Forsyningsprojekt i Ghana med dygtige partnere

Projekter

LE34’s årtier lange engagement i den danske forsyningsbranche er nu udvidet udover landets grænser. Sammen med Aarhus Kommune, Udenrigsministeriet, Aarhus Vand og forsyningsselskabet i Tema Kommune i Ghana. Formålet er at skabe grundlaget for, at forsyningen kan renovere forsyningsnettet og på den måde forebygge sygdomsudbrud, der skyldes ukontrolleret spildevand.

LE34 viser vejen
FAKTA

Samarbejdspartnere:

Periode:

  • 2020 -

Ydelser

  • GeoNote
  • Undervisning i brugen af GeoNote
  • Rådgivning om håndtering af forsyningsdata
  • Løbende support

Ghana er det foregangsland, som mange af regionens mindre udviklede lande har som forbillede. Ikke desto mindre har Ghana også sine udfordringer. Landets eksisterende afløbssystem falder fra hinanden, og størstedelen af nationens spildevand udledes direkte i havet. I øjeblikket arbejdes der målrettet på at skabe et mere velfungerende spildevandssystem til gavn for befolkningens sundhed.

Det sker som en del af et strategisk myndighedssamarbejde mellem Aarhus Kommune og havnebyen Tema nær hovedstaden Accra og udføres i partnerskab med Aarhus Vand, Udenrigsministeriet – og LE34.

Mobilen er afgørende for udviklingen - også for forsyninger

– I Ghana bruger de dagevis på at lede efter en stoppet spildevandsledning, mens vi i Danmark lynhurtigt kan finde den stoppede ledning via GIS-teknologi. Vi har alt registreret og kan tilgå data digitalt. Trods udbredt fattigdom er mobiltelefonen meget udbredt i Afrika, og derfor er systemet let at få i gang i Tema, dernæst det øvrige Ghana og potentielt på resten af kontinentet, siger Anne Laustsen, der er fagchef for klimatilpasning hos Aarhus Vand.

Blandingen af regnvand og spildevand, som flyder rundt i gaderne ved skybrud, er blandt årsagerne til, at der stadig er koleraudbrud med dødsfald til følge cirka hvert andet år i Ghana. En anden og affødt konsekvens af dårlig spildevandshåndtering er diarré, som er en hyppig årsag til børnedødelighed.

Tom Nørring, Danmarks ambassadør i Ghana

“I Ghana er vandspildet og behovet for rent vand enormt. Under COVID-19 er adgangen til rent drikkevand blevet endnu ringere, og det rammer de svageste. Danmark har udviklet rigtig mange gode løsninger, som vi kan byde ind med, og med offentlig-privat samarbejde som partnerskabet, vi ser mellem Aarhus og Tema, vinder både Ghana og dansk eksport.”

Eksport af danske løsninger

Aarhus Vand er tilknyttet projektet i Ghana gennem Aarhus Kommune, der er den formelle samarbejdspartner med kommunen i Tema. Ud over at dele egne erfaringer på området har Aarhus Kommune også fokus på eksportperspektivet i samarbejdet.

– Når fagpersoner på denne måde samarbejder og udveksler viden på tværs af lande og kulturer, kan vi bidrage med innovative løsninger og bæredygtig vækst i Ghana. Samtidig har vi fokus på at eksponere danske løsninger og teknologier, og her sørger vi for at få danske virksomheder parret med udenlandske aktører, i dette tilfælde den offentlige forsyning i Tema. Vandteknologi er et af vores vigtigste eksportområder, og vi ser frem til at få udbygget samarbejdet mellem parterne og få aktiveret den danske vandbranches løsninger, siger Niels Cajus Pedersen, der er projektleder for partnerskabet hos Aarhus Kommune.

Torbjørn M. Pedersen, Forretningschef, LE34 Forsyning

“I Danmark er digitalisering og GIS-systemer en fundamental grundsten for vandforsyning. LE34’s eget GeoNote bruges i projektet i Tema – det er en app, som bruger GPS til at lokalisere, hvor man er, når man registrerer en brønd eller vandledning.”

Brønde skal registreres med GeoNote-app

– Hvis du for eksempel står ved en brønd, et udløb eller et offentligt toilet, der ikke er registreret, er det enkelt at indtaste, og det kan gøres på en almindelig mobil. Det er tanken, at kommunens ansatte skal kunne registrere brønde og forsyningsledninger, og da det er en app, kan man let udstyre så mange folk, som det er nødvendigt, siger Torbjørn Mandahl Pedersen, der er forretningschef for forsyning i LE34, og understreger:

– I Ghana er placeringen af ledningsnet og komponenter som brønde ikke registrerede. Derfor er deres afløbssystem nærmest umuligt at vedligeholde, og resultatet er, at masser af spildevand ledes direkte ud i åbne kanaler, og det skal undgås. Vi håber, at vi kan brede projektet ud i hele Ghana, og efterfølgende til alle steder i verden, hvor man har tilsvarende behov for bedre forsyningsdata. 

I partnerskab med teknikere fra Tema kommune tilpasses LE34’s løsninger til udviklingslande med fokus på innovative og økonomisk bæredygtige løsninger.

Forbilledligt samarbejde

Siden Ghana i 1957 blev det første selvstændige land i Vestafrika, har der været et nært samarbejde med Danmark, og gennem mange år har landet samtidig gennemgået en god og stabil demokratisk udvikling. Med udgangen af 2020 er den traditionelle udviklingsbistand til Ghana ophørt, men den danske tilstedeværelse især i forhold til vandsektoren er ifølge den danske ambassadør i Ghana, Tom Nørring, fortsat essentiel for landets positive udvikling.

– I Ghana er vandspildet og behovet for rent vand enormt. Under COVID-19 er adgangen til rent drikkevand blevet endnu ringere, og det rammer de svageste. Danmark har udviklet rigtig mange gode løsninger, som vi kan byde ind med, og med offentlig-privat samarbejde som partnerskabet, vi ser mellem Aarhus og Tema, vinder både Ghana og dansk eksport. Jeg både håber og forventer, at vi kommer til at facilitere mange lige så forbilledlige samarbejder fremadrettet, siger Tom Nørring.

Fakta om projektet i Tema, Ghana

Udenrigsministeriet har gennem de seneste år med programmet Strategic Sector Cooperation (SSC) finansieret og igangsat samarbejder mellem danske myndigheder og myndigheder i udviklingslande med henblik på at skabe alliancer, der kan styrke de forbedringer i hverdagen, som udviklingslandene har behov for.

I sommeren 2019 underskrev borgmestrene i Tema Kommune, Felix Mensah Nii Anang-La, og Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, hensigtserklæring om myndighedssamarbejde. Det igangværende vandprojekt, som omtales i denne pressemeddelelse, er en del af dette myndighedssamarbejde.

Det strategiske myndighedssamarbejde understøtter parternes arbejde for FN’s Verdensmål 6: Rent vand og sanitet.

LE34 arbejder desuden for FN’s Verdensmål 1.4 for afskaffelse af fattigdom og 2.3 for beskyttelse af ejendomsret for verdens fattigste. Derudover bruger LE34 mål 17: partnerskaber for handling som redskab for at bidrage til arbejdet i udviklingslande.

Aarhus Vand er det første vandselskab i verden, der er certificeret i FN’s Verdensmål. Det drejer sig om mål 6: Rent vand og sanitet, mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 13: Klimaindsats og mål 17: Partnerskaber for handling.

Mød eksperterne

Kenneth Norre

Administrerende direktør
LE34 København

Torbjørn Mandahl Pedersen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Forsyning og GIS
LE34 København