af almindelig drift. De to milliarder fordeles med 200 millioner kroner årligt i perioden 2020-2029. Desuden åbner en ny pulje under Tørkepakken op for nye ansøgninger den 24. marts – her kan kommuner og Naturstyrelsen søge om at få gennemført multifunktionel jordfordeling til gavn for klima, natur og landbrug.

Beregninger viser, at Danmarks lavbundsjorde står for omkring ti procent af de samlede danske udledninger af klimagasser, og da det sandsynligvis vil koste over 20 milliarder kroner, hvis alle lavbundsjorde skal tages ud af landbrugsdrift, skal der findes flere midler at gøre godt med.

Gert Henningsen, landinspektør og forretningschef for LE34 Ekspropriation & Jura

“Det er vigtigt, at nogen opbygger og mestrer kompetencerne til jordfordeling, så der ikke opstår en flaskehals, når det hen over de kommende år med garanti vil blive efterspurgt i flere sammenhænge. Og som landets største landinspektørfirma vil vi i LE34 gerne gøre en forskel på denne vigtige samfundsopgave.”

Mød eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Knud E. Klausen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Dronninglund, LE34 Aalborg

Morten Ørtved

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Skel & ejendomme
LE34 Aalborg

Jes Juhl Jørgensen

Partner / Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Dronninglund

Morten Andersen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Lemvig

Arnt S. Madsen

Landinspektør
LE34 Aalborg