Baltic Pipe®

Projekter

Varme forbindelser mellem Norge, Danmark og Polen:
Den nye gasledning mellem de tre lande, Baltic Pipe, sikrer varme i radiatoren og en ny gas-infrastruktur af markant større kapacitet end hidtil. LE34 er som landinspektørfirma ansvarlig for kvalitetssikring af det digitale matrikelkort, der ligger til grund for de kommende ekspropriationer til Baltic Pipe.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektør Baltic Pipe<span class='r-sign'>®</span>
FAKTA

Baltic Pipe® strækker sig fra de norske gasfelter i Nordsøen til Polen og består af både offshore rør og rør, der skal graves ned på land – i alt skal 210 km af den nye gasledning graves ned på tværs af Danmark.

Kvalitetssikret matrikelkort til de kommende ekspropriationer

Anlægsprojektet kommer til at berøre en lang række borgeres ejendomme og arealet til den nye gaslending bliver erhvervet via ekspropriation. Som forberedelse til ekspropriationen har Energinet, der er ansvarlig for anlæggelsen af Baltic Pipe i Danmark, valgt LE34 til at gennemføre en omfattende matrikulær kortopretning.

Som landinspektørfirma råder vi over specialistkompetencer indenfor opretning og tilpasning af det digitale matrikelkort og har omfattende erfaring med servitutundersøgelser fra en lang række forsyningsprojekter.

LE34 landinspektør Baltic Pipe

Team af specialister i matrikulær kortopretning

Til at løse opgaven har vi sammensat et projektteam bestående af tekniske assistenter, landinspektører og en jurist. I selve opgaveløsningen kommer vi til at bruge en kombination af automatiserede GIS-processer og manuelle gennemgange, hvor vi gransker det eksisterende digitale matrikelkort, måloplysninger og ortofotos for at identificere eventuelle uoverensstemmelser mellem matrikelkortet og de faktiske forhold. Undervejs i processen gennemfører vi ligeledes en servitutundersøgelse og vurderer, hvorvidt der er servitutter, der har betydning for den kommende ekspropriation.

Resultatet af vores arbejde er et kvalitetssikret matrikelkort, der er rettet op, således at Energinet kan bruge det i sit ekspropriationsmateriale, og således at ekspropriationsprocessen så vidt muligt foregår på et korrekt matrikulært kortgrundlag.

Få mere at vide

Kontakt os

Gert Henningsen
Landinspektør og partner i LE34
Forretningschef for Ekspropriation & Jura

+45 3163 9260
gmh@le34.dk

Send en mail til Gert Henningsen