Opmåling af Ertholmene

Projekter

Øst for den Bornholmske kyst ligger klippeøgruppen Ertholmene. I år 1684 ændrede de små øers konturer sig for første gang, da fæstningen Christiansø blev opført som led i en sømilitær oprustning. I dag ændrer konturerne sig igen. Denne gang i form af store revner i kajen som følge af 400 års hvile på et fundament af egetræskasser. Derfor fik LE34 til opgave at fotodokumentere fæstningens tilstand. Til vands, til lands og i luften.

LE34 viser vejen
FAKTA

LE34’s båd lagde til i havnen på Christiansø et kvarter før Christiansøfarten. Dermed ikke sagt, at rejsen til Christiansø var smooth sailing. Vi skulle have været afsted ugen før, men måtte udsætte turen, fordi vinden stod i nordøst med 7 m/s. Og så er der ingen, der sejler hverken til eller fra Ertholmene.

Når tågen letter, og konturerne bryder frem

Da vejret endelig var til, at vi kunne sejle de 10 sømil fra Gudhjem, var vores båd for bred til havnen. Så vi sejlede i stedet de 12 sømil fra Tegn til Christiansø uden større vindstød og kunne på turen ikke skue øen for bare tågetæthed. Først kort før, vi lagde til i havnen, viste øgruppens konturer sig. Og således gik LE34 i land til en af de mest spændende og komplekse opmålingsopgaver længe.

En ubefæstet befæstning

Sænkekasser. Kasser af træ, man fylder med sten og sænker ned i vandet. En smart og effektiv måde at lægge fundament til en fæstning, når man er omgivet af granit og kan bryde den på stedet. Men sænkekassernes tilstand er i sig selv sunket til bunds og forårsager ryk og revner i kajkanten oven vande. LE34’s primære opgave var at fotodokumentere tilstanden af kasserne og indsamle data på kajanlæggene, så Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som bestyrer Christiansø og Frederiksø, kan foretage en grundig undersøgelse af, hvad næste og bedste skridt er for kajens fundament.

En eventuel restaurering af fundamentet forude

Hvis fotogrammetrierne fra LE34's drone-, undersvands- og landopmålinger af sænkekasserne og kajanlægget bekræfter mistanken om, at fæstningens fundament er ved at forsvinde, skal det bygges op igen.

En eventuel restaurering af fundamentet forude

Hvis fotogrammetrierne fra LE34's drone-, undersvands- og landopmålinger af sænkekasserne og kajanlægget bekræfter mistanken om, at fæstningens fundament er ved at forsvinde, skal det bygges op igen.

Fredet øgruppe, kompleks proces

Fordi Ertholmene er fredet, er det en kompleks restaureringsproces, der eventuelt venter. Stenene, der udgør kajkanten skal givetvis flyttes i processen med genetablering af fundamentet, men de skal også lægges tilbage igen. På præcis det sted, de lå. Derfor var LE34’s opgave at lave en grundig dataindsamling af de eksisterende forhold til udarbejdelse af en komplet 3D-model, der viser alt ned til mindste detalje. Ned til hver en sten.

Opmåling under vandet med AUPAIR

Til opmåling af kajanlægget under vandet brugte vi Sentinus fra Blue Atlas Robotics. Sentinus er en AutonomoUs Personal AssIstant Robot (AUPAIR), som "flyver" lodret i vandet.

Martin Steenberg, landinspektør og ekspert i teknisk måling, LE34:

“Forberedelse og koordinering var en stor spiller i denne opgave. Vi skulle sikre os, at vi havde det rette udstyr med, når vi først var på Ertholmene. Selvfølgelig kunne vi låne en skruenøgle på øen, men alt vores specialudstyr skulle vi have ekstra med af i tilfælde af, at noget gik i stykker.”

LE34 og Blue Atlas Robotics: Level up, subsea

Blue Atlas Robitics laver robotter til visuel dataindsamling og er gode til det. For noget tid siden henvendte de sig til LE34 for at få hjælp til at georeferere deres modeller. Det har sidenhen udviklet sig til et tæt udviklingssamarbejde, hvor vi tester Blue Atlas’ prototyper og kommer med forbedringsforslag. Den til denne opgave anvendte version af subsea survey-robot Sentinus er en prototype, som var helt oplagt at bruge til dataindsamling af Ertholmenes kajanlæg under vandets overflade. 

Komplet dataindsamling

Sentinus består af en aluminiumsramme, hvori der er påmonteret 6 videokameraer. Robotten sendes lodret ned i vandet, hvor den via propeller automatisk kan holde en 30-40 centimeters afstand til kajen. Under vandet flyver den sidelæns langs kajen, og når den er færdig i ét niveau, “flyver” den et niveau længere ned og gentager.

Den er tilkoblet en computer, hvorfra man via livevideo kan følge med i, hvad robotten filmer. Den kræver ikke en operatør, men styrer sig selv efter de data, den får om det ønskede opmålingsområde. For at få komplet data, valgte vi at supplere Sentinus-opmåling med et GoPro-kamera. 

Dykkere gjorde rent, før vi ankom

Inden vi ankom til øerne havde vi haft et hold dykkerne ude for at rengøre kajanlægget for muslinger og planter under vandet, så vi kunne udføre fotodokumentation uden visuelle forstyrrelser.

Martin Steenberg, landinspektør og specialist i teknisk måling, LE34:

“Når nu vi alligevel var derovre kunne vi ligeså godt måle en komplet 3D-model af Ertholmenes havne og klippekonturer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får dermed præcis og omfattende nice to have-data ud af vores opmålinger på øen, som de kan gøre brug af, fx for at finde ud af om dybderne i søkortet omkring Ertholmene stadig passer.”

Til vands, til lands og i luften

Foruden dataindsamling af kajaanlæget foretog vi søopmåling af øernes klippekonturer til fremtidig projektering af udløb til rensning af kloakvand. Vi målte på land med GPS for at dokumentere eksisterende forhold, og så sendte vi dronen op i luften for at indsamle data til 3D-modeller og terrænmodeller. Dermed kan vi levere en fuldstændig komplet punktsky af Ertholmene, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ubegrænset adgang til at kunne benytte til fremtidige projekter.

Ertholmene i den digitale tidsalder

LE34 sejlede fra Ertholmene med en god portion indsamlet data i taskerne. Næste skridt for os var at samle data fra de forskellige opmålinger og forskellige instrumenter. Men også at holde det adskilt i forskellige punktskyer, så tydeligheden i data fra de enkelte opmålinger fremgår uforstyrret. Vi afleverer blandt andet den indsamlede data til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Pointview®, så de selv kan styre, hvilken opmålingsdata de vil tilgå og i hvor mange lag.

Når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ud fra LE34’s indsamlede data har vurderet, om en restaurering er mulig, håber vi på at vende tilbage til Ertholmene og dokumentere, hvordan der ser ud efter en eventuelt færdig restaurering af havnen. 

Danmarks østligste punkt

Østerskær er ikke blot den østligste beliggende ø af Ertholmene, det er også Danmarks østligste punkt. Vi rundende øen på vej hjem som et led i den samlede opmåling og blev budt et sælsomt adjø af øens beboere.

Danmarks østligste punkt

Østerskær er ikke blot den østligste beliggende ø af Ertholmene, det er også Danmarks østligste punkt. Vi rundende øen på vej hjem som et led i den samlede opmåling og blev budt et sælsomt adjø af øens beboere.

Få mere at vide

Kontakt os

Er du nysgerrig efter, hvordan LE34 kan hjælpe dig med opmåling til vands, lands og i luften? Kontakt os.

Martin Steenberg
Landinspektør og specialist i teknisk måling
Gasværksvej 30R
9000 Aalborg

mst@le34.dk
+45 30807097

Send en mail til Martin Steenberg