Klim Vindmøllepark

Projekter

Hvert vingeslag er guld værd: Klim Vindmøllepark er Danmarks største målt på den mængde energi, møllerne producerer. Hver af de 22 møllers placering er nøje udvalgt: LE34’s landinspektører har sikret, at placeringen er optimal i forhold til vind, skygge, støj og rettigheder.

LE34 viser vejen
FAKTA

LE34 har været involveret i fornyelsen af Klim Vindmøllepark fra den spæde start til vindmøllerne gik i drift. På de vindblæste fjordholme tæt på Limfjorden erstattede Vattenfall Vindkraft gamle vindmøller med 22 nye og meget højeffektive møller. Men størrelsen på de nye vindmøller betød, at tingene skulle tænkes grundigt igennem.

Solidt fundament får vindmøllerne og den lokale accept på plads

Med 150 meter fra fundament til øverste vingespids sætter de nye kæmpevindmøller krav til et solidt fundament – det måler 25 meter i diameteren. Men hvor skal de nye møller placeres for at producere mest mulig strøm? Hvor skal de placeres for at give så få skygge- og støjgener som muligt for de nærmeste naboer? Og for, at alle de berørte landmænd, der ligger jord til de nye vindmøller vil indgå en aftale om, at der bliver anlagt veje på tværs af deres marker? Og for, at al lovgivning er overholdt?

Undervejs i processen har LE34’s medarbejdere været Vattenfalls garant for, at de nye vindmøller blev placeret juridisk korrekt, og at fundamentet til møllerne blev afsat teknisk korrekt.

LE34 landinspektør Klim Vindmøllepark

Morten Dalby, forretningschef for Vindmøller & Planlægning

Vores kendetegn som landinspektører på et vindmølleprojekt er, at vi kommer helt ned i detaljen om, hvor den enkelte mølle skal stå. Det betyder, at der ikke opstår uforudsete ting undervejs, og vi, kunden og de øvrige involverede parter undgår at skulle tilbage i processen. LE34 har ganske enkelt en samlet vindmølle-pakke, som bringer os fra bar mark til producerende møller, hvor lodsejerrettighederne er sikret.

LE34 landinspektør Klim Vindmøllepark
LE34 landinspektør Klim Vindmøllepark
LE34 landinspektør Klim Vindmøllepark

Avanceret kort tydeliggør sammenspillet mellem vindmøller og regler

Den helt grundlæggende rolle for LE34 på Klim Vindmøllepark og andre vindmølleprojekter er at plotte de foreslåede vindmøllepositioner ind i vores avancerede CAD-programmer og gennemgå placeringen af hver enkel mølle ned i mindste detalje: Vores landinspektører tjekker op på alt.  Fra matrikelnumre til naturbeskyttelsesloven.

Resultatet af vores grundige analyse er en professionel rådgivning af Vattenfall i, hvor vindmøllernes placering skal justeres og hvorfor. En del af denne analyse består bl.a. i at simulere evt. skygge- og støjgener for naboerne til vindmøllerne.

Herefter er der en dialog frem og tilbage med myndighederne, som skal godkende projektet – og i den forbindelse har LE34 på vegne af Vattenfall udarbejdet foreslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som kunne blive vedtaget af politikerne.

LE34 landinspektør Klim Vindmøllepark

Direkte kontakt med de berørte lodsejere

Gennem hele projektet med Klim Vindmøllepark har LE34’s landinspektører haft meget kontakt med de berørte lodsejere – cirka 10 landmænd. Vi har indsamlet deres ønsker – f.eks. om hvordan de helst vil have placeret de veje, der giver adgang til møllerne både under konstruktionen og i den efterfølgende vedligeholdelse – og på vegne af Vattenfall forhandlet en aftale på plads. I denne proces holder vi mange direkte møder med den enkelte lodsejere og er ude på deres ejendom og går rundt sammen for at se, hvordan forholdende ser ud i virkeligheden.

Aftalerne resulterer i, at vi tinglyser de nødvendige deklarationer, der fastlægger, hvad lodsejerne og Vattenfall er blevet enige om.

Deklarationer sikrer, at alt er på plads - hele vejen rundt

Som på alle andre vindmølleprojekter har vi udarbejdet en lang række deklarationer på Klim Vindmøllepark. Formålet er at sikre, at alle parter er opmærksomme på, hvad deres rettigheder er og har papir på det.

LE34 har bl.a. udarbejdet og tinglyst de såkaldte vingeoverslagsdeklarationer. Den giver Vattenfall ret til at have vindmøllerne stående – også i forhold til de lodsejere, der ikke lægger jord til selve møllen, men som lægger “luftrum” til i form af, at spidsen af vindmøllerne under bestemte vindforhold går ind over deres skel. Vi har også udarbejdet deklarationer, der pålægger Vattenfall at fjerne møllernes fundamenter igen, når møllernes levetid er udtjent om 20-30 år. På den måde er vi som landinspektører med til at sikre, at alt er gennemtænkt – fra vugge til grav.

Teknisk bistand under og efter byggeriet af møllerne

I selve byggefasen har LE34 også spillet en stor rolle. Vi har opmålt og afsat veje, arbejdsarealer og selve fundamenterne til de nye kæmpemøller. Vi benytter avancerede måleinstrumenter, der sikrer en meget høj præcision, så de involverede entreprenører har korrekte koordinater til deres del af projektet. Til sidst har vi opmålt det færdige anlæg og leveret as built-dokumentation.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt projektansvarlig Morten Dalby, hvis du er interesseret i at høre mere.

Morten Dalby
Landinspektør og partner
Ekspert i vedvarende energi og planlægning
+45 9630 3641
md@le34.dk

Send mail til Morten Dalby