Søopmåling

Vores eksperter viser vejen inden for søopmålingens nyeste teknologier og sikrer en kortlægning til søs, hvor vi får kendskab til dybde og havbund, så både skibe og udviklingsprojekter kommer sikkert i havn.

Få mere at vide

Også til søs viser LE34 vejen

Scanning af kajanlæg, geofysisk opmåling, multibeam og singlebeam. Metoderne inden for søopmåling er mange. Det er LE34’s specialister også.

Uanset, hvilke omstændigheder søopmålingen fordrer, har vi remedierne og teknologien til at løse projektet for dig. Hvad enten det er fra vores egen specialbyggede aluminiumsbåd, fra en mindre gummibåd eller med et indlejet skib til offshore opgaverne, kan du føle dig sikker på, at vi aldrig går ned på hverken udstyr, præcision eller kvalitet.

Bliv kontaktet af os om søopmåling

20 års erfaring med søopmåling

LE34 har udført søopmåling i over 20 år i nogle af Danmarks største havne. Søopmåling udfører vi fra egen 23 fods specialbyggede opmålingsbåd, som er manøvredygtig og kan komme rundt i alle afkroge på grund af sin størrelse og minimale dybdegang. Båden transporteres på trailer, så vi med kort respons tid kan komme rundt i Danmark, Sverige og det nære udland.

Multibeam ekkolod

Søopmåling udfører vi i dag oftest med Multi Beam Ekkolod (MBE), også kaldet flerstrålet ekkolod. Med den rigtige hastighed og åbningsvinkel sikrer vi 100 % dækning af havbunden, så selv den mindste sandbanke eller sten bliver fundet. 

I LE34 har vi specialister der anvender den nyeste teknologi indenfor Multi Beam opmåling. Der kan indsamles op til 50.000 punkter per sekund afhængigt af vanddybden, hvilket giver en detaljeret 3D-beskrivelse af havbunden i form af en punktsky. Back scatter data (også kaldet pseudo sidecan-data) anvendes til identificering af varierende bundtyper ved analyse af intensiteten af de reflekterede signaler.

 

Scan­ning af ka­jan­læg

En stor del af et kaj- og havneanlæg ligger under vandet, hvilket gør inspektioner komplicerede og svære at dokumentere. Traditionelle metoder kan være meget tidskrævende og giver ikke altid et samlet billede af forholdene. Vores eksperter afdækker med de nyeste teknologier det skjulte og sikrer komplet overblik fra bunden af havnebassinet til den synlige del af kajanlægget, så du kan føle dig sikker på at få præcise data under og over vandet. Opmålingsbåden kan kombineres med vores MX9-scanner.

Søopmåling LE34

Sing­le­beam ek­ko­lod

I dag bruges SBE, også kaldet enkeltstråle ekkolod, primært til meget lavt vand, eksempelvis i mindre søer eller kystnært, hvor kunden ikke har behov for en fuldstændig beskrivelse af havbunden.

Hvert enkelt beam generer data, som vi efterfølgende anvender til udarbejdelse af det kortmateriale der er nødvendig i det pågældende projekt. Anvendelse af SBE er en hurtig og effektiv metode til søopmåling, hvor de indsamlede data matcher den lavere pris sammenlignet med anvendelse af Multi Beam.

Geofysisk opmåling

I LE34 laver vi ligeledes geofysiske opmålinger, hvor vi indsamler data med Sidescan-Sonar, Sub-Bottom Profiler og Magnetometer. Vores software til dataindsamling og behandling er de anerkendte EIVA Navi-Suite programmer. De teknologier, vi bruger, gør det muligt for os at finde ganske små objekter på havets bund og undersøge jordlagene under havbunden. Vi kan desuden udtage havbundsprøver til videre laboratorieundersøgelse.

Offshore søopmåling

LE34 har også stor erfaring med offshore søopmåling, f.eks i offshore vindmølleparker både i Danmark og udlandet. Vores offshore afdeling har lavet søopmåling i både Danmark, Grønland, England og Tyskland med stor succes.  

Sikkerhed til søs har altid haft højeste prioritet hos LE34, uanset om det er en havneopmåling eller en offshore opmåling langt fra land. Vores offshore afdeling har opbygget et sikkerhedssystem som følger internationale krav for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse til søs.

Én le­ve­ran­dør

LE34 er de eneste i Danmark, der selv udfører alle typer opmåling – både under og over vandet. Data vil derfor være forberedt og struktureret, så de kan benyttes sammen, hvilket ofte er afgørende – for eksempel i forbindelse med ombygning og renovering af kajanlæg, hvor der arbejdes både under og over vandet. Vi kan desuden trække på vores in-house eksperter i opmåling og kortlægning af ledninger, teknik, bygninger og lejearealer.

Hvorfor vælge LE34 til søopmåling?

Vi er de første med nye metoder

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at vi har ressourcerne til at udvikle nye teknologier. Det muliggør flere løsninger og vinkler, der kan tilpasses præcis dit projekt.

kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.

vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.