Femern-forbindelsen

Projekter

Verdens længste sænketunnel kræver omhyggelig planlægning og grundig forberedelse. LE34 står for at sikre Femerns areal- og rettighedserhvervelse gennem ekspropriation og frivillige aftaler.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektører Femern-forbindelsen
FAKTA

De omfattende forberedelser til den kommende faste forbindelse under Femern Bælt er allerede godt i gang på både den danske og tyske side. Til havs skal tunnelrør til biler og til toge sænkes ned i en rende på bunden, og til lands skal der etableres veje, togstationer, produktions-
områder og erstatningsnatur. Når tunnelen er færdig, tager det 10 minutter med bil og 7 med tog at komme fra Danmark til Tyskland.

LE34's rolle i projektet

Siden projektstart i 2010 har LE34 været fast rådgiver for Femern vedrørende alle former for areal- og rettighedserhvervelse. Det er afgørende for projektets eksistens, at pladsen til anlæggelsen og etablering af bl.a. tunnel-tilkørsel, motorvej, ny togstationen og produktionsområder, er til rådighed. Derfor vedtog Folketinget i 2015 en anlægslov, som sikrer staten ret til midlertidig at overtage eller ekspropriere de nødvendige arealer. LE34 har spillet en central rolle i at identificere og afgrænse nøjagtigt, hvilke arealer der er brug for, og har udformet det såkaldte afleveringsnotat, der udgør kernen i anlægsloven.

Gennem frivillige aftaler og ekspropriationer er vi med at sikre, at Femern har adgang til de arealer, hvor de kommende veje og øvrige landanlæg skal ligge. På nuværende tidspunkt har vi været med til at indgå en lang række forlods overtagelser, beregnet erstatning og forhandlet med lodsejerne på vegne af Femern.

LE34 landinspektører Femern-forbindelsen
LE34 landinspektører Femern-forbindelsen

Tværfagligt team

LE34’s team, der er tilknyttet Femern-projektet, består af både landinspektører, jurister, kort- og landmålingsteknikere og tekniske assistenter, som tilsammen leverer landinspektørydelser af meget høj faglighed og kvalitet. Vi har opbygget en dybdegående indsigt i Femern-projektet og leverer en fyldestgørende rådgivning, der også tager højde for, hvad der kan dukke op af udfordringer for Femern. På den måde yder vi en rådgivning, der er med til at forebygge potentielle projektforsinkelser.

Kort udrykningstid

Med udgangspunkt i LE34’s Maribo-kontor gennemfører vi opmåling og afsætning af skel og arealer i projektområdet med kort varsel. Vi tager desuden hånd om hele den matrikulære sagsbehandling.

LE34 landinspektører Femern-forbindelsen

Gert Henningsen, landinspektør og projektansvarlig, LE34

”Vores indsigt i Femern-projektet er summen af alle de forskellige overvejelser, projektdetaljer og beslutninger, vi har været involveret i gennem adskillige år. Det er en indsigt, vi bærer videre til alle involverede parter og leverandører.”

Vi forhandler for Femern

Vores arbejde med at sikre Femerns adgang og rettigheder til de nødvendige arealer består blandt andet i, at indgå frivillige aftaler, forlods overtagelser og ekspropriation med ejerne af de berørte grunde og huse. Vores medarbejdere løser opgaven med udgangspunkt i deres specialistviden og erfaring indenfor areal- og rettigheder, men forhandlingerne tager også udgangspunkt i deres store kendskab til de enkelte ejendomme i projektområdet og de enkelte lodsejere, fordi LE34 har arbejdet på Femern-projektet siden projektstarten.

LE34 landinspektører Femern-forbindelsen

Specialdesignet GIS-værktøj

Komplekse projekter kræver et godt overblik over de mange detaljerede informationer. For Femern har LE34 derfor udviklet et avanceret GIS-værktøj, hvor diverse ejendomsoplysninger, tracéet for de kommende landanlæg, veje, tunnel-tilkørsler, arealer for produktionsområder, erstatningsnatur, lodsejerinformationer og en lang række andre projektdata er samlet ét sted. GIS-værktøjet placerer de enkelte informationer dér, hvor de geografisk hører hjemme i projektområdet. Det er dermed et værdifuldt redskab for Femern til at holde overblik over projektet. Det er let tilgængeligt og bliver ajourført løbende, så alle informationer til stadighed er opdaterede.

Illustrationer: Femern A/S

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt projektansvarlig Gert Henningsen, hvis du er interesseret i at høre mere.

Gert Henningsen
Landinspektør og partner i LE34
Forretningschef for Ekspropriation & Jura

+45 3163 9260
gmh@le34.dk

Send mail til Gert Henningsen