Klimatilpasning

På hvert klimatilpasningsprojekt er der brug for en lang række landinspektørydelser for at få styret den nye skybrudstunnel eller regnvandspark sikkert i havn. Behovet for etableringen af klimatilpasninger er presserende.

Få mere at vide

Klimatilpasningsprojekter på solidt teknisk og juridisk fundament

Vi arbejder for kommuner, forsyningsselskaber, ingeniører, entreprenører og tunnelboringsfirmaer på en lang række større og mindre klimatilpasningsprojekter over hele landet.

Klimatilpasningsprojekterne er mindst lige så komplekse som andre store infrastruktur- og anlægsprojekter.

For eksempel er det vigtigt at projektere dimensionerne af det nye klimatilpasningsanlæg på baggrund af valide data – ellers risikerer bygherren at stå med et underdimensioneret anlæg, der alligevel ikke kan forhindre de oversvømmelser, som var meningen. Det er dyrt at skulle omprojektere midt i det hele, og gør de oversvømmede husejere frustrerede.

Bliv kontaktet af os

Sådan bidrager vi til at realisere klimatilpasningsprojekterne

Med LE34 som leverandør af alle de landinspektørydelser, der er brug for før, under og efter etableringen af klimatilpasningsprojekter, kan du skifte den gyngende grund ud med et solidt juridisk og tekniske fundament, som du trygt kan anlægge på.

Det juridiske fundament

• Planlægning: lokalplan og eventuelt tillæg kommuneplan

• Udarbejdelse af miljø- og VVM-redegørelser

• Håndtering af areal- og rettighedserhvervelse til både anlægsfasen og driftsfasen

• Lodsejerkontakt: fra borgermøder til udbetaling af kompensationer  

• Ekspropriation: rådgivning og gennemførelse

• Forhandling af frivillige aftaler på bygherres vegne

• Tinglysning af rettigheds- og rådighedsservitutter for det nye klimasikrings-anlæg

 

Det tekniske fundament

• Monitorering

• Opmåling af eksisterende forhold

• Opmåling af koter

• Projekteringsgrundlag på baggrund af præcise data indsamlet med drone     

• Afsætning

• Kvalitetssikring af klimadata i GIS-systemer

• As built-dokumentation af det færdige klimatilpasningsanlæg

• Ledningsregistrering af de nye kloakledninger med mere

Fra underjordiske tunneller til rekreative områder

Kæmpestore underjordiske skybrudtunneller og etablering af store grønne landskabsparker, hvor der er plads til både rekreative aktiviteter og forsinkelse af store mængder regnvand, er typiske eksempler på klimatilpasningsprojekter.

Fra underjordiske tunneller til rekreative områder

Kæmpestore underjordiske skybrudtunneller og etablering af store grønne landskabsparker, hvor der er plads til både rekreative aktiviteter og forsinkelse af store mængder regnvand, er typiske eksempler på klimatilpasningsprojekter.

Få en rådgiver med de rette kompetencer og den rette erfaring

LE34’s medarbejdere er specialister på deres felt og har indgående indsigt i den relevante lovgivning og de bedst egnede data- og opmålingsmetoder. Vi samler mere og mere erfaring: Hver eneste dag vi arbejder og styrker vores kompetencer yderligere uanset om det anlæg, vi er en del af, drejer sig om infrastruktur eller klimatilpasning.

Flere og flere klimatilpasningsprojekter

Gennem de seneste år har vi blandt andet været en del af holdet bag følgende klimatilpasningsprojekter:

• Klimatunnel under Strandboulevarden i København

• Landskabspark med LAR-funktion i Lisbjerg, ved Aarhus

• Klimasøen Åhave Sø i Nykøbing F

• Separatkloakering – blandt andet for Skanderborg Kommune, for Favrskov
   Forsyning, Energi Viborg Vand, Brønderslev Forsyning og Køge Afløb

• Østerbro Klimatunnel

• Flere større og mindre klimasikringsprojekter for Aarhus Vand

• Klimaprojekt Bogense Bybækken 

• Klimakarréen fra Kildevældsgade til Helsingborggade i København

• Et af landets hidtil største klimatilpasningsprojekter: Klimatilpasning Kokkedal

• Regnvandsbassiner, der fungerer som forsinkelsesbassiner under skybrud, 
  blandt andet for Frederikshavn Forsyning, Energi Viborg Vand,
  Silkeborg Spildevand og Vandmiljø Randers

Hvorfor vælge LE34 til klimatilpasninger?

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.