Derfor har vi behov for mere plads – jordreform på vej

Udfordringerne er store og komplekse: Danmark har brug for mere plads, men landet vokser ikke – tværtimod. Behovet for en jordreform med en skarp prioritering af, hvad vi skal bruge vores plads til, er presserende.

LE34 viser vejen
Multifunktionel jordfordeling er værktøjet, der kan gennemføre de omfattende omstruktureringer af Danmarks arealer, som vi har brug for. For at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne og for at give os flere rekreative oplevelser.

Jordreformen bunder i et stort pres på det åbne land

Der er rift om at bruge Danmarks areal. Det handler ikke kun om, hvad folk har af forskellige ønsker og drømme – det handler også om helt konkrete udfordringer, der påvirker hele samfundet og kræver fælles løsninger.

Blandt udfordringerne er:
Vandet står højt på mange marker og resulterer i et dårligt høstudbytte.
Hyppigere skybrud på grund af klimaforandringerne.
Øget behov for at anvende areal til energiproduktion.
Planer og ønsker om flere skove og naturområder – blandt andet for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer.

Vi har brug for 40% mere plads end vi har

Rapporten “Prioritering af Danmarks areal i fremtiden” fra Teknologirådet sætter tal på presset på det åbne land.

Når man tager alle de vedtagne planer, mål, forventinger samt ønsker og behov til, hvad der skal være plads til i Danmark, får vi brug for 40% mere plads. Rapportens konklusion bliver ekstra tydelig, når den bliver opstillet som en figur – se nedenstående.

Multifunktionel jordfordeling kan gennemføres af landinspektører

Behov for mere skov og flere naturområder

Danmark er på størrelse med den venstre sølje, der når op til indeks 100. Men vores behov for plads i den nærmeste fremtid er langt større - den højre sølje strækker sig op på indeks 140, men vi har ikke pladsen at gøre godt med. Derfor skal der tænkes kreativt: multifunktionel jordfordeling og jordreform.

Teknologirådets rapport Prioritering af Danmarks areal i fremtiden

“Hele Danmarks areal er i brug. Men mange flere behov trænger sig på. Det skal prioriteres. Vi kan ikke blive ved med at lade som om, landet er større, end det er.”

Flere detaljer fra Teknologirådets rapport

Teknologirådets rapport er kulminationen på et yderst omfattende arbejde.

Med støtte fra Veluxfonden og i samarbejde med med en række forskere fra Aalborg Universitet har Teknologirådet skabt et overblik over de faktuelle arealbehov og afdækket, hvilke løsninger og værktøjer der skal sættes i spil i den nærmeste fremtid for at løse udfordringen med at få plads til 40% mere, uden at landet vokser.

Ovenstående grafik, der illustrerer arealbehovet, bygger desuden på en folkehøring. 250 repræsentativt udvalgte borgere har sagt deres mening om, hvad vi bør prioritere at bruge landets areal på. Folkehøringen viser en stor opbakning (64%) til at løse problemerne ved at kombinere flere funktioner på samme areal. En løsning, der ligger i tråd med tankerne om multifunktionel jordfordeling. 

Collective Impact-gruppen "Fremtidens bæredygtige landskaber"

“Der er brug for en ny fordeling af jorden for at opfylde de mangfoldige interesser i det åbne land: En æra med multifunktionel jordfordeling, der på ny kan fremtidssikre anvendelsen af vores arealer.”

Jordreform er kompleks og kræver ny tankegang

Realdania står bag flere Collective Impact-initiativer – blandt andet gruppen “Fremtidens bæredygtige landskaber”, som gennem de seneste år har gennemført pilotprojekter med multifunktionel jordfordeling samt afprøvet selve arbejdsmetoden collective impact. Det er en ny samarbejdsform til at løse komplekse samfundproblemer og presset på det åbne land anses som så komplekst et samfundsproblem, at én organisation eller person ikke kan løse det alene.

Collective Impact-gruppen “Fremtidens bæredygtige landskaber” beskriver, at samspillet mellem landbruget, samfundsøkonomien og det åbne land står over for en ny epoke med en lang række nye hensyn, der skal indarbejdes. Og den grundlæggende ejendomstruktur, som blev skabt for over 200 år siden i forbindelse med den seneste jordreform, er langt fra optimal. Derfor arbejder Collective Impact med en vision om en jordreform, der bør rulle fra 2022.

Mød eksperterne

Gert M. Henningsen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Miljø, Plan & Jura
LE34 Odense

Jes Juhl Jørgensen

Partner / Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Dronninglund

Jonathan Overgaard Markman

Landinspektør
LE34 Aalborg, LE34 Esbjerg

Knud E. Klausen

Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Dronninglund, LE34 Aalborg

Morten Ørtved

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Skel & ejendomme
LE34 Aalborg