Jordfordeling

Det siger næsten sig selv: At jordfordeling handler om at fordele jorden imellem sig. Og så siger ordet alligevel ikke noget om det allervigtigste i en jordfordelingsproces: Mennesker. Og respekt for hinandens ønsker.

Bliv kontaktet af vores eksperter

Jordfordeling med gensidig forståelse mellem involverede parter

Springer én lodsejer fra, kan hele jordfordelingen falde til jorden. Jordfordeling handler om at få mennesker til at mødes og se potentialet i at sælge eller købe landbrugsjord og fordele jorden anderledes imellem sig på en måde, så alle parter får opfyldt deres ønske.

Som landinspektører bidrager vi til at få skabt den nødvendige forståelse mellem de involverede lodsejere i samarbejde med de lokale landboforeninger.

Vi har medarbejdere med stærke kompetencer indenfor hele den række af forskellige discipliner, som en jordfordelingsproces rummer. Fra de indledende møder mellem interesserede lodsejere til ansøgning om økonomisk tilskud. Fra håndtering af de dokumenter, der skal underskrives til den afsluttende matrikulære berigtigelse af de nye ejendomsgrænser.

Bliv kontaktet af vores eksperter

Klassisk jordfordeling for at skabe en bedre arrondering

Værktøjet jordfordeling har en lang historie bag sig.

I de seneste årtier har jordfordeling i Danmark primært haft til formål at skabe en bedre fordeling af landbrugsjord, en bedre arrondering. Omfordelingen af jordene er med til at skabe en mere effektiv arbejdsdag med mindre kørsel med store landbrugsmaskiner mellem de forskellige marker. 

Jordfordelingen kan med andre ord være nøglen til bedre driftsøkonomi og reduceret klimaaftryk på én og samme tid. 

Jordfordeling er en af LE34's mange ydelser

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.