Grøn omstilling: Energinet henter rådgivning fra LE34 til arealer og rettigheder

Projekter

Nye vinde blæser med stor styrke over energisektoren som følge af nationale og internationale aftaler om at overgå til klimaneutrale samfund inden 2030. Som ejer og udvikler af el- og gasnet i Danmark står Energinet overfor en omfattende grøn omstilling af deres energisystemer. LE34 rådgiver om rettighedserhvervelse af arealer til projektet.

LE34 viser vejen
grøn omstilling energinet
FAKTA

Opgaven, Energinet står overfor, ligger fast: På syv år skal de firedoble sol og vind i deres energisystemer. LE34 skal under rammeaftale rådgive om  rettighedserhvervelse de næste otte år, hvor vi skal sikre arealer og rettigheder til anlæg af sol- og vindenergi.

Den frie ejendomsret og grøn omstilling har fælles grænseflader

Mange af de opgaver, LE34 har i forbindelse med etablering af anlæg til den grønne omstilling, har grænseflader til arealer og rettigheder. Til den frie ejendomsret. Og det er vores hjemmebane som landinspektører. Energinet har udvist en rettidig omhu ved at indhente den nødvendige bistand til areal- og rettighedshåndteringen af den grønne omstilling af deres energisystemer.

Lodsejerne i centrum

Samarbejdet mellem LE34 og Energinet går år tilbage. Derfor ved vi, at Energinet altid har et stort fokus på at sikre de berørte lodsejere en god behandling i processen. Som rådgivere til rettighedserhvervelse på Energinets kommende vind- og solenergianlæg bliver LE34’s primære opgave at gå dialog med lodsejere med henblik på indgåelse af frivillige aftaler med udgangspunkt i gældende landsaftale. Det kræver indgående juridisk viden om arealer og rettigheder, og det kræver i ligeså høj grad en evne til at møde lodsejerne i øjenhøjde.

LE34 rekrutterer flere specialister i rettigheder

LE34 har landets ældste tradition for areal- og rettighedserhvervelse, og i faget er vi dem med flest specialister på området.

Lige nu ser vi et stigende behov for flere i relation til klimatilpasningsprojekter og den grønne omstilling. Som der står i teknologirådets rapport om prioritering af Danmarks areal for fremtiden: “Hele Danmarks areal er i brug. Men mange flere behov trænger sig på. Det skal prioriteres. Vi kan ikke blive ved med at lade som om, landet er større, end det er.”

For at imødekomme den store efterspørgsel skruer LE34 op for rekrutteringen af specialister i erhvervelse af areal- og rettigheder.

Gert M. Henningsen, Landinspektør og partner

“Behovet for grøn omstilling er udløst på en sørgelig baggrund, men det er et behov, der skal dækkes, og som det er meningsfuldt at være med til. I virkeligheden er det en borgerpligt at gøre noget godt for klimaet som privatperson, men når man også kan arbejde med det i sit professionelle virke, som vi gør hver dag i LE34, så hænger verden sammen.” 

Få mere at vide

KONTAKT OS

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at sikre rettighederne til dit klimatilpasningsprojekt.

Gert Henningsen
Landinspektør, partner og forretningschef for Ekspropriation & Jura
Hestehaven 21J
 5260 Odense S

gmh@le34.dk
+45 7733 2244

Send Gert en e-mail